Студопедия
Новини освіти і науки:
Контакти
 


Тлумачний словник


ПЕРЕДМОВА

МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ ДО ВИКОНАННЯ ТА ЗАХИСТУ МАГІСТЕРСЬКОЇ РОБОТИ

Для студентів спеціальностей факультету

 

 

Київ - 2008

 

 


Затверджено Методичною радою Університету “Україна”

(Протокол № від 2008 р.)

Методичні рекомендації до виконання та захисту магістерської роботи для студентів спеціальності “Документознавство та інформаційна діяльність”./ Уклад. І. М. Ломачинська., Н.В.Барна, О.В.Струтинська. – К.: “Університет “Україна”, 2008. – З0с.

 

 


ПЕРЕДМОВА

Методичні рекомендації розроблені для студентів спеціальності "Документознавство та інформаційна діяльність" та викладачів, які керують написанням магістерських робіт.

Метою рекомендацій є надання студентам необхідної методичної допомоги в організації раціональної та ефективної роботи по відбору матеріалів, написанню і захисту магістерської роботи.

Магістерська робота є останньою кваліфікаційною роботою, якою завершується навчальний процес у вищому навчальному закладі.

Навчальний процес у вищих навчальних закладах – це система організаційних і дидактичних заходів, спрямованих на
реалізацію змісту освіти на певному освітньому або кваліфікаційному рівні
відповідно до державних стандартів освіти. Навчальний процес організуються з урахуванням можливостей сучасних інформаційних технологій навчання та орієнтується на формування освіченої, гармонійно розвиненої особистості, здатної до постійного оновлення наукових знань, професійної мобільності та швидкої адаптації до змін і розвитку в соціально-культурній сфері, в галузях техніки, технологій, системах управління та організації праці в умовах ринкової економіки.

Магістр — освітньо-кваліфікаційний рівень вищої освіти особи, яка на основі освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавра здобула повну вищу освіту, спеціальні уміння та знання, достатні для виконання професійних завдань та обов’язків (робіт) інноваційного характеру певного рівня професійної діяльності, що передбачені для первинних посад у певному виді економічної діяльності.

Вища освіта — рівень освіти, який здобувається особою у вищому навчальному закладі в результаті послідовного, системного та цілеспрямованого процесу засвоєння змісту навчання, який завершується здобуттям певної кваліфікації за підсумками державної атестації.

Державна атестація осіб, які закінчують вищі навчальні заклади — встановлення відповідності рівня якості отриманої ними вищої освіти вимогам стандартів вищої освіти по закінченні навчання за напрямом, спеціальністю.

Глибоке ознайомлення з науковою літературою, вміння застосовувати набуті теоретичні знання та практичні навики, аналізувати, інтерпретувати матеріал, застосовувати сучасні комп'ютерні технології - чинники, які визначають рівень і якість підготовки магістра в галузі документознавства та інформаційної діяльності..

Рекомендації визначають методи та завдання магістерських робіт, поради щодо вибору теми, аналізу літератури; проведення дослідження, узагальнення та викладення матеріалу, вимоги щодо змісту, обсягу та оформлення робіт, підготовки їх до захисту перед Державною екзаменаційною комісією.Читайте також:

 1. І.Передмова
 2. Передмова
 3. ПЕРЕДМОВА
 4. ПЕРЕДМОВА
 5. ПЕРЕДМОВА
 6. ПЕРЕДМОВА
 7. ПЕРЕДМОВА
 8. ПЕРЕДМОВА
 9. Передмова
 10. ПЕРЕДМОВА
 11. ПЕРЕДМОВА
 12. ПЕРЕДМОВА
<== попередня сторінка | наступна сторінка ==>
Критерий минимизации площадей отходов | 

Не знайшли потрібну інформацію? Скористайтесь пошуком google:


 

© studopedia.com.ua При використанні або копіюванні матеріалів пряме посилання на сайт обов'язкове.


Генерація сторінки за: 0.001 сек.