Студопедия
Новини освіти і науки:
Контакти
 


Тлумачний словник


IV група катіонів

 

Прилади та реактиви: пробірки, лійки, фільтри, електроплитки, водяні бані, залізні ошурки, ізоаміловий спирт, діетиловий ефір, цинк (гранули), вата.

 

 

Розчини: цинку хлорид (0,5н), натрію ацетат (0,5н), сірководнева вода або амонію сульфід, калію гексаціаноферат (II), оцтова кислота (2н), амонію тетрароданометркурат (II), сірчаної кислоти (2н), кобальту хлорид (0,5н), олова (III) хлорид (0,5н), гідроксиду калію або натрію (2н), вісмуту нітрат (0,5н), ртуті (II) хлорид (0,2н), олова (IV) хлорид (0,5н), хлороводневої кислоти (конц., 10%, 2н), солі алюмінію (хлорид, нітрат або сульфат) (0,5н), амонію гідроксид (конц., 2н), алюмінону (0,1%), амонію карбонат (2н), солі хрому (хлорид або нітрат) (0,5н), калію перманганат (0,1н), пероксиду водню (3%), натріію метаарсеніт (0,5н) або натрію моногідроарсеніт (0,5н), свинцю ацетат (0,5н), срібла нітрат (0,1н), амонію хлорид (0,5н), магнію хлорид (0,5н), натрію карбонат (квасці).

 

 

Характерні реакції катіонів Zn2+

 

1. Реактив Na2S або (NH4)2S.

Катіони Zn2+ можна відкривати реакцією з Na2S або (NH4)2S в присутності CH3COONa, який зв,язує кислоту, яка утворюється ( при рН=2 ця реакція є специфічною).

Наливають в пробірку 3-4 краплі розчину хлориду цинку, добавляють 2-3 краплі розчину ацетату натрію і 5-7 капель сульфіду натрію або сульфіду амонію. Напишіть рівняння реакції.

 

2. Реактив гексаціаноферат (II) калію K4[Fe(CN)6].

З гексаціанофератом (II) калію катіони Zn2+ утворює білий осад K2Zn3[Fe(CN)6]2, не розчинний в оцтовій кислоті. Напишіть рівняння реакції.

Проведенню вказаних реакцій заважають катіони Sn2+, солі яких в присутності оцтової кислоти легко піддаються гідролізу.

 

3. Реактив тетрароданомеркуріат амонію (NH4 ) 2 [Hg(CNS) 4].

Менш чутливою, ніж реакції вказані вище, але більш характерною є реакція з тетрароданомеркуріатом амонію.

До 1 мл досліджуваного розчину додають кілька капель 2н сірчаної кислоти, потім рівний об’єм 0,02 % розчину CoCl2 і декілька капель тетрароданомеркурату амонію (NH4 ) 2 [Hg(CNS) 4]. При наявності в розчині катіонів Zn2+ випадають голубі кристали Co [Hg(CNS) 4] ·Zn [Hg(CNS) 4].

 

Zn 2++ Co2+ + 2 [Hg(CNS) 4]2- = Co [Hg(CNS) 4] ·Zn [Hg(CNS) 4]

 

Ні один із катіонів цієї групи не заважає даній реакції. Із катіонів інших груп заважають катіони Co2+,Cu2+,Ag+,Pb2+, Mn2+, якщо їхня концентрація значно перевищує концентрацію катіонів Zn 2+.

 

 

Характерні реакції катіонів Sn2+ та Sn4+

 

Катіони олова відкривають, використовуючи відновні властивості катіонів двовалентного олова Sn2+.

1. Реактив солі вісмуту та ртуті.

Якщо до лужного розчину солей, які містять катіони Sn2+, прилити розчин нітрату вісмуту або хлориду ртуті, з’являється чорний бархатний осад металічного вісмуту або сірий осад ртуті:

 

SnCl2 + 4KOH → K2[Sn(OH)4] + 2KCl

 

2Bi(NO3)3 + 3 K2[Sn(OH)4] + 6KOH → 2Bi↓+ 3 K2[Sn(OH)6] + 6KNO3

 

HgCl2 + K2[Sn(OH)4] + 2KOH → Hg↓ + K2[Sn(OH)6] + 2KCl

 

В пробірку вносять 4 краплі розчину, який містить катіон Sn2+, добавляють 2н розчин гідроксиду калію (натрію) до розчинення утвореного осаду, додають 1-2 краплі розчину нітрату вісмуту або хлориду ртуті.

 

2. Реактив металічне залізо.

Металічне залізо відновлює Sn4+ до Sn2+ в присутності хлороводневої

кислоти:

Sn4+ + Fe → Sn2+ + Fe2+

 

В пробірку поміщають 4-5 капель розчину хлориду олова (IV), додають 2 краплі концентрованої HCl та декілька залізних стружок, нагрівають на водяній бані. До одержаного розчину додають 7-8 капель розчину лугу, відділяють осад. До 2-3 капель розчину, після відділення осаду, додають 1-2 краплі розчину нітрату вісмуту або хлориду ртуті.

 

Характерні реакції катіонів Al3+

 

1. Реактив солі амонію.

Для відкриття катіонів Al3+ використовують загально аналітичну реакцію

гідролізу алюмінатів в присутності солей амонію.

В пробірку поміщають 3-4 краплі розчину солі алюмінію і додають по каплях розчин аміаку до утворення білого осаду. Осад розчиняють в концентрованому розчині NaOH. Напишіть рівняння реакції утворення Al(OH)3 та його розчинення.

До одержаного розчину додають декілька кристалів NH4Cl і кип’ятять до зникнення запаху аміаку. Утворюється білий осад Al(OH)3:

 

Na[Al(OH)4] + NH4Cl →Al(OH)3↓+ NH4OH + NaCl

 

Цій реакції заважають катіони Cr3+, так як хроміти гідролізують легше, ніж алюмінати.

 

2. Реактив алюмінон (амонійна сіль аурінтрикарбонової кислоти).

Алюмінон утворює з катіоном Al3+ червоний осад комплексної солі.

 

До 4-5 капель досліджуваного розчину додають 2-3 краплі розчину оцтової кислоти і 4-5 капель розчину алюмінону (0,1 %). Суміш нагрівають на водяній бані, додають NH4OH до лужної реакції а потім 3-4 краплі 2 н розчину (NH4)2СО3. Випадання червоного аморфного осаду або червоне забарвлення є ознакою наявності катіону Al3+.

 

3. Реактив алізарин (1,2-диоксиантрахіон).

Дана реакція чутлива але її протіканню заважають катіони Cr3+,Zn2+.

В пробірку поміщають 3 краплі солі алюмінію, додають розчин аміаку до

слабо лужного середовища (утворення Al(OH)3), нагрівають і додають 4-5 капель розчину алізарину.

Виконання крапельним методом: на клаптик фільтрувального паперу наносять 1 каплю солі алюмінію, потім папір тримають 1-2 хвилини над концентрованим розчином аміаку. Утворену пляму змочують розчином алізарину. Утворення яскраво-червоного забарвлення - “алюмінієвого лаку” є свідком наявності у розчині іону Al3+.

 

 

Характерні реакції катіонів Cr3+

 

1. Реактив - окисники H2O2, KMnO4, (NH4)2S2O8.

Найбільш характерною та специфічною для катіонів Cr3+ є реакція окислення їх до хромато- або біхромат-іонів і дальше до надхромових кислот ( H2CrO6, H2Cr2O12 і т.д.), які забарвлені в інтенсивний синій колір.

До 4-5 капель розчину солі хрому (III) додають 3-4 краплі розчину H2SO4,10 капель розчину KMnO4 і нагрівають декілька хвилин на водяній бані. Малиновий колір розчину переходить в оранжевий. Після цього розчин охолоджують, додають декілька капель суміші ізоамілового спирту та кілька капель перекису водню. Після легкого струшування верхній шар забарвлюється в синій колір, при наявності в розчині катіонів Cr3+:

 

2Cr3+ + 5Н2О + 2 MnO4- → Cr2O72- + Н2MnO3↓ + 6Н+

 

Cr2O72- + 2 Н+ + 4Н2О2 → 2Н2CrO6 + 3 Н2О

 

2. Реактив H2O2 ( в лужному середовищі)

В пробірку з 3-4 каплями розчину солі хрому (III) додають 3-5 капель розчину NaOH і 2-3 краплі 3 % розчину H2O2. Суміш нагрівають і спостерігають утворення CrO42- жовтого кольору :

 

2 CrCl3 +10 NaOH + 3 H2O2 → 2 Na2CrO4 + 8 Н2O + 6NaCl

 

Після цього розчин охолоджують і додають 2 н розчин H2SO4 до переходу жовтого забарвлення в оранжеве. При додаванні перекису водню та суміші ізоамілового спирту з ефіром з’являється синє забарвлення органічного шару.

 

 

Характерні реакції катіонів As3+, As5+

 

Миш’як в досліджуваних розчинах знаходиться переважно у вигляді аніонів AsO33-, AsO43- і тільки в сильно кислому середовищі переходить в катіонну форму : As3+, As5+.

1. Реактив - водень в момент виділення

Водень в момент виділення відновлює As3+, As5+ до AsH3. В добре вимиту пробірку поміщають один кусочок гранульованого цинку, кілька капель 10 % хлороводневої кислоти і 3-4 краплі розчину Na3AsO3 (або Na2HАsO4 ) .У верхню частину пробірки поміщають ватний тампон, змочений розчином ацетату свинцю ( для поглинання можливих домішок сірководню). Отвір накривають кусочком фільтрувального паперу, змоченого розчином нітрату срібла або хлориду ртуті. Утворюється темна пляма металічного срібла або ртуті :

 

Zn + 2H+ → Zn2+ + 2H0

 

AsO33- + 9H0 → AsH3 + 3H2O

 

AsH3 + 6Ag+ + 3H2O → H3AsO3 + 6 Ag↓+ 6H+

 

2. Реактив магнезіальна суміш (MgCl2, NH4OH, NH4Cl)

З магнезіальною сумішшю іони AsO43- утворюють білий дрібнокристалічний осад NH4MqAsO4. Цій реакції заважає присутність інших катіонів цієї групи, так як всі вони утворюють з NH4OH осади гідроксидів. Тому до порції досліджуваного розчину спочатку додають розчин NH4OH до лужного середовища, осад який випав відфільтровують, а потім додають до фільтрату розчин NH4Cl і повільно, по каплях розчин MqCl2 :

HAsO42- + Mg 2+ + NH4OН → MgNH4AsO4↓ + H2O

 

Цей осад розчинний в мінеральних кислотах.

 

3. Реактив AgNO3.

В нейтральному середовищі іони AsO43- утворюють з іонами Ag+ осад шоколадного кольору Ag3AsO4 , а іони AsO33- - жовтий осад Ag3AsO3. Ці осади розчинні в розведеній азотній кислоті та гідроксиді амонію.

Напишіть рівняння реакцій.

 

 


Читайте також:

 1. I Група інвалідності
 2. I група катіонів
 3. II група катіонів
 4. IV група- показники надійності підприємства
 5. V група катіонів
 6. VI група катіонів
 7. А група
 8. А група
 9. Види документів за ознаками класифікації та групами
 10. Група 3
 11. Група 4
<== попередня сторінка | наступна сторінка ==>
ХАРАКТЕРИСТИКА ЧЕТВЕРТОЇ АНАЛІТИЧНОЇ ГРУПИ КАТІОНІВ | Систематичний хід аналізу катіонів IV групи

Не знайшли потрібну інформацію? Скористайтесь пошуком google:

 

© studopedia.com.ua При використанні або копіюванні матеріалів пряме посилання на сайт обов'язкове.


Генерація сторінки за: 0.003 сек.