Студопедия
Новини освіти і науки:
Контакти
 


Тлумачний словник


I група катіонів

 

Прилади та реактиви: пробірки, скляні палочки, фарфорові чашки (або тиглі), лакмусовий папір, лійки, фільтри, електроплитки, водяні бані.

 

Розчини: калію хлорид (0,5 н), натрію гексанітрокобальтат (III), натрію гідротартрат (1 н), розчин Неслера, амонію хлорид (0,5 н),калію гідроксид (2 н)

натрію хлорид (0,5 н), калію гексагідроксоантімонат ( V ).

 

Характерні реакції катіонів К+

 

1. Реактив Na 3[Co(NO2)6] _- натрію гексанітрокобальтат (III).

Катіони калію з гексанітрокобальтатом (III) натрію Na3[Co(NO2)6] утворюють жовтий осад комплексної солі K2Na[Co(NO2)6].

 

До краплі розчину солі калію (KCl або KNO3) приливають 1-2 краплі розчину гексанітрокобальтату (III) натрію. Цю реакцію проводять в слабо кислому або нейтральному середовищі, так як луги розкладають реактив з виділенням бурого осаду Co(OH)3 , а мінеральні кислоти розчиняють осад комплексної солі. Цій реакції заважають катіони NH4+, які утворюють з гексанітрокобальтатом ( III ) натрію осад білого кольору (NH4)2Na[Co(NO2)6].

 

2. Реактив NaHC4H4O6 - гідротартрат натрію.

Катіони калію з гідротартратом натрію NaHC4H4O6 утворюють білий кристалічний осад KHC4H4O6.

В пробірку поміщають 4-5 капель розчину солі калію і добавляють стільки ж капель розчину гідротартрату натрію, перемішують скляною паличкою (потерти паличкою стінки пробірки).

Напишіть рівняння реакції.

Цю реакцію необхідно проводити тільки в нейтральному середовищі, так як осад розчиняється в кислотах і лугах. Реакція малочутлива, її слід проводити при надлишку реактиву, охолодженні, перемішуванні розчину. Цій реакції заважають катіони NH4+, так як утворюють осад NH4HC4H4O6.

 

Характерні реакції катіонів NH4+

 

1. Реактив Неслера - K2[HgI4] , КОН.

Реактив Неслера з катіонами амонію утворює осад червоно-бурого кольору або жовте забарвлення (при малих кількостях іонів NH4+).

 

NH4Cl + 2K2[HgI4] + 4KOH = [Hg2ONH2]I↓ + KCl + 7KI + 3H2O

 

В пробірку поміщають 1 каплю розчину NH4Cl, 5 капель води і добавляють 2-3 краплі реактиву Неслера.

Катіони К+ і Na+ не мішають відкриттю NH4+ цією реакцією. В присутності катіонів лужних груп відкривати NH4+ цим реактивом не можна, так як всі вони утворюють з лугом, який знаходиться в ньому, осади гідроксидів.

Слід осадити лугом погано розчинні гідроксиди, відкинути осад, а потім відкривати катіони NH4+ реактивом Неслера.

 

2. Реактив - гідроксиди лужних металів КОН (NaOH).

Катіони NH4+ з лугами утворює гідроксид амонію, який при нагріванні легко розкладається з виділенням аміаку.

До 2-3 капель розчину солі амонію добавляють 3-4 краплі лугу і ставлять на водяну баню. Аміак виявляють по запаху або лакмусовому папірцю змоченому водою.

Напишіть рівняння реакції.

 

 

Характерні реакції катіонів Na+

 

1. Реактив гексагідроксоантимонат (V) калію K[Sb(OH)6]

Катіони Na+ з гексагідроксоантимонатом (V) K[Sb(OH)6] утворюють білий кристалічний осад Na[Sb(OH)6].

До 2-3 капель розчину солі натрію (NaCl) добавляють рівний об'єм реактиву (потерти скляною паличкою стінки пробірки). Напишіть рівняння реакції.

Цю реакцію проводять в нейтральному середовищі, так як в кислому середовищі реактив розкладається з виділенням білого аморфного осаду метасурмяної кислоти HSbO3 , що заважає даній реакції:

 

 

H2O

[Sb(OH)6]¯ + H+ → 2 H2O + H3SbO4

HSbO3

 

Реакція малочутлива, тому її проводять з надлишком реактиву, при охолодженні та перемішуванні.

В лужному середовищі осад розчиняється:

 

Na[Sb(OH)6] + 2NaOH = Na3SbO4 + 4H2O

 

Хід аналізу катіонів I групи

 

В окремій пробі досліджуваного розчину відкривають NH4+- іони реактивом Неслера. Якщо іони NH4+ виявлені , то їх необхідно видалити з досліджуваного розчину, так як вони заважають відкриттю катіонів К+ та Na+.

Для цього досліджуваний розчин (15-20 капель) випарюють в фарфоровій чашці або тиглі насухо і сухий залишок прожарюють до повного видалення іонів NH4+. Пробу на повноту видалення іонів NH4+ роблять декілька разів, по мірі його видалення , тобто, взявши кристалик прожареного осаду, розчиняють його в 1-2 каплях води і добавляють реактив Неслера .

Коли іони NH4+ видалені з осаду повністю, весь прожарений осад розчиняють в 1-2 мл води , фільтрують і в окремих порціях отриманого розчину відкривають катіони К+ за допомогою розчину гексанітрокобальтату (III) натрію та катіони Na+ - гексагідроксоантимонатом ( V ) калію.

 

 

Контрольні запитання

 

1. Які катіони I групи і якими реактивами можна виявити без розділення ?

2. Які катіони заважають відкриттю іонів К+ та Na+ ?

3. Чому відкриття катіону К+ гідротартратом натрію необхідно проводити в нейтральному середовищі ? Напишіть рівняння реакції.

4. Чому реакція катіону Na+ з гексагідроксоантимонатом (V) калію повинна проводитись в нейтральному середовищі ?

5. Як можна виявити при сумісній присутності К+ і NН4+; K+і Na+; Na+ і NH4+?

 


Читайте також:

 1. I Група інвалідності
 2. II група катіонів
 3. IV група катіонів
 4. IV група- показники надійності підприємства
 5. V група катіонів
 6. VI група катіонів
 7. А група
 8. А група
 9. Види документів за ознаками класифікації та групами
 10. Група 3
 11. Група 4
<== попередня сторінка | наступна сторінка ==>
ХАРАКТЕРИСТИКА ПЕРШОЇ АНАЛІТИЧНОЇ ГРУПИ КАТІОНІВ | ХАРАКТЕРИСТИКА ДРУГОЇ АНАЛІТИЧНОЇ ГРУПИ КАТІОНІВ

Не знайшли потрібну інформацію? Скористайтесь пошуком google:

 

© studopedia.com.ua При використанні або копіюванні матеріалів пряме посилання на сайт обов'язкове.


Генерація сторінки за: 0.002 сек.