Студопедия
Новини освіти і науки:
Контакти
 


Тлумачний словник


ХАРАКТЕРИСТИКА ПЕРШОЇ АНАЛІТИЧНОЇ ГРУПИ КАТІОНІВ

МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ

ДО ЛАБОРАТОРНИХ РОБІТ З АНАЛІТИЧНОЇ ХІМІЇ

(ЯКІСНИЙ АНАЛІЗ)

 

 

Затверджено

Вченою радою ЗНУ

Протокол № від 2012

 

 

Запоріжжя


УДК:54(076)

М 545

Методичні вказівки до лабораторних робіт з аналітичної хімії

( якісний аналіз) /Т.В. Панасенко , Л.О. Омельянчик , О.В. Ткачук, В.В. Перетятько.- Запоріжжя: ЗНУ.- 2012.-60 с.

 

Методичні вказівки призначені для студентів, що навчаються за напрямом підготовки 6.040102 “Біологія” та 6.040106 “Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування”. В даних вказівках систематизовані якісні реакції катіонів за кислотно-лужною класифікацією та аніонів за розчинністю солей Арґентуму та Барію а також наведені схеми розподілу катіонів при їх сумісній присутності. Методичні вказівки включають хід аналізу суміші сухих солей.

 

 

Рецензент: кандидат хімічних наук,

доцент кафедри хімії ЗНУ Н.П.Лашко

Відповідальний за випуск: доктор фармацевтичних наук,

професор Л.О. Омельянчик


Зміст

1. І група катіонів 4

2. ІІ група катіонів 7

3. ІІІ група катіонів 11

4. Систематичний хід аналізу суміші катіонів І, ІІ, ІІІ груп 16

5. IV група кат іонів 17

6. V група катіонів 24

7. VІ група катіонів 31

8. Систематичний хід аналізу IV, V, VI груп 36

9. Систематичний хід аналізу катіонів всіх груп 38

10. Класифікація аніонів 40

11. Перша група аніонів 42

12. Друга група аніонів 45

13. Третя група аніонів 48

14. Аналіз суміші аніонів І – ІІІ груп 50

15. Аналіз суміші сухих солей (НДРС) 53

16. Література 50

17. Таблиця І, таблиця 2 51

18. Таблиця 3 52

 

 

Ведення лабораторного журналу

 

Результати робіт виконаних в лабораторії, повинні записуватись в лабораторний журнал. Всі записи виконуються під час заняття. Не слід починати новий дослід, поки результати попереднього не занесені в журнал. Ніякі помітки на чорнових (чи окремих листках паперу) не допускаються.

При вивченні характерних реакцій того чи іншого іону в журнал записують назву вихідної речовини і реактиву, рівняння реакції і її зовнішній ефект, властивості одержаного осаду (колір, структура, розчинність і т.п.), а також умови виконання реакції (табл. 1).

При виконанні контрольних робіт рекомендується єдина форма запису результатів. Зразок запису в лабораторному журналі приведений в табл. 2.

 

 

КИСЛОТНО-ЛУЖНА КЛАСИФІКАЦІЯ КАТІОНІВ

 

Згідно кислотно-лужної класифікації катіони поділяють на 6 груп (табл. 3).

Катіони за кислотно-лужною класифікацією, за винятком катіонів I групи, можна розділити на катіони кислотної (II і III) та лужної ( IV, V, VI ) груп.

 

ХАРАКТЕРИСТИКА ПЕРШОЇ АНАЛІТИЧНОЇ ГРУПИ КАТІОНІВ

До першої групи катіонів відносяться К+, Na+, NH4+ на відміну від катіонів інших груп майже всі солі натрію, калію і амонію добре розчиняються у воді. Катіони К+, Na+, NH4+ безбарвні. Гідроксиди натрію і калію NaOH і КОН - добре розчиняються у воді і є сильними основами. Гідрат аміаку NH3•Н2О є слабкою основою: це нестійке з'єднання, легко розкладається на аміак і воду навіть при кімнатній температурі. Гідролізу піддаються всі солі амонію, а також натрієві та калієві солі слабких кислот. Аналітичною ознакою катіонів першої групи є відсутність групового реактиву.

Солі амонію є нестійкими і легко розкладаються при нагріванні. Ця властивість використовується при видаленні солей амонію з суміші солей катіонів першої групи. В організмі людини натрій у вигляді його розчинних солей (хлориду, фосфату і гідрокарбонату) міститься в основному в позаклітинних рідинах: плазмі крові, лімфі і травних соках. Осмотичний тиск плазми крові підтримується на необхідному рівні в основному за рахунок хлориду натрію. Калій також міститься в усіх тканинах організму людини, але на відміну від натрію калій знаходиться всередині клітин. Іон калію відіграє важливу роль в деяких біохімічних процесах, визначена концентрація калію в крові необхідна для нормальної роботи серця.

Сполуки натрію, калію і амонію знаходять застосування у фармації. Хлорид натрію входить до складу ізотонічного розчину і кровозамінників, а також застосовується як допоміжний засіб при виготовленні різних лікарських препаратів. Гідрокарбонат натрію NаНСОз застосовують при підвищеній кислотності шлункового соку. Саліцилат натрію використовують при лікуванні ревматизму. 10% розчин аміаку у воді називають нашатирним спиртом і використовують при виведені хворого із стану запаморочення.

 


Читайте також:

 1. CMM. Групи ключових процесів
 2. I група катіонів
 3. I. Загальна характеристика політичної та правової думки античної Греції.
 4. II група катіонів
 5. II. ВИРОБНИЧА ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОФЕСІЇ
 6. II. Морфофункціональна характеристика відділів головного мозку
 7. IV група катіонів
 8. V група катіонів
 9. VI група катіонів
 10. Аварії на хімічно-небезпечних об’єктах та характеристика зон хімічного зараження.
 11. Автобіографія. Резюме. Характеристика. Рекомендаційний лист
 12. Автокореляційна характеристика системи
<== попередня сторінка | наступна сторінка ==>
Електронні джерела | I група катіонів

Не знайшли потрібну інформацію? Скористайтесь пошуком google:

 

© studopedia.com.ua При використанні або копіюванні матеріалів пряме посилання на сайт обов'язкове.


Генерація сторінки за: 0.002 сек.