Студопедия
Новини освіти і науки:
Контакти
 


Тлумачний словник


Необоротні матеріальні активи, їх класифікація та оцінка

Для цілей бухгалтерського обліку необоротні матеріальні активи класифікують за однорідними групами. Основні засоби класифікують за такими групами:

1. Основні засоби

2. Інші необоротні матеріальні активи

3. Незавершені капітальні інвестиції

Основні засоби – матеріальні активи, які підприємство утримує з метою використання їх у процесі виробництва або постачання товарів і послуг, надання в оренду іншим особам, або для здійснення адміністративних і соціально-культурних функцій, очікуваний строк корисного використання (експлуатації) яких більше одного року ( або операційного циклу, якщо він довше за рік).

Інші необоротні матеріальні активи– матеріальні активи, які не відносяться ні до основних засобів , ні до нематеріальних активів.

Незавершені капітальні інвестиції - накопичені витрати на придбання основних засобів або інших необоротних матеріальних активів не введених в експлуатацію, або не переданих в роботу.

Необоротні матеріальні активи діляться на виробничі і невиробничі.

Виробничі необоротні матеріальні активи беруть участь у кількох виробничих циклах, зберігають натуральну форму і переносять свою вартість на готову продукцію частинами протягом терміну їх використання, в міру зносу.

Невиробничі необоротні матеріальні активи функціонують у галузях невиробничої сфери і не беруть безпосередньої участі в процесі виробництва та призначені для невиробничого споживання

(наприклад, будівля офісу належить до основних засобів виробничого призначення, а будівля медпункту також відноситься до основних засобів, але невиробничого призначення).

Методологічні засади формування інформації в обліку та фінансовій звітності про основні засоби і інші необоротні матеріальні активи визначені у ПБО 7 “Основні засоби".

В процесі придбання і використання необоротних матеріальних активів важливе значення має визначення їх оцінки. Виділяють такі види їх оцінки :

Первісна вартість – вартість, за якою основний засіб зараховується на баланс. Вона складається із суми грошових коштів або справедливої вартості інших активів, сплачених (переданих), витрачених на придбання (створення) необоротних активів.

Ліквідаційна вартість – сума коштів або вартість інших активів, яку підприємство очікує отримати від ліквідації (реалізації) необоротних активів після закінчення строку їх корисного використання (експлуатації) за вирахуванням витрат, пов’язаних з продажем (ліквідацією).

Переоцінена вартість - вартість необоротних активів після їх переоцінки.

Залишкова вартість – визначається як різниця між первісною вартістю активів і сумою їх зносу на дату балансу (ця вартість підсумовується у валюту активу балансу).

Вартість, що амортизується - первісна або переоцінена вартість активів за вирахуванням їх ліквідаційної вартості

Справедливавартість – сума по якій може бути здійснено обмін актива, або оплата його зобов’язань в результаті операції між (проінформованими) зацікавленими і незалежними сторонами.

Зараховуються на баланс основні засоби і інші необоротні матеріальні активи в резултаті придбання, яке може здійснюватись різними способами:

1. Придбання за оплатою нових і б/у об’єктів;

2. Будівництва, чи виготовлення власними силами;

3. Реконструкції, розширення, технічного оснащення діючих потужностей;

4. Безоплатного одержанная;

5. Отримання до статутного фонду у якості внесків тощо.

Первісна вартість необоротних матеріальних активів формується із витрат в залежності від способу придбання.

Необоротні матеріальні активи надходять на підприємство у порядку капітальних інвестицій, облік яких ведеться на рахунку 15 “Капітальні інвестиції”. По дебету цього рахунку формується їх первісна вартість , за якою вони зараховуються на баланс.

Таблиця 6.2


Читайте також:

 1. I. Нематеріальні активи
 2. II. Класифікація видатків та кредитування бюджету.
 3. IV. Загальна оцінка діяльності вчителя
 4. IV. Оцінка вигідності залучення короткотермінових кредитів
 5. IV. Оцінка привабливості стратегічних зон господарювання підприємства на ринку.
 6. V. Класифікація і внесення поправок
 7. V. Класифікація рахунків
 8. А) Грошова оцінка земель по Україні
 9. А. Структурно-функціональна класифікація нирок залежно від ступеню злиття окремих нирочок у компактний орган.
 10. Адміністративні провадження: поняття, класифікація, стадії
 11. Активи, що реалізуються повільно (А3) – це статті 2-го розділу активу балансу, які включають запаси та інші оборотні активи (рядки 100 до 140 включно, а також рядок 250).
 12. Аналіз виявлених проблем і їхня оцінка
<== попередня сторінка | наступна сторінка ==>
Поняття про необоротні активи | Формування первісної вартості

Не знайшли потрібну інформацію? Скористайтесь пошуком google:

 

© studopedia.com.ua При використанні або копіюванні матеріалів пряме посилання на сайт обов'язкове.


Генерація сторінки за: 0.001 сек.