Студопедия
Новини освіти і науки:
МАРК РЕГНЕРУС ДОСЛІДЖЕННЯ: Наскільки відрізняються діти, які виросли в одностатевих союзах


РЕЗОЛЮЦІЯ: Громадського обговорення навчальної програми статевого виховання


ЧОМУ ФОНД ОЛЕНИ ПІНЧУК І МОЗ УКРАЇНИ ПРОПАГУЮТЬ "СЕКСУАЛЬНІ УРОКИ"


ЕКЗИСТЕНЦІЙНО-ПСИХОЛОГІЧНІ ОСНОВИ ПОРУШЕННЯ СТАТЕВОЇ ІДЕНТИЧНОСТІ ПІДЛІТКІВ


Батьківський, громадянський рух в Україні закликає МОН зупинити тотальну сексуалізацію дітей і підлітків


Відкрите звернення Міністру освіти й науки України - Гриневич Лілії Михайлівні


Представництво українського жіноцтва в ООН: низький рівень культури спілкування в соціальних мережах


Гендерна антидискримінаційна експертиза може зробити нас моральними рабами


ЛІВИЙ МАРКСИЗМ У НОВИХ ПІДРУЧНИКАХ ДЛЯ ШКОЛЯРІВ


ВІДКРИТА ЗАЯВА на підтримку позиції Ганни Турчинової та права кожної людини на свободу думки, світогляду та вираження поглядівКонтакти
 


Тлумачний словник


ЛЕКЦІЯ 1

Втсуп

ЗМІСТ

стор.

 

Вступ............................................................................................................ 4

 

Лекція 1. Основні характеристики системного аналізу............................. 6

Місце системного аналізу серед інших наук (Караєв)............................... 6

Основні складові теорії систем і системного аналізу (Тугуші)................. 9

 

Лекція 2. Основні поняття теорії систем..................................................... 11

Визначення системи (Аксенков).................................................................. 11

Поняття, що характеризують будову систем (Ященко)............................ 17

Поняття функціонування систем (Назаренко)............................................ 20

 

Лекція 3. Основні поняття класифікації та закономірності систем............ 22

Класифікація систем (Герасименко)........................................................... 22

Закономірності систем (Марциновська)..................................................... 32

 

Лекція 4. Основні поняття структури систем............................................. 34

Поняття елементів та зв’язків систем (Максимчук)................................... 34

Поняття структури та ієрархії систем (Рябчун)......................................... 36

Поняття модульної будови систем (Янюк)................................................. 39

 

Лекція 5. Поняття системного підходу до вирішення проблем................. 41

Методологія підходу (Гайденко)................................................................ 41

Аналіз та синтез моделей систем (Захарчук)............................................. 43

 

Лекція 6. Основні фактори та операції системного аналізу....................... 46

Формулювання цілі (Попович)................................................................... 46

Локальні цілі (Сікорський)......................................................................... 47

Поняття зв’язків між локальними цілями (Феделеш)................................ 49

 

Лекція 7. Багатокритеріальні завдання оптимального керування............ 52

Загальна постановка задачі в багатокритеріальних системах (Донсков). 52

Багатокритеріальні завдання оптимального керування (Гудзь)............... 55

 

Лекція 8. Принципи та структура системного аналізу.............................. 58

Принципи системного аналізу (Смурова).................................................. 58

Структура системного аналізу (Коваленко).............................................. 60

 

Лекція 9. Основні етапи системного аналізу.............................................. 64

Постановка завдання (Клементьєв)............................................................ 64

Побудова та структуризація систем (Лозінський)..................................... 65

Прийняття й реалізація рішення щодо розв’язання проблеми (Стецюк) 66

 

Перелік рекомендованої літератури........................................... 67


Дисципліна «Системний аналіз» народилася в силу виникнення необхідності вести дослідження міждисциплінарного характеру. Створення складних технічних систем, проектування складних народногосподарських комплексів і керування ними, аналіз екологічних ситуацій і багато інших напрямків інженерної, наукової та господарської діяльності вимагали організації досліджень, які носили б нетрадиційний характер. Вони вимагали об'єднання зусиль фахівців різних наукових профілів, уніфікації та узгодження інформації, одержуваної в результаті досліджень конкретного характеру. Успішний розвиток подібних системних досліджень багато в чому зобов'язаний можливостям обробки інформації, використанню математичних методів, які з'явилися разом з електронною обчислювальною технікою і дали одночасно не тільки інструмент, але й мову високого ступеня універсальності. Сам термін «системний аналіз» має на увазі сукупність методів, заснованих на використанні ЗОТ (засобів обчислювальної техніки) і орієнтованих на дослідження складних систем – технічних, економічних, екологічних і т.д. У результаті цих досліджень повинне виникати не просто нове знання. Результатом системних досліджень є, як правило, вибір цілком певної альтернативи: плану розвитку регіону, параметрів конструкції і т.д. Іноді говорять, що системний аналіз – це методика поліпшуючого втручання в проблемну ситуацію. Таким чином, системний аналіз - це дисципліна, що займається проблемами прийняття рішень в умовах, коли вибір альтернативи вимагає аналізу складної інформації різної фізичної природи. Тому, джерела системного аналізу, його методичних концепцій лежать у тих дисциплінах, які займаються проблемами прийняття рішень, теорії дослідження операцій і загальної теорії керування.

Становлення нової дисципліни слід датувати кінцем XIX і початком XX століття, коли з'явилися перші роботи з теорії регулювання, коли в економіці почали вперше говорити про оптимальні рішення, тобто, коли з'явилися перші уявлення про функцію мети (корисності). Розвиток теорії визначався, з одного боку, розвитком математичного апарата, появою прийомів формалізації, а з іншого – новими завданнями, що виникали в промисловості, військовій справі, економіці. Особливо бурхливий розвиток теорія системного аналізу одержала після п'ятдесятих років, коли на основі теорії ефективності, теорії ігор, теорії масового обслуговування з'явилася синтетична дисципліна - «дослідження операцій». Вона потім поступово переросла в системний аналіз, який з'явився синтезом дослідження операцій і теорії керування.

Сучасний системний аналіз має великий інструментарій, що включає в себе розвитий математичний апарат і сучасні обчислювальні системи.

У загальному виді під системним аналізом розуміють всебічне, систематизоване, тобто, побудоване на основі певного набору правил, дослідження складного об'єкта в цілому, разом з усією сукупністю його складних зовнішніх і внутрішніх зв'язків, проведене для з'ясування можливостей підвищення ефективності функціонування цього об'єкта шляхом вибору певної альтернативи.

На сучасному рівні розвитку системний аналіз не є науковим методом у точному значенні, оскільки для ряду його етапів формальний апарат поки не існує і ці етапи виконуються на змістовному рівні на основі логіки, здорового глузду, досвіду та інтуїції. Однак, наукова думка інтенсивно працює в даному напрямку.

Більшість авторів пропонують своє бачення методології системного аналізу, як правило, що несе на собі помітний відбиток тієї предметної сфери, у якій вони працюють. В основному до складу цієї загальної теорії включають принципи системного аналізу і загальну послідовність етапів системного аналізу; методологія та методи розглядаються окремо. Так, наприклад, Н.Д. Дроздов починає, що методологія системного аналізу включає визначення використовуваних понять, загальну характеристику проблеми системних досліджень, системний підхід, етапи системного аналізу. Представляється, що в якості основного процедурного елемента можна розглядати етапи (процедури) системного аналізу, що базуються на цілях і принципах системного аналізу.


 


Читайте також:

 1. Вид заняття: лекція
 2. Вид заняття: лекція
 3. Вид заняття: лекція
 4. Вид заняття: лекція
 5. Вид заняття: лекція
 6. Вступна лекція
 7. Вступна лекція 1. Методологічні аспекти технічного регулювання у
 8. Клітинна селекція рослин.
 9. Колекція фонограм з голосами осіб, які анонімно повідомляли про загрозу вибуху
 10. ЛЕКЦІЯ (4): Мануфактурний період світової економіки
 11. Лекція - Геополітика держави на міжнародній арені
 12. Лекція 02.04.2013
Переглядів: 442

<== попередня сторінка | наступна сторінка ==>
Анатомо-фізіолгічні особливості | Місце системного аналізу серед інших наук

Не знайшли потрібну інформацію? Скористайтесь пошуком google:

 

© studopedia.com.ua При використанні або копіюванні матеріалів пряме посилання на сайт обов'язкове.


Генерація сторінки за: 0.002 сек.