Студопедия
Новини освіти і науки:
Контакти
 


Тлумачний словник


Система вправ

1. За якою характеристичною ознакою утворено такі множини:

А) А = {5, 10, 15, 20, …, 5к, …};

Б) В = {…, -15, -10, -5, 0, 5, 10, 15, ...};

В) М = {а, 2а, 4а, 8а, … };

Г) К = { O, ∆, , , □}.

 

2. Записати різними способами такі множини:

А) множину дійсних чисел, квадрати яких більше за 2;

Б) множину дійсних чисел, менших за -5;

В) множину парних чисел, більших за 100;

Г) множину цілих степенів числа 10.

 

3. Записати множину А розв’язків рівняння ‌‌‌‌ = 7 і множину В розв’язків рівняння х2 - 49 = 0. що можна сказати про ці множини. Записати відповідь за допомогою знака рівності і за допомогою знака включення.

 

4. Підібрати життєві приклади таких множин А1, А2, А3, щоб А3 А2 А1. Записати це за допомогою фігурних дужок.

 

5. Які із множин рівні між собою: А – множина прямокутників з рівними сторонами; В – множина ромбів з прямими кутами; С – множина прямокутників із взаємно перпендикулярними діагоналями; К – множина квадратів; Е – множина паралелограмів з рівними діагоналями?

 

6. Знайти А∩В, А В, А\ B, B\ A, якщо:

А) А – множина правильних многокутників, В –множина чотирикутників;

Б) А – множина раціональних чисел, В – множина дійсних чисел.

Записати та показати за допомогою кругів Ейлера.

 

7. Дано: А = {2, 3, 4, 5}, В = {5, 10, 15, 20}, С = {20, 30, 40}. Знайти А В, А С, В С, А∩В, А∩ С, В∩ С, А ∩В∩ С, А В С, А\ В, А\ С, В \ С, В \ А, С \ А, С\ В.

 

8. Навести приклади класифікацій таких множин:

А) множина студентів вашого коледжу;

Б) множина слів у словнику;

В) Множини задач, що розв’язуються у початкових класах.

 

9. Знайти декартів добуток множин А×В і В×А, якщо А = {5, 7, 9} і В = {2, 4, 6, 8}. Сформулюйте цю задачу у вигляді задачі на відшукання певних двоцифрових чисел. Записати ці числа.

 

 

10. Довести істинність рівностей:

А) (А В) × С = А×С В×С;

Б) (А∩В) × С = А×С ∩ В×С;

В) (А\ B) × C = А×С \ В×С.

 

11. Зобразити в прямокутній системі координат множини А×В, якщо

А = {a/ -5≤ а ≤ 4} і a Z; В = {b/ 2≤b≤6} і b Z; при тій самій умові, але a N і b N; a R і b R.

 

12. Дано множини Х = {зелений, жовтий, червоний, синій} і У = {лист, прапор, галстук}. Знайти і зобразити відповідність між цими множинами. Побудувати граф оберненого відношення.

 

13. Побудувати графік і граф прямого і оберненого відношення між парними числами множини Х = {-6, -4, -2, 0, 2, 4} і їх модулями.

 

14. Навести приклади задач із підручників початкових класів, у яких розглядаються відношення «більше в … разів», «важче», «старше», «молодше». Які властивості мають ці відношення?

 

15. Побудувати граф відношення «х > у» на множині М = {2, -2, 5, 8, -23, 32} і простежити за графом властивості цього відношення.

 

16. Навести приклади задач із підручників початкових класів, у яких учням доводиться упорядковувати множини. Назвіть відношення, за допомогою яких відбувається це упорядкування.

 

17. На множині людей задано відношення: «бути братом», «бути старшим за віком», «бути вищим зростом», «жити в тому самому будинку». Які з цих відношень є відношення сторогого порядку?

 

 


Читайте також:

 1. Active-HDL як сучасна система автоматизованого проектування ВІС.
 2. D. СОЦИОИДЕОЛОГИЧЕСКАЯ СИСТЕМА ВЕЩЕЙ И ПОТРЕБЛЕНИЯ
 3. II. Бреттон-Вудська система (створена в 1944 р.)
 4. III. Вправи з початкового положення стоячи.
 5. III. центральная нервная система
 6. ISO9000. Як працює система управління якістю
 7. IV. Система зв’язків всередині центральної нервової системи
 8. IV. УЗАГАЛЬНЕННЯ І СИСТЕМАТИЗАЦІЯ ВИВЧЕНОГО
 9. The educational system of Great Britain (Система освіти Великобританії)
 10. V. Виконання вправ на застосування узагальнювальних правил.
 11. V. СИСТЕМА ПОТОЧНОГО ТА ПІДСУМКОВОГО КОНТРОЛЮ ЗНАНЬ СТУДЕНТІВ
 12. V. Систематизація і узагальнення нових знань, умінь і навичок
<== попередня сторінка | наступна сторінка ==>
Рівнопотужні множини | Розділ ІІІ

Не знайшли потрібну інформацію? Скористайтесь пошуком google:

 

© studopedia.com.ua При використанні або копіюванні матеріалів пряме посилання на сайт обов'язкове.


Генерація сторінки за: 0.001 сек.