Студопедия
Новини освіти і науки:
Контакти
 


Тлумачний словник


Точності зубчастих коліс

Під час проектування зубчастих коліс спочатку згідно з їх екс­плуатаційним призначенням добирають ступені точності та реко­мендовані параметри з усіх трьох груп точності (чи тільки тих, які мають вирішальне значення для заданих зубчастих коліс), ви­значають їх числові значення, а потім добирають вид з'єднання та параметри, що забезпечують їх реалізацію у процесі виготовлення. На рис. 3.40 зображена структурна схема забезпечення взаємо­замінності зубчастих коліс і передач. Із зазначених на рисунку ступенів точності найточніші перші два (1 та 2) є резервними; З та 4 ступені точності застосовують для виготовлення еталон­них, вимірювальних, прецизійних кінематичних і силових пере­дач, наприклад, для зубооброблювальних верстатів, механізмів ділильних головок, поворотних столів, засобів вимірювання, ре­гулювання тощо; 5-7 ступені точності — для зубчастих коліс автомобільних агрегатів, металорізальних верстатів, стрічкопротяжних механізмів рушіїв, ливарного та ковальського устатку­вання; 8-10 ступені точності — для зубчастих передач конвеє­рів, екскаваторів, землеоброблювальних машин; 11 та 12 — для транспортерів сипких матеріалів, вантажно-підіймальних меха­нізмів тощо.

Види з'єднань добирають також залежно від експлуатаційних умов. Наприклад, з'єднання Ні Ерекомендують для кінематич­них ненавантажених і реверсивних передач; Сі D — для середньо-навантажених передач з порівняно невеликими швидкостями руху, що потребують надійного змащення їх робочих поверхонь; А і В— для зубчастих коліс, які працюють з великими швидкостями руху в умовах значних навантажень, високої температури тощо.

За стандартами умовне позначення точності зубчастих коліс передбачає ступінь точності для показників усіх трьох груп, види з'єднання та допуску зубчастого колеса, які розділяють рисками. Наприклад, точність циліндричного зубчастого колеса 8 ступеня точності для показників кінематичної точності, 7 ступеня точнос­ті для показників плавності роботи, 6 ступеня точності для показ­ників якості контакту зубів, з видами з'єднання Вта допуску bпозначають 8=7=б=В=b — ГОСТ 1643-81.

 

 

Рис. 3.40

 

Для конкретизації виду параметрів якості зубчастого колеса та їх числових значень допускні відхилення назви та умовні позначення дібраних конструктором

параметрів зазначають у робо­чих кресленнях чи ескізах, у нижній частині таблиці параметрів зубчастого колеса (вінця). Значення параметрів у кресленні є обо­в'язковими для виконання та контролю. Наприклад, з поданих у стандартах для зубчастих коліс і передач десяти показників (і комплексів) кінематичної точності у таблицю на кресленні до­статньо занести тільки один, наприклад, найбільшу кінематич­ну похибку г або комплекс похибок обкатування і радіаль­ного биття ; з одинадцяти показників плавності роботи — один, наприклад, місцеву кінематичну похибку чи комплекс похибок кроку та профілю зуба ; із семи показників якос­ті контакту зубів — один, наприклад, похибку напрямку зуба чи значення найменшої плями контакту поверхонь зубів; зі семи показників бічного проміжку – два, наприклад, найменше зміщення вихідного контуру та допуск зміщення вихідного контуру .

У креслення зубчастих коліс, призначених для неточних передач, допускається вносити деякі показники, визнані конструктором необов’язковими для контролю їх під час виготовлення. Адже внесення у креслення будь-якого показника зумовлює певний та обов’язковий обсяг робіт з його вимірювання та контролю, що збільшує відповідно трудомісткість і вартість їх виготовлення. Однак повна відсутність таких показників може помилково сприйматися, як повна відсутність вимог до їх якості. Креслення циліндричного зубчастого колеса зображене на рис. 3.41.

 

Рис. 3.41. Креслення циліндричного зубчастого колеса

 


Читайте також:

 1. Аеродинамічні властивості колісної машини
 2. Аналіз службового призначення деталей та конструктивних елементів обладнання харчових виробництві, визначення технічних вимог і норм точності при їх виготовленні
 3. Безрозмірною характеристикою гідротрансформатора називається залежність коефіцієнтів пропорційності моментів насосного і турбінного коліс від його передаточного відношення.
 4. Види пошкоджень зубчастих передач
 5. Визначення чисел зуб’їв коліс усіх передач коробки швидкостей.
 6. Вимоги до точності відтворення оригіналів у друкарському процесі
 7. Вимоги до точності площ ділянок
 8. Вимоги ПТЕ до утримання колісних пар
 9. Вплив аеродинаміки на споживчі властивості колісної машини
 10. Головна передача, диференціал, півосі (приводні вали) і маточини ведучих коліс
 11. Залежність точності формування періодичних відліків часу від зміни напруги живлення в умовах реальної експлуатації обладнання екстремальної комп’ютерно-інтегрованої системи
 12. Заміна коліс
<== попередня сторінка | наступна сторінка ==>
 | Модуль 4. Технічні вимірювання

Не знайшли потрібну інформацію? Скористайтесь пошуком google:


 

© studopedia.com.ua При використанні або копіюванні матеріалів пряме посилання на сайт обов'язкове.


Генерація сторінки за: 0.001 сек.