Студопедия
Новини освіти і науки:
МАРК РЕГНЕРУС ДОСЛІДЖЕННЯ: Наскільки відрізняються діти, які виросли в одностатевих союзах


РЕЗОЛЮЦІЯ: Громадського обговорення навчальної програми статевого виховання


ЧОМУ ФОНД ОЛЕНИ ПІНЧУК І МОЗ УКРАЇНИ ПРОПАГУЮТЬ "СЕКСУАЛЬНІ УРОКИ"


ЕКЗИСТЕНЦІЙНО-ПСИХОЛОГІЧНІ ОСНОВИ ПОРУШЕННЯ СТАТЕВОЇ ІДЕНТИЧНОСТІ ПІДЛІТКІВ


Батьківський, громадянський рух в Україні закликає МОН зупинити тотальну сексуалізацію дітей і підлітків


Відкрите звернення Міністру освіти й науки України - Гриневич Лілії Михайлівні


Представництво українського жіноцтва в ООН: низький рівень культури спілкування в соціальних мережах


Гендерна антидискримінаційна експертиза може зробити нас моральними рабами


ЛІВИЙ МАРКСИЗМ У НОВИХ ПІДРУЧНИКАХ ДЛЯ ШКОЛЯРІВ


ВІДКРИТА ЗАЯВА на підтримку позиції Ганни Турчинової та права кожної людини на свободу думки, світогляду та вираження поглядівКонтакти
 


Тлумачний словник
Авто
Автоматизація
Архітектура
Астрономія
Аудит
Біологія
Будівництво
Бухгалтерія
Винахідництво
Виробництво
Військова справа
Генетика
Географія
Геологія
Господарство
Держава
Дім
Екологія
Економетрика
Економіка
Електроніка
Журналістика та ЗМІ
Зв'язок
Іноземні мови
Інформатика
Історія
Комп'ютери
Креслення
Кулінарія
Культура
Лексикологія
Література
Логіка
Маркетинг
Математика
Машинобудування
Медицина
Менеджмент
Метали і Зварювання
Механіка
Мистецтво
Музика
Населення
Освіта
Охорона безпеки життя
Охорона Праці
Педагогіка
Політика
Право
Програмування
Промисловість
Психологія
Радіо
Регилия
Соціологія
Спорт
Стандартизація
Технології
Торгівля
Туризм
Фізика
Фізіологія
Філософія
Фінанси
Хімія
Юриспунденкция


Правове становище селянства в українських землях у складі Російської імперії в кінці XVII – XVIII ст.

Судовий процес в Україні у другій половині XVII – XVIII ст.

У договорі 1654 р. Була зафіксована вимога України підтвердити “права і вольності наші військові, які з віків мало Військо Запорзьке“.

Внаслідок Визвольної війни польська судова система була скасована.

Після створення Української держави суд. система складалася з Генерального суду, полкових, сотенних та громадських (сільських) судів. Генеральний суд – це вищий суд. орган,з часом перетворюється у вищу апеляційну інстанцію,здійснював нагляд за нижчими судами. Окрім названих, ще існували церковні, цехові, мирові, третейські і ярмаркові.

1760-1763 р. – судова реформа. Україна поділена на 20 судових повітів. В кожному повіті було створено земський суд – для цивільних справ, підкоморський – для земельних. Відновлено гродські суди для розгляду кримінальних справ. Судова реформа 1760 поновила суди, які існували за польсько-литовського панування, але вона відокремила судову владу від адміністративної.

Наприкінці 1780 р. наказом царя на Лівобережжі було запроваджено загальноросійський устрій. Генсуд скасовано,замість громадських судів створено повітові.

На Правобережжі діяла польсько-шляхетська судова система.Найвища судова інстанція – коронний трибунал. Діяли – земські, гродські, підкоморські суди..

У Пн Буковині, Сх Галичині, Закарпатській Україні діяла судова система Австро-Угорської імперії. Для селян існували домінальні суди, для міського – магістерські, для шляхти – земські.

В Україні існували 2 форми процесу: змагальний і розшуковий. Судова справа починалася з подання позову. В цивільних справах попереднє слдство здійснював позивач, в кримінальних – судовий орган. Судочинство було усним і відображалось у протоколах. До судових доказів належать: власне зізнання, показання свідків, письмові та речові докази. Покарання дуже жорстокі: смертельна кара, калічництво, ганебні покарання, вигнання, головщина, штрафи, дисциплінарні покарання. Сторона, що була невдоволена вироком, мала право на апеляцію.

В Росії процес закріпачення був завершений ще Соборним уложенням 1649 р. Російські поміщики ставилися до селян як до рабів. Їхній приклад впливав на українських землевласників .Тому зростає залежність селян від панів, збільшуються державні повинності.

Українські землевласники з початку XVIII ст. добиваються від гетьмана видання універсал, що заборонив би перехід селян під страхом смертної кари. У 1721 універсал Скоропадського наказував не допускати селянських переходів. У 1739 Генеральна військова канцелярія під приводом запобігання втеч селян за кордон заборонила їхнє переселення. У 1760 гетьман Розумовський видає універсал, згідно якого селяни можуть переходити на інші місця, тільки з дозволу пана,при цьому все нерухоме майно залишалося у пана. У 1763 царський указ підтверджує цей універсал. Фактично це було затвердження кріпосного права в Україні. Катерина ІІ у 1783 указом остаточно заборонила перехід селян і закріпила їх за тими власниками, на землях яких вони проживали.Це означало повне закріпачення селян України.

 

 

49. Правовий статус Запорізької Січі у період Гетьманщини.

Багаторічне функціонування Запорозької Січі стало підготовчим етапом формування Української козацької держави. Там отримали перший досвід державотворення Богдан Хмельницький та його найближчі соратники, там була утворена основа майбутньої армії, саме Запорозька Січ дала державі перших воєначальників, адміністраторів, дипломатів.

Січ мала власні законодавчі та виборні виконавчі органи, оригінальну систему судочинства та права.

Джерелом права на Запорозькій Січі було звичаєве право, яке регламентувало діяльність суду, порядок укладання договорів та порядок користування майном і земельними угіддями, правила воєнних дій, види злочинів і покарань.

Судочинство і виконання вироків на Січі були публічними. При винесенні вироку судді враховували громадську думку щодо особи злочинця.

 

 

50. Зміна принципів, форм і методів управління в українських землях у складі Росії в другій половині XVII – XVIII ст.

На час підписання українсько-московського договору 1654 р. Україна була повністю незалежною. Очолював державу гетьман, якого обирала Генеральна рада. Гетьман мав широкі повноваження, але згодом Переяслівські, Глухівські, Конотопські статті обмежують права гетьмана. Після 1709 р при гетьмані засновується посада царського резидента, який контролював його діяльність. У 1727 р міністра-резидента було замінено на І Малоросійську колегію, якій належала вся повнота влади. У 1764 р указом Катерини ІІ було ліквідовано гетьманство остаточно. А управління Україною було доручено ІІ Малоросійській колегії.

Взагалі, Катерина мала на меті зрівняти Україну в методах і принципах управління з іншими частинами імперії.

Після введення в Україні системи влади і управління Російської імперії ІІ Малоросійська колегія була ліквідована.

 

 

51. Набуття українськими землями рис суверенної держави внаслідок Визвольної війни 1648-1654 р.р.

Суверенітет – незалежне від будь-яких сил, обставин та осіб верховенство; незалежність держави в зовн і внутр. справах.

Існують певні умови та засоби, за яких гарантується держ суверенітет:

~Військова могутність держави

~Міжнародне визнання держави

~Волевиявлення народу, який бажає, щоб держава була суверенною

~Економічне забезпечення держави.

Козацьке військо було дуже велике, хоч його кіл-сть змінювалась. У зборівській кампанії налічувалось 300 тис. осіб, порівняно з арміями ін. Країн того часу, це була величезна сила. Під час Визвольної війни сформувалася добре організована, одна з найбільш боєздатних армій в Європі.

В 1648 р. Україна вступає в дипломатичні зв’язки з Росією, Туреччиною ті її васалами – Кримом, Молдовією та Трансільванією.На той час, це означало визн укр. державності.

Згодом, міжнародні зв’язки України розширилися – Венеуція, Швеція, Валахія.

Сама Визвольна війна свідчила про бажання укр.. народу до самостійного життя – суверенітету.

Щодо економічної незалежності, то з 1648 р. усі податки йшли не в казну Речі Посполитої, а до казни Війсьька Запорозького. Також існували податки на ввезені товари.

Отже, українські землі набували рис суверенної держави внаслідок Визвольної війни 1648-1654 р.р.

 

52. Система управління в Українській Козацько-Гетьманській державі (1648-1654 р.р.).

На початку Визвольної війни вищим органом влади була Військова рада Війська Запорізького. Вона вирішувала найважливіші державні питання як воєнні, так і політичні: вибирала гетьмана і генеральний уряд, вирішувала питання зовн. політики. З 1649 падає роль Військової ради і зрозтає значення старшинських рад. Система управління складалася з 3 ступенів: Генерального, полкового та сотенного урядів.

Генеральний уряд був центральним органом управління. Обирався Військовою радою. Очолював уряд гетьман. Генеральний уряд був вищим розпорядчим, виконавчим та судовим органом. Також до уряду входили генеральні старшини:

Генеральний писар- зовнішні відносини, канцелярія.

Ген. обозний, ген. осавул, ген. хорунжий займалися військовими справами

Ген. суддя був вищою апеляційною інстанцією.

Ген. підскарбій – фінансова система.

Місцеве управління здійснювали полкові та сотенні уряди. Полковий уряд складався з полковника та полкової ради, яка обирала полкову та сотенну старшину. Сотенний уряд очолював сотник. Міста мали свою адміністрацію, її влада не поширювалась на козакі. У селах війти управляли селянами, а отамани – козаками.

 

53. Суди і процес в Українській Козацько-Гетьманській державі (1648-1654 р.р.)

У роки Визвольної війни була здійснена спроба відокремити судові органи від адміністративних. Були створенні Генеральний, полковий та сотенний суди. Генеральний суд був апеляційною інстанцією для полкових та сотенних судів.

Систему судових органів очолював гетьман, якому належала вища судова влада. Роль вищих судових органів виконувала також старшинська рада. Полкові та сотенні суди розповсюджували свою юрисдикцію на справи всього населення, яке проживало на їх території. Вони втручалися в справи магістерських судів. В ратушних містах судові ф-ї виконували міські старшини та отамани. Селян судили війти та сільські отамани.

54. Розвиток права в Українській Козацько-Гетьманській державі (1648-1654 р.р.)

Статут 1588 р. та магдебурзьке право були тільки на папері. Хоча магдебурзьке право було, але тільки в великих містах. У роки Визвольної війни були скасовані правові норми прийняті органами польської влади: “Устави на волоки” 1557, ординація козакам 1638 р., королівські і сеймові конституції тощо.

В Українській Козацько-Гетьманській державі вик. звичаєве козацьке право. Регулювало систему судочинства, називало злочини та покарання за них, організацію державної влади та управління. Це право виникло у процесі еволюції господарсько-побутових відносин людей, спиралось на “права та звичаї ” Війська Запорозького.

Також, великої ваги набирають гетьманські універсали, які мали загальнообовязкови характер. Універсали регулювали державні, адміністративні, цивільні, кримінальні та процесуальні стосунки.

Слід згадати про церковне звичаєве право – сукупність правил поведінки, які не отримали законодавчого підтвердження, але їх дотримувались.

На розвиток права також впливали міжнародні угоди, в яких знаходять ся номи цивільного та адміністративного права.


Читайте також:

 1. XVII-XVIII ст.
 2. Аграрна еволюція українських земель у др. пол. ХVІІ - ХVІІІст.
 3. Адміністративний поділ, площа і населення українських земель у складі Речі Посполитої в першій воловині ХVІІ ст.
 4. Адміністративний устрій і управління в українських землях під час татаро-монгольського панування.
 5. Адміністративно – територіальний устрій і соціальна структура Слобожанщини у половині XVII – кінці XVIII століття
 6. Адміністративно-правове регулювання державної реєстрації актів цивільного стану, державної виконавчої служби, нотаріату та адвокатури.
 7. Адміністративно-правове регулювання проходження державної служби
 8. АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ У ГАЛУЗІ КУЛЬТУРИ
 9. АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ У ГАЛУЗІ СПОРТУ
 10. Адміністративно-територіальний устрій, економічне становище українських земель у першій половині ХІХ ст.
 11. Адміністративно-територіальний устрій, економічне становище українських земель у першій половині ХІХ ст.
 12. Аналіз юридичних складів злочинів, що пов’язані з порушенням чинних на транспорті правил та в пошкоджені магістральних трубопроводів
Переглядів: 1222

<== попередня сторінка | наступна сторінка ==>
Договори (статті) гетьманів України з московським царем як кроки на шляху обмеження автономії України в другій половині XVII – XVIII ст. | Роль церкви в Конституції Пилипа Орлика (1710 р.).

Не знайшли потрібну інформацію? Скористайтесь пошуком google:

 

© studopedia.com.ua При використанні або копіюванні матеріалів пряме посилання на сайт обов'язкове.


Генерація сторінки за: 0.01 сек.