Студопедия
Новини освіти і науки:
Контакти
 


Тлумачний словник


Синтак­сичні функції числівників

На противагу іменникові як центральній іменній частині мови і прикметникові як тісно пов'язаній у синтаксичному плані з іменником і периферійній іменній частині мови, числівники не мають своєї виразної первинної синтаксичної функції. Проте їхня власна синтаксична відмінність від інших іменних частин мови все-таки полягає передусім у поділі синтаксичних функцій на два класи: 1) функціонування числівників у складі числівниково-іменникових сполук, тобто у супроводі іменника; 2) функціонування числівників як самодостатнього компонента речення, тобто відокремлене від іменника використання, вживання без супроводу іменника. Саме перше (числівниково-іменникове) функціонування для числівників визначальне.

1. У числівниково-іменникових сполуках числівник є компонентом складеного члена речення, сформованого числівником та поєднаним з ним іменником. Числівниково-іменниковий складений член речення в типових виявах перебуває у валентній рамці основного предиката речення. Найчастіше бувають:

а) валентно зумовлена основним предикатом речення суб'єктна позиція: Десять студентів працювали в лабораторії, П'ятеро хлопців стоять біля школи; Кілька дітей гралися на подвір’ї,

б) валентно зумовлена основним предикатом речення об'єктна позиція: Дівчинка купила п'ять книжок; Дідусь зрубав троє висохлих дерев; Учитель передплачує кілька газет. У формально-синтаксичному плані це позиції відповідно підмета і сильнокерованого другорядного члена речення.

За зазначених семантико-синтаксичних і формально-синтаксичних умов числівниково-іменникові сполуки як складені члени речення заступають найтиповіші позиції іменника. Суб'єктна і об'єктна (у семантико-синтаксичному вимірі) функції і функції підмета та сильнокерованого другорядного члена речення (у формально-синтаксичному вимірі) переважно реалізуються за допомогою відповідно називного і знахідного відмінків. На виражені числівниково-іменниковою сполукою семантико-синтаксичну суб'єктну і формально-синтаксичну підметову функції вказує форма координації як форма предикативного зв'язку, а на семантико-синтаксичну об'єктну функцію і формально-синтаксичну функцію припредикатного другорядного члена речення — форма керування як одна з форм підрядного зв'язку.

В інших непрямих відмінках (крім знахідного) числівниково-іменникових сполук числівники узгоджуються з опорним іменником цих числівниково-іменникових сполук і виконують функцію означення, як і прикметники, напр.: Поет присвятив вірш п'ятьом героям; Ми пишаємося п'ятьма героями; Винахід ґрунтується на шістьох принципах.

Постпозиція числівника щодо іменника в числівниково-іменниковій сполуці передає значення приблизної кількості, напр.: Прибігло осіб двадцять. Перед числівником у таких сполуках або й перед усією числівниково-іменниковою сполукою може стояти прийменник-частка з, виразніше виражаючи це значення приблизної кількості, пор.: Прибігло осіб двадцять і Прибігло осіб із двадцять; Прибігло з двадцять осіб.

Крім валентно зумовлених семантико-синтаксичних і формально-синтаксичних позицій, числівниково-іменникова сполука може стояти також у невалентно структурованих позиціях:

а) приіменникового другорядного члена речення у функції означення, напр.: Уперед біг невеличкий хлопчик літ восьми (Панас Мирний); Десятки учнів вітали широкоплечого чоловіка років сорока, одягненого в сірий костюм (М. Трублаїні);

б) детермінантного члена речення у функції обставин часу, місця і под., залежних не від слова, а від усього речення, напр.: Упродовж десятьох років письменник писав цей знаменитий роман; За п'ятдесят кілометрів від Києва ми зустріли групу дітей.

Числівниково-іменникові сполуки типу п'ять хлопчиків, десять хат, двадцять сіл можуть роз'єднуватися на дві частини, перетворюючись па предикат речення, виражений числівником, і суб'єктну синтаксему, валентно поєднану з числівниковим предикатом і виражену родовим відмінком іменника, напр.: Хлопців було п'ять; Книжок буде десять; Дівчаток— сім. У предикатній позиції замість власне-кількісного числівника може стояти збірний, дробовий або неозначено-кількісний числівник, пор.: Хлопців було два і Хлопців було двоє; Хлопців було півтораста; Хлопців було кілька; Дівчаток — шість і Дівчаток — шестеро; Дівчаток — півтораста; Дівчаток — кільканадцять.

2.Числівники без супроводу іменника виражають абстрактно-математичне число. Вони дублюють синтаксичні функції іменників, звичайно виражаючи семантико-синтаксичні функції суб'єктної та об'єктної синтаксем і формально-синтаксичні функції підмета та валентно поєднаного з предикатом речення сильнокерованого другорядного члена речення, напр.: Десять ділиться на два; Шість більше за п'ять; Сім помножене на дев'ять.

Отже, у семантико-синтаксичній і формально-синтаксичній структурах речення числівники вирізняються з-поміж інших частин мови тим, що їм не притаманна чітко структурована власна синтаксична функція. Здебільшого вони заступають синтаксичні позиції (у поєднанні з іменником або самостійно) іменника, прикметника, дієслова і (рідше) прислівника.

 


Читайте також:

 1. Адвокатура в Україні: основні завдання і функції
 2. Алгоритм знаходження ДДНФ (ДКНФ) для даної булевої функції
 3. Але відмінні від значення функції в точці або значення не існує, то точка називається точкою усувного розриву функції .
 4. Аналіз коефіцієнтів цільової функції
 5. АРХІВНІ ДОВІДНИКИ В СИСТЕМІ НДА: ФУНКЦІЇ ТА СТРУКТУРА
 6. Асимптоти графіка функції
 7. Базальні ядра, їх функції, симптоми ураження
 8. Базові функції, логічні функції
 9. Банки як провідні суб’єкти фінансового посередництва. Функції банків.
 10. Банківська система та її основні функції
 11. Банківська система та її структура. Функції Центрального банку.
 12. Банківська система: сутність, принципи побудови та функції. особливості побудови банківської системи в Україн
Переглядів: 1767

<== попередня сторінка | наступна сторінка ==>
Відмінювання числівників | Наголос у числівниках

Не знайшли потрібну інформацію? Скористайтесь пошуком google:

 

© studopedia.com.ua При використанні або копіюванні матеріалів пряме посилання на сайт обов'язкове.


Генерація сторінки за: 0.001 сек.