Студопедия
Новини освіти і науки:
МАРК РЕГНЕРУС ДОСЛІДЖЕННЯ: Наскільки відрізняються діти, які виросли в одностатевих союзах


РЕЗОЛЮЦІЯ: Громадського обговорення навчальної програми статевого виховання


ЧОМУ ФОНД ОЛЕНИ ПІНЧУК І МОЗ УКРАЇНИ ПРОПАГУЮТЬ "СЕКСУАЛЬНІ УРОКИ"


ЕКЗИСТЕНЦІЙНО-ПСИХОЛОГІЧНІ ОСНОВИ ПОРУШЕННЯ СТАТЕВОЇ ІДЕНТИЧНОСТІ ПІДЛІТКІВ


Батьківський, громадянський рух в Україні закликає МОН зупинити тотальну сексуалізацію дітей і підлітків


Відкрите звернення Міністру освіти й науки України - Гриневич Лілії Михайлівні


Представництво українського жіноцтва в ООН: низький рівень культури спілкування в соціальних мережах


Гендерна антидискримінаційна експертиза може зробити нас моральними рабами


ЛІВИЙ МАРКСИЗМ У НОВИХ ПІДРУЧНИКАХ ДЛЯ ШКОЛЯРІВ


ВІДКРИТА ЗАЯВА на підтримку позиції Ганни Турчинової та права кожної людини на свободу думки, світогляду та вираження поглядівКонтакти
 


Тлумачний словник


Предмет і завдання хімії, її значення у будівельній справі.

Місце серед наук про природу.

Вступ

Лекція № 1

1. Місце серед наук про природу.

2. Предмет і завдання хімії, її значення у будівельній справі.

3. Зв’язок хімії з іншими природничими науками та дисциплінами циклу професійної та практичної підготовки.

Сучасна хімія являє собою широку область знань лю­дини та грає величезну роль у процесі науково-технічного розвитку. «Широко простягає хімія руки свої у справи лю­дини. Куди не подивимося, куди не оглянемося — всюди обертаються перед очима нашими успіхи її застосування», — зазначав М. В. Ломоносов у 1751 році. Ілюстрацією різноманітності хімічних процесів є всі без винятку об'єкти живої та неживої природи, що оточує нас. Хімію можна назвати індустрією чудових перетворень. Вона дозволяє син­тезувати матеріали, яких немає у природі, використову­вати їх для створення усяких приладів та машин, забез­печує переробку природних ресурсів. Використання досягнень хімії у промисловості дозволяє виробляти будівельні матеріали, тверді, надтверді та жароміцні матеріали та сплави, синтетичні каучуки та штучні волокна, пластичні маси та вибухові речовини, барвники, мінеральні добри­ва, лікарські речовини та багато іншого.

Хімія посідає чільне місце серед природничих наук; оскільки дає змогу поєднувати і пояснювати процеси перетворень, які відбу­ваються у живій та неживій природі, доповнюючи та розширюючи галузі фізичних, біологічних, геологічних, медичних та інших наук. Багато хімічних перетворень відбувається під впливом фізичних чинників — температури, електричного струму, опромінення тощо. Результатом перебігу хімічних реакцій є також виділення теплоти, поява електричного струму (гальванічні елементи, акумулятори), випромінювання світлової енергії. Біологічні зміни у живих ор­ганізмах зумовлені перебігом багатьох складних хімічних реакцій. А лікування хворого організму медичними препаратами нерідко пов'язане зі спрямуванням біохімічних реакцій у належному на­прямі. Прогрес у суміжних науках, як і в самій хімії, можливий ли­ше при спільному використанні досягнень кожної з них.

Хімічні реакції є основою промислових технологічних процесів у багатьох галузях народного господарства. Тому хімічна техно­логія — одна з найважливіших галузей, яка займається розробкою технологій та виробництвом мінеральних і органічних добрив, хімічних засобів захисту рослин, хімічних волокон, пластмас, син­тетичних смол, лаків, фарб, мийних засобів, лікарських препаратів тощо.

Всі ми поєднуємо з хімічною наукою подальший прогрес у пізнанні світу, що

нас оточує… І не може бути в наші дні спеціаліста, який міг би обійтися без знання хімії.

Академік М.М.Семенов, лауреат Нобелівської премії.

Хіміянаука, що вивчає речовини, їх перетворення, явища, що супроводжують ці перетворення, і закони, яким ці перетворення підпорядковуються.

Давно минули ті часи, коли людина використовувала для своїх потреб лише те, що давала природа. Нині тільки невелика частина природних мінеральних, рослинних і тваринних речовин безпосе­редньо використовується людством. Основна ж маса продуктів і ма­теріалів, що необхідні у повсякденному житті, виготовляється штучно.

Для одержання стабільних врожаїв зерна, овочів та фруктів використовують мінеральні та органічні добрива, хімічні засоби захисту рослин (гербіциди, фунгіциди, пестициди та ін.). Транспорт, верстато-будування, радіоелектроніку, обчислювальну техніку неможливо уявити без виробництва чорних, кольорових металів та їх сплавів, різноманітних керамічних (резистивних, п'єзо- та сегнетоелектричних та ін.) матеріалів. Лікування багатьох раніше невиліковних хвороб стало можливим завдяки створенню синтетичних лікарських препаратів. І все це пов'язано з використанням хімічних речовин і реакцій.

Тому найважливішими завданнями хімії на сучасному етапі її розвитку є дослідження будови речовин і знаходження взаємозв'язків між будовою, властивостями і реакційною здатністю речовин; розробка методів одержання речовин з наперед заданими властивостями; інтенсифікація промислових виробництв та створення мало-, безвідходних та енергозберігаючих технологій з мінімальним екологічним тиском на довкілля.

Неможливо уявити сучасне будівництво без будівельної кераміки (цегли, дахівки, труб, лицювальної плитки, сантехнічних виробів); скла різних видів та призначення; полімерних матеріалів, зокрема полімерних клеїв та органо-мінеральних композицій на їх основі; різноманітних оздоблювальних матеріалів (лінолеум, шпалери, фарби, герметики, тиньки, шпаклівки), які є продуктами будівельної хімії.

Достатньо сказати, що нині у розвинутих країнах світу (США, ФРН, Японія) будівництво є найбільшим споживачем полімерів, до 35% усіх полімерів, що виробляються у цих країнах. Основи технології виробництва та використання усіх цих матеріалів базуються на окремих розділах курсу Хімія.

Полімерні матеріали виробляють з простих хімічних речовин, які одержують з такої доступної сировина, як нафта, природний газ, кам’яне вугілля, не кормові відходи сільськогосподарського виробництва. Полімерні матеріали біологічно стійкі.

Окремо треба підкреслити, шо якісне будівництво неможливе без ефективного захисту від корозії металоконструкцій, залізобетону, бетону та інших будівельних матеріалів, а корозія і захист від неї також є у своїй основі важливим та повноцінним розділом курсу Хімія.

Взагалі перелік галузей практичного застосування досягнень хімії у будівництві в майбутньому буде лише стрімко розширюватись.

Номенклатура будівельних матеріалів і виробів надзвичайно різноманітна, проте вони органічно взаємозв’язані спільним функціональним призначенням – використанням у будівництві.

3.Зв’язок хімії з іншими природничими науками та дисциплінами циклу професійної та практичної підготовки.

 

Хімія має величезне значення для наукового розуміння картини світу. Вона вивчає явища та об'єкти природи на молекулярно-атомному рівні, на відміну, наприклад, від і біології або геології, які вивчають більш великі утворення.

Хімія також тісно пов’язана з іншими природознавчими науками. Вона інтегрується з фізикою, біологією, геологією та іншими науками. На цій основі виникли біохімія, молекулярна біологія, геохімія, космохімія та інші.

Хімія безпосередньо зв’язана з дисциплінами професійної та практичної підготовки техніків-будівельників по спеціальності 5.06010101 «Будівництво та експлуатація будівель і споруд». Серед дисциплін професійно-практичного циклу хімія являється базовою для дисциплін: будівельне матеріалознавство; технологія і організація будівельного виробництва; будівельні конструкції; основи охорони праці; інженерна геодезія; реконструкція будівель і споруд; експлуатація будівель і споруд; геодезична практика; навчальна практика; технологічна практика; курсове та дипломне проектування.

У теперішній час будівництво нових об’єктів іде поряд з реконструкцією існуючих і спеціалісти повинні знати традиційні та сучасні будівельні матеріали, вивчення яких неможливе без базових знань з хімії.

Підготовка кваліфікованих фахівців у галузі будівництва потребує системного вивчення дисципліни Хімія, яка є фундаментом ряду спеціальних будівельних дисциплін, насамперед, «Будівельне матеріалознавство».

 

Завдання для самоперевірки:

1. Що вивчає хімія?

2. Які (будівельні) проблеми у будівництві можна розв’язати при допомозі хімічних знань?

3. Обгрунтувати роль хімічних знань для сучасної молодої людини.

4. Написати реферати на тему «Прикладний характер вивчення дисципліни «Хімія» у будівельній галузі.

 Читайте також:

 1. DIMCLRE (РЗМЦВЛ) - колір виносних ліній (номер кольору). Може приймати значенняBYBLOCK (ПОБЛОКУ) і BYLAYER (ПОСЛОЮ).
 2. I визначення впливу окремих факторів
 3. II. Визначення мети запровадження конкретної ВЕЗ з ураху­ванням її виду.
 4. II. Мотивація навчальної діяльності. Визначення теми і мети уроку
 5. Iсторичне значення революції.
 6. Ne і ne – поточне значення потужності і частоти обертання колінчастого вала.
 7. Ocнoвнi визначення здоров'я
 8. V. Завдання.
 9. VІ. Підсумки уроку і повідомлення домашнього завдання.
 10. А є А, тобто усякий предмет є те, що він є.
 11. Абетково-предметний покажчик
 12. Аварійно-рятувальні підрозділи Оперативно-рятувальної служби цивільного захисту, їх призначення і склад.
Переглядів: 2890

<== попередня сторінка | наступна сторінка ==>
Передмова | Закон збереження маси речовин. Закон збереження і перетворення енергії в хімічних реакціях.

Не знайшли потрібну інформацію? Скористайтесь пошуком google:

 

© studopedia.com.ua При використанні або копіюванні матеріалів пряме посилання на сайт обов'язкове.


Генерація сторінки за: 0.002 сек.