Студопедия
Новини освіти і науки:
МАРК РЕГНЕРУС ДОСЛІДЖЕННЯ: Наскільки відрізняються діти, які виросли в одностатевих союзах


РЕЗОЛЮЦІЯ: Громадського обговорення навчальної програми статевого виховання


ЧОМУ ФОНД ОЛЕНИ ПІНЧУК І МОЗ УКРАЇНИ ПРОПАГУЮТЬ "СЕКСУАЛЬНІ УРОКИ"


ЕКЗИСТЕНЦІЙНО-ПСИХОЛОГІЧНІ ОСНОВИ ПОРУШЕННЯ СТАТЕВОЇ ІДЕНТИЧНОСТІ ПІДЛІТКІВ


Батьківський, громадянський рух в Україні закликає МОН зупинити тотальну сексуалізацію дітей і підлітків


Відкрите звернення Міністру освіти й науки України - Гриневич Лілії Михайлівні


Представництво українського жіноцтва в ООН: низький рівень культури спілкування в соціальних мережах


Гендерна антидискримінаційна експертиза може зробити нас моральними рабами


ЛІВИЙ МАРКСИЗМ У НОВИХ ПІДРУЧНИКАХ ДЛЯ ШКОЛЯРІВ


ВІДКРИТА ЗАЯВА на підтримку позиції Ганни Турчинової та права кожної людини на свободу думки, світогляду та вираження поглядівКонтакти
 


Тлумачний словник


Кожна хімічна сполука має визначений та сталий склад, незалежно від умов та способу його отримання.

Закон сталості складу.

Тема 1.2. Хімічні поняття і закони

Лекція № 3

Енергія ізольованої системи не змінюється.

Маса речовин, які вступили в хімічну реакцію, дорівнює масі речовин, які утворилися внаслідок реакції.

Це можна пояснити тим, що в процесі хімічної реакції відбувається тільки перегрупування атомів, число атомів та маса кожного атома залишаються постійними.

З точки зору атомно-молекулярного вчення зміст зако­ну збереження маси речовин полягає у тому, що в процесі хімічних реакцій атоми не виникають з нічого й не зни­кають безслідно — їхня кількість залишається незмінною до та після реакції. Атоми під час хімічної реакції не змі­нюються.

М. В. Ломоносов пов'язував закон збереження маси речо­вин з законом збереження енергії та розглядав їх у єдності як загальний закон природи.

Це означає, що в ізольованій системі енергія (міра руху та взаємодії різних видів матерії) не виробляється та не зникає, а тільки переходить з однієї форми в іншу. Взаємо­зв'язок маси та енергії виражає рівняння Ейнштейна: Е = т·с2, де Е — енергія, т — маса спокою, с — швид­кість світла у вакуумі (с = 3 · 108 м/с).

Таким чином, закон збереження маси речовин та закон збереження енергії — це два боки єдиного закону приро­ди — вічності матерії та її руху.

Закон збереження маси та енергії є основою для вив­чення реакцій між різними речовинами. Виходячи з нього можна складати хімічні рівняння та за ними проводити роз­рахунки. Він є основою кількісного хімічного аналізу.


Завдання для самоперевірки:

1. Які відмінності між поняттями «хімічний елемент» і «проста речовина»?

2. Що таке явище алотропії?

3. Привести приклади явища алотропії серед хімічних елементів.

4. Формулювання закону збереження маси речовин.

5. Прикладний характер використання закону збереження маси речовин при складанні хімічних реакцій.

6. Яким рівнянням підтверджується взаємозв’язок маси та енергії, привести формулу.


1. Закон сталості складу.

2. Закон еквівалентів.

3. Закон кратних відношень.

 

Закон сталості скаду речовини сформулював вперше Ж.Пруст (1800—1808рр.).

Наприклад, вода складається з Гідрогену й Оксигену (якісний склад), при цьому у воді міститься 11,11% Гідро­гену та 88,88% Оксигену (кількісний склад). Воду можна отримати різними способами: синтезом з водню та кисню, реакцією нейтралізації з кристалогідратів та ін. У всіх випад­ках чиста вода, незалежно від способу отримання, має на­ведений вище склад.

Розвиток хімії показав, що існують сполуки як постій­ного, так і змінного складу. За пропозицією академіка М. С. Курнакова сполуки постійного складу назвали дальто­нідами (на честь англійського фізика і хіміка Дальтона), а змінного складу — бертолідами (на честь французького хі­міка Бертоллє, який передбачив такі сполуки). Склад даль­тонідів виражається простими формулами з цілочисельними стехіометричними індексами, наприклад: Н2О, НС1, СН4, С6Н6. Склад бертолідів змінюється й не відповідає стехіо­метричним відношенням: у бертолідів дробові стехіометрич­ні індекси. Так оксид титану (II) в дійсності має склад від ТіО0,7 до ТіО1,3, а склад ТіО2 змінюється від ТіО1,9 до ТіО2,0 (в залежності від умов синтезу). Бертоліди поширені серед простих та складних оксидів (наприклад, високотем­пературний надпровідник Ва2Сu3Oх), гідридів, сульфідів, нітридів, карбідів, силіцидів та інших кристалічних неорга­нічних сполук.

У зв'язку з цим у сучасне формулювання закону сталості складу слід внести уточнення.

Склад сполук молекулярної структури є сталим незалеж­но від способів отримання. Склад сполук з немолекулярною структурою залежить від умов отримання (наприклад, склад оксиду титану (II) залежить від температури та тиску кис­ню, що використовують під час синтезу).

 


Читайте також:

 1. V здатність до встановлення та підтримки гарних особистих стосунків і веденню етичного способу життя.
 2. Агрегативна стійкість, коагуляція суспензій. Методи отримання.
 3. Адаптації до паразитичного способу життя
 4. Актуальність безпеки життєдіяльності. Сталий розвиток людини
 5. Аналіз фінансової незалежності підприємства
 6. Аспекти незалежності аудиторської професії
 7. Аспекти незалежності аудиторської професії.
 8. Біохімічна гіпотеза виникнення життя.
 9. Біохімічна ОБГРУНТУВАННЯ МЕТОДИКИ занять фізичною культурою і спортом з особами різного віку та статі
 10. Біохімічна характеристика тренованого організму
 11. Будучи, як правило, дочірніми фірмами великих компаній, вони існують за рахунок засобів венчурного капіталу і здійснюють чітко визначений вид діяльності.
 12. В незалежному економічному контролі
Переглядів: 505

<== попередня сторінка | наступна сторінка ==>
Закон збереження маси речовин. Закон збереження і перетворення енергії в хімічних реакціях. | Еквівалентна маса — це маса 1 еквівалента речовими (вимірюється у г-екв/моль).

Не знайшли потрібну інформацію? Скористайтесь пошуком google:

 

© studopedia.com.ua При використанні або копіюванні матеріалів пряме посилання на сайт обов'язкове.


Генерація сторінки за: 0.002 сек.