Студопедия
Новини освіти і науки:
Контакти
 


Тлумачний словник


Метод сфер

 

В цьому випадку застосовують концентричні або ексцентричні сфери. Сфери проводять таким чином, щоб в перетині з кожною поверхнею утворювались кола.

При використанні методу концентричних сфер (рис. 101) враховують, що:

1) перетинаються поверхні обертання;

2) осі цих поверхонь перетинаються в одній точці, яка визначає спільний центр сфер;

3) осі поверхонь обертання знаходяться в одній площині симетрії, яка паралельна одній із площин проекцій.

 

 

Рисунок 101 – Побудова концентричних сфер

 

У випадку застосування концентричних січних сфер на перетині прямолінійних осей обертання i, j знаходять спільний центр О, який надалі використовується для проведення концентричних сфер. Сфера мінімального радіуса R min визначає положення найглибших точок 2, 2´ і проводиться таким чином, щоб вона була вписана в одну з поверхонь (конус) та перетинала обрисові твірні іншої поверхні (циліндра). Сфера максимального радіуса R max має проходити через одну із характерних точок 5 (точки перетину обрисових твірних). Всі проміжні сфери мають значення радіуса R min < R пр < R max. Кожна введена концентрична сфера співвісна з заданими поверхнями і має найпростіший переріз з ним – коло, перетин яких дає спільні точки, наприклад 4, 4´, лінії взаємного перетину.

 

Введення декількох концентричних сфер дозволяє побудувати сукупність точок 1; 2, 2´; 3, 3´; 4, 4´; 5, які визначають лінію перетину. Якщо порушується одна з умов використання методу концентричних сфер, то слід проводити посередники-сфери, але з різних центрів. Спосіб, який використовується на підставі таких сфер, має назву ексцентричних сфер (рис. 102).

 

 

 

Рисунок 102 – Побудова ексцентричних сфер

 

У випадку застосування ексцентричних сфер для визначення кожної пари точок, наприклад 2, 2´; 3, 3´, насамперед треба знайти ряд паралельних між собою перерізів, кожний з яких може бути прийнятий за паралель сфери, центр О якої беремо на осі i поверхні циліндра.

На відміну від попереднього випадку, для побудови лінії перетину необхідно мати декілька центрів сфер, відносно яких знаходяться фронтальні проекції шуканої лінії взаємного перетину.

На рис. 103 показана побудова фронтальної проекції лінії перетину відкритого тора з конусом обертання, якщо відомо, що обидві поверхні мають загальну площину симетрії, яка паралельна фронтальній площині проекцій П2.

Рисунок 103 – Побудова ексцентричних сфер

 

Відомо, що будь-яка площина, яка проходить через вісь тора, перетинає його по колу. Тому при введені фронтально-проекціювальної площини α112) результатом перетину з тором буде коло а112).

Щоб визначити центр сфери, яка може дати цей же переріз (коло а1), слід провести дотичну n12 в точці перетину кола а12 з віссю обертання конуса та зафіксувати як центр О12. Аналогічно, за допомогою фронтально-проекціювальних площин α2, α3 знаходять ще два центри допоміжних ексцентричних сфер. Кожна точка лінії взаємного перетину отримана як результат перетину двох кіл (для тора – кола а, для конуса – кола в).

 


Читайте також:

 1. B. Тип, структура, зміст уроку і методика його проведення.
 2. D) методу мозкового штурму.
 3. Demo 11: Access Methods (методи доступу)
 4. H) інноваційний менеджмент – це сукупність організаційно-економічних методів управління всіма стадіями інноваційного процесу.
 5. I Метод Шеннона-Фано
 6. I. ЗАГАЛЬНІ МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ
 7. I. Метод єдиної подібності.
 8. I. Метод рiвних вiдрiзкiв.
 9. II. МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ
 10. II. УЧЕБНЫЕ И МЕТОДИЧЕСКИЕ ПОСОБИЯ, ПРАКТИКУМЫ
 11. IV. КЕРІВНИЦТВО, КОНТРОЛЬ І НАДАННЯ ОРГАНІЗАЦІЙНО-МЕТОДИЧНОЇ ДОПОМОГИ ПРАКТИКАНТАМ.
 12. IV. Метод супутних змін.
<== попередня сторінка | наступна сторінка ==>
Алгоритм графічних побудов | Алгоритм графічних побудов

Не знайшли потрібну інформацію? Скористайтесь пошуком google:

 

© studopedia.com.ua При використанні або копіюванні матеріалів пряме посилання на сайт обов'язкове.


Генерація сторінки за: 0.001 сек.