Студопедия
Новини освіти і науки:
Контакти
 


Тлумачний словник


Системний підхід при проектуванні

Сучасні методи проектування діяльності користувачів АСУ зложилися в рамках системотехнічної концепції проектування, у силу чого облік людського фактора обмежився рішенням проблем узгодження «входів» й «виходів» людини й машини. Разом з тим при аналізі незадоволеності користувачів АСУ вдається виявити, що вона часто порозумівається відсутністю єдиного, комплексного підходу до проектування систем взаємодії.

Використання системного підходу дозволяє взяти до уваги безліч факторів всілякого характеру, виділити з них ті, які роблять найбільший вплив з погляду наявних загальносистемних цілей і критеріїв, і знайти шляхи й методи ефективного впливу на них. Системний підхід заснований на застосуванні ряду основних понять і положень, серед яких можна виділити поняття системи, підпорядкованості цілей і критеріїв підсистем загальносистемним цілям і критеріям і т.д. Системний підхід дозволяє розглядати аналіз і синтез різних по своїй природі й складності об'єктів з єдиної точки зору, виявляючи при цьому найважливіші характерні риси функціонування системи й з огляду на найбільш істотні для всієї системи фактори. Значення системного підходу особливо велико при проектуванні й експлуатації таких систем, як автоматизовані системи керування (АСУ), які власне кажучи є людино-машинними системами, де людин виконує роль суб'єкта керування.

Системний підхід при проектуванні являє собою комплексний, взаємозалежний, пропорційний розгляд всіх факторів, шляхів і методів рішення складного багатофакторного й різноманітного завдання проектування інтерфейсу взаємодії. На відміну від класичного інженерно-технічного проектування при використанні системного підходу враховуються всі фактори проектованої системи - функціональні, психологічні, соціальні й навіть эстетические.

Автоматизація керування неминуче спричиняє здійснення системного підходу, тому що вона припускає наявність саморегулюючої системи, що володіє входами, виходами й механізмом керуванням. Уже саме поняття системи взаємодії вказує на необхідність розгляду навколишнього середовища, у якій вона повинна функціонувати. Таким чином, система взаємодії повинна розглядатися як частина більше великої системи - АСУ реального часу, тоді як остання - системи керованого середовища.

 

КЛАСИФІКАЦІЯ ДЕТАЛЕЙ МАШИН

Не існує абсолютний, повної й завершеної класифікації всіх існуючих деталей машин, тому що конструкції їх різноманітні й, до того ж, постійно розробляються нові.

Для орієнтування в нескінченному різноманітті деталі машин класифікують на типовігрупи по характері їхнього використання [1,10,11].

ПЕРЕДАЧІ передають рух від джерела до споживача.

ВАЛИ й ОСІ несуть на собі обертові деталі передач.

ОПОРИ служать для установки валів й осей.

МУФТИ з'єднують між собою вали й передають обертаючий момент.

СПОЛУЧНІ ДЕТАЛІ (З'ЄДНАННЯ) з'єднують деталі між собою.

ПРУЖНІ ЕЛЕМЕНТИ зм'якшують вібрацію й удари, накопичують енергію, забезпечують постійний стиск деталей.

КОРПУСНІ ДЕТАЛІ організують усередині себе простір для розміщення всіх інших деталей, забезпечують їхній захист.

Рамки навчального курсу не дозволяють вивчити всі різновиди деталей машин і всі нюанси проектування. Однак знання, принаймні, типових деталей і загальних принципів конструювання машин дає інженерові надійний фундамент і потужний інструмент для виконання проектних робіт практично будь-якої складності.

У наступних главах ми розглянемо прийоми розрахунку й проектування типових деталей машин.

 

КОНТРОЛЬНІ ПИТАННЯ

Які місце й роль машин у сучасному суспільстві ?

Які навчальні дисципліни безпосередньо служать базою для курсу "Деталі машин й основи конструювання" ?

У чому полягає різниця між проектуванням і конструюванням?

Які правила й норми регламентуються Єдиною Системою Конструкторської Документації ?

Ким формулюється й складається Технічне Завдання ?

Які документи є результатом конструювання ?

Які групи вимог пред'являються до машин ?

Які основні вимоги до деталей і машин ?

Які основні критерії якості деталей і машин ?

Що таке працездатність й які її критерії ?

Що таке надійність й які її критерії ?

Що є найголовнішим критерієм працездатності й надійності ?

У чому полягає загальна умова міцності деталей машин ?

У чому різниця між проектувальним і перевірочним розрахунками ?

Які основні групи деталей машин загального призначення ?

 


Читайте також:

 1. III етап. Системний підхід
 2. IV етап. Ситуаційний підхід
 3. Аксіологічний підхід до вивчення педагогічних явищ.
 4. Аксіоми безпеки життєдіяльності. Системний підхід в БЖД
 5. Алфавітний підхід до вимірювання кількості інформації.
 6. Асимптотичний підхід до порівняння оцінок
 7. Багатоаспектний підхід до прийняття управлінськихрішень
 8. Багаторівневий підхід. Протокол. Інтерфейс. Стек протоколів.
 9. Визначення напору насоса при проектуванні
 10. Витратний підхід
 11. Віковий підхід і взаємодія різних рівнів соціального досвіду в діяльності різновікових дитячих об’єднань. Функції різновікової групи.
 12. Геодезичні роботи, які виконують при проектуванні та будівництві протиерозійних гідротехнічних споруд
<== попередня сторінка | наступна сторінка ==>
Поняття про автоматизоване проектування | ПЕРЕДАЧІ

Не знайшли потрібну інформацію? Скористайтесь пошуком google:

 

© studopedia.com.ua При використанні або копіюванні матеріалів пряме посилання на сайт обов'язкове.


Генерація сторінки за: 0.001 сек.