Студопедия
Новини освіти і науки:
МАРК РЕГНЕРУС ДОСЛІДЖЕННЯ: Наскільки відрізняються діти, які виросли в одностатевих союзах


РЕЗОЛЮЦІЯ: Громадського обговорення навчальної програми статевого виховання


ЧОМУ ФОНД ОЛЕНИ ПІНЧУК І МОЗ УКРАЇНИ ПРОПАГУЮТЬ "СЕКСУАЛЬНІ УРОКИ"


ЕКЗИСТЕНЦІЙНО-ПСИХОЛОГІЧНІ ОСНОВИ ПОРУШЕННЯ СТАТЕВОЇ ІДЕНТИЧНОСТІ ПІДЛІТКІВ


Батьківський, громадянський рух в Україні закликає МОН зупинити тотальну сексуалізацію дітей і підлітків


Відкрите звернення Міністру освіти й науки України - Гриневич Лілії Михайлівні


Представництво українського жіноцтва в ООН: низький рівень культури спілкування в соціальних мережах


Гендерна антидискримінаційна експертиза може зробити нас моральними рабами


ЛІВИЙ МАРКСИЗМ У НОВИХ ПІДРУЧНИКАХ ДЛЯ ШКОЛЯРІВ


ВІДКРИТА ЗАЯВА на підтримку позиції Ганни Турчинової та права кожної людини на свободу думки, світогляду та вираження поглядівКонтакти
 


Тлумачний словник
Авто
Автоматизація
Архітектура
Астрономія
Аудит
Біологія
Будівництво
Бухгалтерія
Винахідництво
Виробництво
Військова справа
Генетика
Географія
Геологія
Господарство
Держава
Дім
Екологія
Економетрика
Економіка
Електроніка
Журналістика та ЗМІ
Зв'язок
Іноземні мови
Інформатика
Історія
Комп'ютери
Креслення
Кулінарія
Культура
Лексикологія
Література
Логіка
Маркетинг
Математика
Машинобудування
Медицина
Менеджмент
Метали і Зварювання
Механіка
Мистецтво
Музика
Населення
Освіта
Охорона безпеки життя
Охорона Праці
Педагогіка
Політика
Право
Програмування
Промисловість
Психологія
Радіо
Регилия
Соціологія
Спорт
Стандартизація
Технології
Торгівля
Туризм
Фізика
Фізіологія
Філософія
Фінанси
Хімія
Юриспунденкция


Загальні положення

ДЕРЖАВНА СИСТЕМА ЕКОЛОГІЧНОГО УПРАВЛІННЯ

Загальне визначення управління, яке відображає існуючі відносини в системі «природа — суспільство» та їх антропогенний характер, можна сфор-мулювати так: управління —це свідомий вплив людини на різноманітні гос-подарські і природні об’єкти та процеси, що відбуваються в навколишньо-му середовищі, а також на людей, пов’язаних із ними, який здійснюється для отримання бажаних результатів. У суспільстві найпоширенішою озна-кою управління є інформація, яка створюється людиною у вигляді сигналів, команд, документів, висловлювань та інших інформаційних впливів, що спрямовуються на окремих людей, колективи, суспільство тощо. У цьому розумінні управління являє собою усвідомлений інформаційний вплив лю-дини на об'єкт управління. Цей вплив є енергетично слабким, але наслідки його можуть бути надзвичайно потужними і масштабними за своїм характе-ром (наприклад, кризовий стан навколишнього природного середовища як результат невдалого й шкідливого управління).

Державне екологічне управління, метою якого є запобігання виснажен-ню природного потенціалу і яке спрямоване на недопущення перевищення несучої ємності біосфери, — це завдання-мінімум. Завдання-максимум по-лягає в екологізації функціонування всіх сфер життєзабезпечення, досяг-ненні і підтримці необхідної якості здоров’я і життя населення, належного стану навколишнього середовища, гармонізації взаємовідносин суспільства і природи.

Трошки повторимо.

Для всіх систем управління характерна наявність таких невід’ємних складових частин і елементів, як суб'єкт управління, об'єкт управління, уп-равляючий вплив і зворотний зв’язок, що утворюють єдиний і водночас загальний контур управління.

Суб'єкт управління здійснює управляючий вплив на об'єкт управління, який відповідно до такого впливу змінює свою діяль-ність, кількісні та якісні параметри стану або впливу на навколишнє сере-довище. Об’єкти управління слід відрізняти від об’єктів охорони навколиш-нього середовища, до яких належать:

· навколишнє природне середовище як сукупність природних і природно-соціальних умов та процесів;

· природні ресурси, як залучені до господарського обігу, так і ті, що не використову-ються в народному господарстві в певний період (земля, надра, води, атмо-сферне повітря, ліс та інша рослинність, тваринний світ);

· ландшафти та інші природні комплекси;

· території та об’єкти природно-заповідного фонду,

· здоров’я і життя людей.

 

Об'єкт управління може здійснювати вплив на довкілля у двох на-прямках: „від природи до людини” (вилучення природних ресурсів) і «від людини до природи» (забруднення навколишнього середовища). Вплив на навколишнє середовище є кінцевим продуктом діяльності об'єкта управління.

Держава, як і всі її суб’єкти господарювання та населення, перебуває під постійним фізичним впливом навколишнього середовища, що залежить як від певних об’єктивних природних чинників, так і від дії об’єктів уп-равління. На вході ДСЕУ, як і будь-яка кібернетична система, отримує інформацію про використання природних ресурсів, стан навколишнього природного середовища, ступінь його фізичного впливу на населення та суб’єкти господарювання. Ця інформація отримується в результаті моніто-рингу довкілля, різноманітних спостережень, контрольних вимірювань, еко-логічного аудиту тощо. Надходить вона також із внутрішньодержавних і міжнародних джерел інформації. Іншим видом вхідної інформації є міжна-родні угоди, конвенції, регламенти, дані міжнародного екологічного досвіду. Одна частина такої інформації використовується для вдосконален-ня функціонування і модернізації ДСЕУ, інша — за своїм характером є управляючим впливом, який спонукає державу до виконання своїх еколо-гічних зобов’язань перед міжнародною спільнотою, а суб’єкта управління -до реалізації відповідних дій. Отже, з ієрархічного погляду, ДСЕУ виступає як об'єкт управління по відношенню до певного міжнародного органу.

Будь-якому управлінню передує формування цілей. Людина організовує свою діяльність таким чином, щоб виконати певне цільове завдання. Відповідно управління, спрямоване на досягнення такого завдання, нази-вається цільовим. У цьому відношенні ДСЕУ є цілеспрямованою системою, оскільки її діяльність направлена на досягнення певних екологічних цілей.

Цілі формулюються на стадії створення систем управління. І згідно з ними конструюється структура, визначаються системні функції, які мають забезпечити розв’язання цільових завдань. 3в'язок, що існує між цілями, структурою та функціями, потрібно розглядати в динаміці, він має підляга-ти трансформації відповідно до розвитку системи управління.


Читайте також:

 1. II. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ.
 2. Білковий обмін: загальні відомості
 3. Білорусь. Характеристика положення та господарства країни.
 4. Вальниці ковзання. Загальні відомості
 5. Виберіть 2 положення, які треба добавити у визначення елементів наукової проблеми.
 6. Визначення положення газорідинних і водо-нафтових контактів
 7. Вимір дохідності та загальні підходи до оцінки ефективності управління інвестиційним портфелем.
 8. ВИМОГИ ДО ОБ'ЄМНО-ПЛАНУВАЛЬНИХ РІШЕНЬ ГАРАЖІВ Загальні вимоги
 9. Випарні апарати з горизонтальним і похилим положенням нагрівальних камер
 10. Висвітліть положення України в роки першої світової війни.
 11. Вихідні положення до розрахунку вітроенергетичних установок
 12. Власні і загальні іменники як лексико-граматичні розряди за специфікою виявлення категорії числа
Переглядів: 780

<== попередня сторінка | наступна сторінка ==>
Драматургія інтерв'ю | Функції та ієрархія державної системи екологічного управління

Не знайшли потрібну інформацію? Скористайтесь пошуком google:

 

© studopedia.com.ua При використанні або копіюванні матеріалів пряме посилання на сайт обов'язкове.


Генерація сторінки за: 0.005 сек.