Студопедия
Новини освіти і науки:
Контакти
 


Тлумачний словник


Контроль якості виливків

Контроль виливків здійснюється з метою визначення наявності на них дефектів, які свідчили б про неможливість подальшого використання виливків, тобто дефектів, які є невиправними. Основними дефектами виливків є такі:

газові раковини – бульбашки газів у тілі виливка. Утворюються при недостатній газопроникності формової суміші або при дуже щільному заповненню форми;

піщані та шлакові раковини – порожнини, заповнені формувальною сумішшю або шлаком. Це наслідок слабкого набивання форми або поганої конструкції шлакоуловлювача;

усадкові раковини–відкриті або закриті пустоти в тілі виливка. Утворюються при неправильній конструкції виливка або незадовільній ливниковій системі;

холодні тріщини – розриви тіла виливка значної довжини. Утворюються внаслідок неоднакової швидкості охолодження різних частин виливка;

гарячі тріщини – розриви тіла виливка незначної довжини. Причина – недостатня піддатливість форми та стержнів або недостатня витримка виливків у формі.

Газові та піщані раковини, а також відкриті усадкові раковини можуть бути виправлені заварюванням, якщо виливок буде працювати при великих навантаженнях, або забиванням замазками чи мастиками на невідповідальних виливках.

Частка литих заготовок у різних машинах та конструкціях велика як за номенклатурою, так і за масою, тому якість продукції машинобудівного підприємства значною мірою визначається якістю виливків. У підвищенні якості виливків провідна роль належить контролю, за допомогою якого усувається небезпека потрапляння дефектних виливків на операції механічного оброблення та складання, а також утворюються умови для критичного аналізу та удосконалення технології ливарного виробництва.

На якість виливків впливають такі основні фактори:

якість вихідних формувальних, шихтових і допоміжних матеріалів,

рівень механізації та автоматизації технологічного процесу,

дотримання технологічного процесу на усіх стадіях виробництва виливків,

організація виробництва та господарський механізм управління ливарним цехом.

Для кількісної оцінки властивостей виливків, які визначають їх якість, використовують різні показники якості. Встановлено 11 груп показників якості, з котрих для оцінки якості виливків рекомендуються лише 5 (таблиця 2. 1).

Ці показники характеризують корисний ефект від використання виливків за призначенням, обумовлюють область їх застосування та грають звичайно основну роль при оцінці рівня якості. Результат оцінки залежить від правильності вибору номенклатури показників призначення, які часто є основою для оптимізації процесу управління якістю виливків та технологічних процесів.

 

Таблиця 2.1 - Номенклатура показників якості виливків

Назва показника якості Поз-начен-ня Назва власти-вості, яка ха-рактеризується
Класифікаційні показники
Марка сплаву МС -
Клас точності КТ -
Група складності ГС -
Маса виливка, кг М -
Габаритні розміри, мм Г -
Показники призначення
Тимчасовий опір, МПа σв Міцність

Продовження таблиці 2.1

Границя текучості, Мпа σт Те саме
Відносне подовження, %   Пластичність
Відносне звуження, % ψ Те саме
Ударна в’язкість, кДж/м2 КС Опір руйнува-нню при ударі
Верхня границя твердості, НВ ТВ Оброблюваністьзносостійкість
Нижня границя твердості, НВ ТН Оброблюваність зносостійкість, стійкість проти механічних ушкоджень поверхні
Нерівномірність твердості ΔНВ Рівномірність зносу
Мікроструктура МКР Експлуатаційні та механічні властивості
Показники технологічності та економного використання металу
Припуски на механічне оброблення, мм П Трудомісткість при механічно-му обробленні
Допуски розмірів виливка, мм ДР Розмірна точність
Товщина необроблюваних стінок та ребер, мм ТС Металоємність
Допуски по товщині необроблюваних стінок і ребер, мм ДТ Розмірна точність
Зміщення від площинності поверхні на довжині 600 мм ЗП Те саме

Закінчення таблиці 2.1

Допуски маси виливка,% ДМ Точність за масою
Показники якості поверхні
Шорсткість поверхні за ГОСТ 2793-73, мкм Ш Зовнішній вид
Економічні показники
Економічний ефект, грн Е Економія при виготовленні та споживанні виливків

 

Виливки з кольорових сплавів класифікують за групою контролю. Так для виливків з кольорових сплавів відповідального призначення встановлені 3 групи:

1) вибіркові випробування механічних властивостей на зразках , які вирізані з виливків або на зразках, окремо відлитих з металу кожної плавки,;

2) випробування механічних властивостей на зразках, окремо відлитих з металу кожної плавки, або вибіркові випробування зразків-свідків, виготовлених разом з виливком;

3) Поштучне або вибіркове випробовування виливків на твердість.

 


Читайте також:

 1. I. Аналіз контрольної роботи.
 2. I. Контроль і закріплення знань учнів
 3. I. Контроль, корекція та закріплення знань.
 4. I. Контроль, корекція та закріплення знань.
 5. I. Контроль, корекція та закріплення знань.
 6. I. Контроль, корекція та закріплення знань.
 7. I. Контроль, корекція та закріплення знань.
 8. I. Контроль, корекція та закріплення знань.
 9. I. Контроль, корекція та закріплення знань.
 10. III. Контроль знань
 11. III. КОНТРОЛЬ і УПРАВЛІННЯ РЕКЛАМУВАННЯМ
 12. IV. КЕРІВНИЦТВО, КОНТРОЛЬ І НАДАННЯ ОРГАНІЗАЦІЙНО-МЕТОДИЧНОЇ ДОПОМОГИ ПРАКТИКАНТАМ.
<== попередня сторінка | наступна сторінка ==>
Технологічні вимоги до конструкції деталей | Завдання на практичне заняття

Не знайшли потрібну інформацію? Скористайтесь пошуком google:

 

© studopedia.com.ua При використанні або копіюванні матеріалів пряме посилання на сайт обов'язкове.


Генерація сторінки за: 0.002 сек.