Студопедия
Новини освіти і науки:
Контакти
 


Тлумачний словник


Міжнародні стандарти якості ISO серії 9000.

Концепція TQM лежить в основі міжнародних стандартів ISO серії 9000, формування яких пов’язують із виникненням нового сучасного етапу розвитку управління якістю в світовій економіці – універсального управління якістю.

Міжнародні стандарти ISO встановлюють певний мінімум вимог, які дозволяють регулювати відносини між виробниками та споживачами продукції. А концепція TQM призначена лише для внутрішніх потреб виробників. Якщо стандарти ISO відповідають на питання, що робити для забезпечення якості, то концепція TQM – як це робити.

Что такое ISO 9000?

Ядро стандартів систем менеджменту якості ISO 9000 складається з трьох міжнародних стандартів, які забезпечують керівництво з розробки та впровадженню ефективної системи менеджменту якості. Незалежно від специфіки продукції ці стандарти застосовуються як в сфері виробництва, так і в сфері послуг.

 

Основні стандарти ISO 9000

· ISO 9000:2005 встановлюють принципи і основні поняття управлення якістю, визначає зміст серії стандартів и дає перелік термінів та їх визначення для використання будь-якої організації,

· ISO 9001:2008 вимоги до системи управління якістю, якщо організації необхідно продемонструвати можливість задовольнити вимоги споживачів і органів влади ,

· ISO 9004:2000 описує керівні положення для створення системи менеджменту якості, яка перевищує вимоги ISO 9001 з метою ефективного задоволення та перевищення очікувань споживачів.

· ISO 19011:2002 забезпечує керівництво з планування та проведенню аудитів якості.

 

Чому впроваджується стандарт ISO 9001:2008?

 

Организації впроваджують міжнародні стандарти серії ISO 9000 з різних причин:

· задоволення запитів споживачів, які потребують ISO 9001:2008

· вихід на ринки Європейського Союзу (ЕС)

· конкурентоспроможність на внутрішньому і зовнішньому ринках
• вдосконалення системи ЯКОСТІ
• мінімізація повторюваних аудитів, які виконуються різними споживачами
• покращення роботи постачальників

Спрощена послідовність на шляху до реєстрації така:
• переробіть зміст ISO 9001:2008
• визначте найкращий спосіб роботи
• скажіть, що ви робите
• робіть те, про що сказали
• підтвердіть це
• вдосконалюйте це!

 

У стандартах ДСТУ ISO серії 9000 встановлено вісім принципів управління якістю, які найвище керівництво може використовувати для поліпшення показників діяльності організації: а) орієнтація на замовника; б) лідерство; в) залучення працівників; г) процесний підхід; д) системний підхід до управління; е) постійне поліпшення; ж) прийняття рішень на підставі фактів; й) взаємовигідні стосунки з постачальниками.

В Україні стандарти ISO серії 9000 введено методом прямого впровадження і затверджено як національні. Діючим законодавством Україні передбачена як обов’язкова сертифікація продукції, систем якості, систем управління якістю, систем управління довкіллям, персоналу, так й добровільна сертифікація. Основні види сертифікації наведено у Додатку А.

Обов’язковій сертифікації підлягають види продукції, зазначені в Переліку видів продукції, що підлягають обов’язковій сертифікації в Україні [86]. Також обов’язкова сертифікація проводиться для забезпечення безпеки продукції, процесів або послуг, захисту життя, здоров’я та майна людей, охорони довкілля. Зазначимо, що стандарти ISO серії 9000 призначені для добровільного використання. Вони стають обов’язковими , коли цього зажадає клієнт або суспільство.

Практика впровадження систем управління якості України свідчить про те, що вітчизняні підприємства, з одного боку, недостатньо розуміють або не знають переваги впровадження систем управління якості і тому їх не застосовують, а з іншого - розчарувалися у їх результативності та ефективності і тому не підтримують сертифікацію зазначених систем.

Стандарти ISO серії 9000 в Україні прийняті, як національні (ДСТУ ISO серії 9000) і призначені для сприяння організаціям у впровадженні та забезпеченні функціонування ефективних систем управління якістю продукції.

ДСТУ ISO 9001 установлює вимоги до системи управління якістю, які можна застосовувати для внутрішніх цілей організації або для цілей сертифікації чи контрактних. Він зосереджує увагу головним чином на результативності системи управління якістю щодо задоволення вимог замовника. Цей стандарт дає змогу організації узгодити або інтегрувати свою систему управління якістю з відповідними вимогами до систем управління. ДСТУ ISO 9001 не встановлює безпосередньо вимог до продукції.

Узагальнення переваг TQM та ДСТУ ISO серії 9000 та порівняння їх основних принципів представлено в табл. 1.


Читайте також:

 1. Аналіз структури та якості кредитного портфеля
 2. Аналіз якості виробничої інформації
 3. Аналіз якості обігового капіталу
 4. Аналіз якості продукції та робіт
 5. Британські стандарти новин.
 6. Будова СВА. Стандарти практичного застосування.
 7. В якості критеріїв для оцінки або вимірювання предмета завдання з надання впевненості не можуть використовуватись очікування, судження або власний досвід аудитора.
 8. Ведучий теленовин: стандарти професіоналізму
 9. Вивчення та оцінка якості сукупних активів банку
 10. Види документарних акредитивів в міжнародній практиці
 11. Види прийомів, які існують в міжнародній практиці
 12. Визначення якості і облік силосованої маси.
<== попередня сторінка | наступна сторінка ==>
Концепція TQM в управлінні організаціями. | OHSAS 18001

Не знайшли потрібну інформацію? Скористайтесь пошуком google:

 

© studopedia.com.ua При використанні або копіюванні матеріалів пряме посилання на сайт обов'язкове.


Генерація сторінки за: 0.001 сек.