Студопедия
Новини освіти і науки:
Контакти
 


Тлумачний словник


Розтяг і стиск. Поздовжні сили і нормальні напруження в поперечних перерізах. Метод РВЗВ (РОЗУ).

 

Розтяганням (стиском) називається такий вид деформації при якому у будь-якому поперечному перерізі бруса виникає тільки подовжня сила. Бруси з прямолінійною віссю(прямі бруси) працюючі на розтягування або стискування називають стержнями.

Поздовжня сила - внутрішнє зусилля, дорівнює сумі проекцій усіх зовнішніх сил, узятих з одного боку від перерізу, на вісь стержня. Приймемо наступне правило знаків для подовжньої сили: розтягуюча подовжня сила позитивна, що стискає – негативна.

 

Розглянемо випадок осьового (центрального) розтягання або стиску, коли зовнішні сили діють по осі стрижня. Для визначення внутрішніх зусиль (поздовжніх сил) застосуємо метод перерізів.

 

Безпосередньою причиною руйнування є внутрішні зусилля, які виникають в стрижні при дії заданих навантажень.

Величини внутрішніх зусиль визначаються методом перерізів, який

називають також методом РВЗВ (за першими буквами слів):

- Розсікаємо (у думках) стрижень за перерізом А, в якому слід ви-

значити величину внутрішніх зусиль. Зазвичай стрижень розсіка-

ють площиною перпендикулярною до осі стрижня.

- Відкидаємояку-небудь частину стрижня (зазвичай ту, до якої при-

кладено більше сил).

- Заміняємосили, що діють на частину, яка залишилася, головним

вектором R і головним моментом M .

- Врівноважуємо частину, що залишилася, оскільки до розрізу стрижня вона знаходилася в рівновазі.

Спроектувавши головний вектор і головний момент внутрішніх сил на осі x, y, z, одержимо шість внутрішніх силових факторів - три сили (N, Qx, Qy) і три моменти (Mx, My, Mz). Ці величини називають внутрішніми зусиллями в перерізі стрижня, для яких прийняті наступні назви:

N – подовжня сила;

Qx, Qy – поперечні сили;

Mx, My – згинальні моменти;

Mz – крутний момент (іноді позначають Mкр).

 

Цим чотирьом видам внутрішніх зусиль відповідають чотири види

деформації стрижня:

1 Розтягування (або стискання), при якому в поперечних перерізах

виникає тільки подовжня сила N.

2 Зсув, при якому в поперечних перерізах виникає тільки поперечна

сила (або Qy).

3 Згинання, при якому в поперечних перерізах виникає тільки Мх або

My (чисте згинання ). Якщо в поперечних перерізах виникає і поперечна

сила Q, то такий вид згинання називається поперечним.

4 Кручення, при якому в поперечних перерізах виникає тільки крутний момент Mz : Mz = Мкр.

 


Читайте також:

 1. B. Тип, структура, зміст уроку і методика його проведення.
 2. D) методу мозкового штурму.
 3. Demo 11: Access Methods (методи доступу)
 4. H) інноваційний менеджмент – це сукупність організаційно-економічних методів управління всіма стадіями інноваційного процесу.
 5. I Метод Шеннона-Фано
 6. I. ЗАГАЛЬНІ МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ
 7. I. Метод єдиної подібності.
 8. I. Метод рiвних вiдрiзкiв.
 9. II. МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ
 10. II. УЧЕБНЫЕ И МЕТОДИЧЕСКИЕ ПОСОБИЯ, ПРАКТИКУМЫ
 11. IV. КЕРІВНИЦТВО, КОНТРОЛЬ І НАДАННЯ ОРГАНІЗАЦІЙНО-МЕТОДИЧНОЇ ДОПОМОГИ ПРАКТИКАНТАМ.
 12. IV. Метод супутних змін.
<== попередня сторінка | наступна сторінка ==>
Гіпотези та припущення щодо властивостей та характеру деформацій. | Епюри поздовжніх сил та нормальних напружень при розтягу (стиску).

Не знайшли потрібну інформацію? Скористайтесь пошуком google:

 

© studopedia.com.ua При використанні або копіюванні матеріалів пряме посилання на сайт обов'язкове.


Генерація сторінки за: 0.001 сек.