Студопедия
Новини освіти і науки:
МАРК РЕГНЕРУС ДОСЛІДЖЕННЯ: Наскільки відрізняються діти, які виросли в одностатевих союзах


РЕЗОЛЮЦІЯ: Громадського обговорення навчальної програми статевого виховання


ЧОМУ ФОНД ОЛЕНИ ПІНЧУК І МОЗ УКРАЇНИ ПРОПАГУЮТЬ "СЕКСУАЛЬНІ УРОКИ"


ЕКЗИСТЕНЦІЙНО-ПСИХОЛОГІЧНІ ОСНОВИ ПОРУШЕННЯ СТАТЕВОЇ ІДЕНТИЧНОСТІ ПІДЛІТКІВ


Батьківський, громадянський рух в Україні закликає МОН зупинити тотальну сексуалізацію дітей і підлітків


Відкрите звернення Міністру освіти й науки України - Гриневич Лілії Михайлівні


Представництво українського жіноцтва в ООН: низький рівень культури спілкування в соціальних мережах


Гендерна антидискримінаційна експертиза може зробити нас моральними рабами


ЛІВИЙ МАРКСИЗМ У НОВИХ ПІДРУЧНИКАХ ДЛЯ ШКОЛЯРІВ


ВІДКРИТА ЗАЯВА на підтримку позиції Ганни Турчинової та права кожної людини на свободу думки, світогляду та вираження поглядівКонтакти
 


Тлумачний словник
Авто
Автоматизація
Архітектура
Астрономія
Аудит
Біологія
Будівництво
Бухгалтерія
Винахідництво
Виробництво
Військова справа
Генетика
Географія
Геологія
Господарство
Держава
Дім
Екологія
Економетрика
Економіка
Електроніка
Журналістика та ЗМІ
Зв'язок
Іноземні мови
Інформатика
Історія
Комп'ютери
Креслення
Кулінарія
Культура
Лексикологія
Література
Логіка
Маркетинг
Математика
Машинобудування
Медицина
Менеджмент
Метали і Зварювання
Механіка
Мистецтво
Музика
Населення
Освіта
Охорона безпеки життя
Охорона Праці
Педагогіка
Політика
Право
Програмування
Промисловість
Психологія
Радіо
Регилия
Соціологія
Спорт
Стандартизація
Технології
Торгівля
Туризм
Фізика
Фізіологія
Філософія
Фінанси
Хімія
Юриспунденкция


Визначення конкурентоспроможності методом, заснованим на теорії ефективної конкуренції

Згідно з цією теорією найбільш конкурентоспроможними є ті підприємства, де найкращим чином організована робота всіх підрозділів та служб. На ефективність діяльності кожної служби впливає багато факторів – ресурсів підприємства.

Оцінка ефективності роботи кожного підрозділу передбачає оцінку ефективності використання цих ресурсів. В основі методу лежить оцінка 4-х групових показників або критеріїв конкурентоспроможності.

 

1-ша група . Показник ефективності виробничої діяльності (ЕП)

1. Відносний показник витрат на одиницю продукції (В) – (відображає ефективність витрат при випуску продукції ).

Валові витрати

В=---------------------------------

Обсяг випуску продукції

 

2. Відносний показник фондовіддачі (Ф)

(характеризує ефективність використання основних виробничих засобів (фондів)

Обсяг виробництва продукції

Ф=-----------------------------------------------------------------------

Середньорічна вартість основних виробничих засобів

 

3. Відносний показник рентабельності (РТ)

(характеризує ступінь прибутковості)

Прибуток від реалізації

РТ=---------------------------------------- 100%

Повна собівартість продукції

 

 

4. Відносний показник продуктивності праці (ПП)

(відображає ступінь організації виробництва та використання робочої сили).

 

Обсяг випуску продукції

ПП=---------------------------------------------------------

Середньоспискова чисельність працівників

 

2-га група. Фінансове положення підприємства (ФП)

1. Коефіцієнт автономії (КА)

(характеризує незалежність підприємства від зовнішніх джерел фінансування)

 

Власні засоби підприємства

КА=-------------------------------------------------

Загальна сума джерел фінансування

( 1, 2, 3 розд. Б)

 

2. Коефіцієнт платоспроможності (КП)

 

Власний капітал

КП=------------------------------------

Загальні зобов’язання ( 1, 2, 3)

 

3. Коефіцієнт абсолютної ліквідності (КЛ) (показує який склад засобів, котрі є джерелами покриття поточних зобов’язань )

 

Грошові засоби та швидкореалізовувані цінні папери

КЛ=-- ---------------------------------------------------------------------------

Короткострокові зобов’язання (4 РП)

 

4. Коефіцієнт обіговості обігових засобів (КО) (аналізує ефективність використання обігових засобів. Дорівнює часу, протягом якого обігові засоби проходять всі стадії виробництва та обігу)

 

 

Виручка від реалізації

КО=-------------------------------------------------------

Середньорічний залишок обігових засобів

 

3-тя група: Ефективність організації збуту та просування товару на ринок (ЕЗ)

1. Рентабельність продаж (РП) (характеризує ступінь прибутковості роботи підприємства на ринку, правильність встановлення ціни)

 

Прибуток від реалізації

РП=---------------------------------- 100%

Обсяг продаж

 

 

2. Коефіцієнт затовареністю готовою продукцією (КЗ) (відображає ступінь затовареності готовою продукцією. Зростання показника свідчить про падіння попиту)

 

Обсяг нереалізованої продукції

КЗ=- -----------------------------------------

Обсяг продаж

 

3. Коефіцієнт загрузки виробничих потужностей (КМ) (показує ділову активність підприємства, ефективність роботи служби збуту)

Обсяг випуску продукції

КМ=-------------------------------------

Виробнича потужність

 

3. Коефіцієнт ефективності реклами та засобів стимулювання збуту (КР) (показує економічну ефективність реклами та засобів стимулювання збуту)

Витрати на рекламу та стимулювання збуту

КР=----------------------------------------------------------

Приріст прибутку від реалізації

 

4-та група: Конкурентоспроможність товару (КТ)

1. Якість товару – комплексний метод оцінки.

 

У зв’язку з тим, що кожний з цих показників має різну ступінь важливості для розрахунку коефіцієнта конкурентоспроможності організації (ККО), експертним шляхом були розраховані коефіцієнти вагомості кожного критерію та показника.

Тоді конкурентоспроможність підприємства може бути визначена методом середньозваженої арифметичної.

 

ККО= 0,15 ЕП + 0,29ФО + 0,23ЕЗ + 0,33КТ

Де, ККО – коефіцієнт конкурентоспроможності організації;

ЕО - значення критерію ефективності виробничої діяльності організації;

ФО - значення критерію фінансового положення організації;

ЕЗ - значення критерію ефективності організації збуту та просування товару ;

КТ - значення критерію конкурентоспроможності товару.

 

Всі вказані критерії відповідно можуть бути розраховані таким чином.

 

ЕП= 0,31В + 0,19Ф + 0,4РТ + 0,1ПП

Де ЕП – показник ефективності виробничої діяльності;

В - відносний показник витрат виробництва на одиницю продукції;

Ф - відносний показник фондовіддачі;

РТ - відносний показник рентабельності товару;

ПП відносний показник продуктивності праці.

 

ФП= 0,29КА + 0,2КП + 0,36КЛ + 0,15КО

Де ФП – показник фінансового положення підприємства;

КА - відносний показник автономії;

КП - відносний показник платоспроможності;

КЛ - відносний показник ліквідності;

КО - відносний показник обіговості обігових засобів.

 

ЕЗ= 0,37РП + 0,29КЗ + 0,21КМ +0,14КР

Де ЕЗ - ефективність організації збуту та просування товару;

РП –відносний показник рентабельності продаж;

КЗ - відносний показник затовареності готовою продукцією;

КМ- відносний показник загрузки виробничих потужностей;

КР - відносний показник ефективності реклами та засобів стимулювання збуту.

Загалом алгоритм розрахунку коефіцієнта конкурентоспроможності підприємства (організації) передбачає три поступові етапи.

 

Етап 1. Розрахунок одиничних показників конкурентоспроможності підприємства (організації) та переведення показників (вище перелічених) у відносні величини.

Далі зіставляються визначені показники з:

- середньо галузевими;

- будь-якого конкуруючого підприємства;

- показники підприємства, котрі оцінюються за минулі відрізки часу.

У цілях переведення показників у відносні величини використовується 15-бальна шкала.”5-балів” – надається показнику, який гірший за базовий, „10-балів” – на рівні базового, „15-балів” – значення показника більше за базовий.

Етап 2. Розрахунок критеріїв конкурентоспроможності підприємства за формулами наведеними нижче;

Етап 3. Розрахунок коефіцієнта конкурентоспроможності підприємства.

 

ТЕМА 5. ДІАГНОСТИКА КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ ПРОДУКЦІЇ

ПІДПРИЄМСТВА

 

 

1. Поняття конкурентоспроможності продукції. Економічні фактори, що визначають рівень конкурентоспроможності продукції.

 

2. Етапи оцінювання конкурентоспроможності продукції.

 

3. Інструментарій оцінки конкурентоспроможності продукції підприємства.

 


Читайте також:

 1. H) Орган з питань конкуренції
 2. I визначення впливу окремих факторів
 3. II. Визначення мети запровадження конкретної ВЕЗ з ураху­ванням її виду.
 4. II. Мотивація навчальної діяльності. Визначення теми і мети уроку
 5. Ocнoвнi визначення здоров'я
 6. А .Маршалл - основоположник неокласичної теорії.
 7. Адміністративний захист об’єктів інтелектуальної власності від недобросовісної конкуренції
 8. Аксіоматичний метод у математиці та суть аксіоматичної побудови теорії.
 9. Алгебраїчний спосіб визначення точки беззбитковості
 10. Альтернативні теорії вартості
 11. Альтернативні теорії капіталу
 12. Альтернативні теорії макроекономічного регулювання
Переглядів: 3384

<== попередня сторінка | наступна сторінка ==>
Підходи до визначення конкурентоспроможності підприємства | Поняття конкурентоспроможності продукції. Економічні фактори, що формують рівень конкурентоспроможності.

Не знайшли потрібну інформацію? Скористайтесь пошуком google:

 

© studopedia.com.ua При використанні або копіюванні матеріалів пряме посилання на сайт обов'язкове.


Генерація сторінки за: 0.005 сек.