Студопедия
Новини освіти і науки:
Контакти
 


Тлумачний словник


Поняття про виробничий і технологічний процеси

Будь-яке підприємство є складною виробничою системою, яка призначена для виготовлення певного виду продукції. Отримання кожного виду продукції є результатом певного виробничого процесу.

Виробничим процесом називаютьсукупність дій людей і знарядь виробництва, необхідних на даному підприємстві для виготовлення чи ремонту виробів, що випускаються.

Виробничий процес охоплює підготовку засобів виробництва і обслуговування робочих місць, одержання і зберігання матеріалів і напівфабрикатів, усі стадії виготовлення продукції, складання виробів і їх частин, транспортування матеріалів, заготовок, деталей, складових частин і готових виробів, виготовлення тари, пакування готової продукції та інші дії, пов’язані з виготовленням продукції, що випускається.

Календарний час, потрібний для здійснення періодично повторюючого виробничого процесу,називається виробничим циклом. Його тривалість визначається в одиницях календарного часу (годинах, днях, місяцях). Скорочення тривалості виробничого циклу має велике техніко-економічне значення, оскільки впливає на швидкість обертання оборотних засобів, темп випуску продукції, ефективність використання виробничих площ і обладнання, продуктивність праці і собівартість продукції. Скорочення тривалості виробничого циклу досягається за рахунок технічних і організаційних заходів.

Найважливішою складовою частиною виробничого процесу є технологічний процес. Згідно з ДСТУ 2391-94, технологічний процес – це частина виробничого процесу, яка містить у собі дії, спрямовані на зміну і подальше визначення стану предмета виробництва. При здійсненні технологічного процесу відбувається послідовна зміна форми, розмірів, властивостей матеріалу чи напівфабрикату з метою виготовлення виробу, який відповідає заданим технічним вимогам.

Кожен технологічний процес, залежно від його характеру, можна поділити на більшу чи меншу кількість закінчених складових частин – операцій. Операцією називається закінчена частина технологічного процесу, що виконується на одному робочому місці над одною деталлю або групою деталей одним робітником. Об’єктом можуть бути сировина, напівфабрикат, заготовка, деталь тощо. В операцію входять не лише роботи, пов’язані зі зміною форми та розмірів деталі, а й дії, пов’язані з обслуговуванням верстата, пристрою, інструментів і деталі. Наприклад, під час обробки заготовки на токарному верстаті операція точіння охоплює всі дії робітника та рухи вузлів верстата, які виконуються в процесі обробки поверхні заготовки, включаючи її встановлення і знімання.

Технологічні операції поділяються на окремі складові. Наприклад, під час механічної обробки заготовок на металорізальних верстатах складовими операції є установки, позиції, переходи тощо.

 


Читайте також:

 1. II. Поняття соціального процесу.
 2. IV. ЗАГАЛЬНІ ПОНЯТТЯ ПРО ПЕРШУ МЕДИЧНУ ДОПОМОГУ ПОТЕРПІЛИМ.
 3. V Практично всі психічні процеси роблять свій внесок в специфіку організації свідомості та самосвідомості.
 4. V. Поняття та ознаки (характеристики) злочинності
 5. VII. Поняття про рану, рановий процес, види загоювання ран
 6. А. Технологічний розрахунок СТОА
 7. А/. Поняття про судовий процес.
 8. Адміністративна відповідальність: поняття, мета, функції, принципи та ознаки.
 9. Адміністративний проступок: поняття, ознаки, види.
 10. Адміністративні провадження: поняття, класифікація, стадії
 11. Акти застосування юридичних норм: поняття, ознаки, види.
 12. Акціонерне товариство: поняття і види.
<== попередня сторінка | наступна сторінка ==>
Лекція 1. Основні відомості про виробничий і технологічний процеси | Засоби виробництва

Не знайшли потрібну інформацію? Скористайтесь пошуком google:

 

© studopedia.com.ua При використанні або копіюванні матеріалів пряме посилання на сайт обов'язкове.


Генерація сторінки за: 0.001 сек.