Студопедия
Новини освіти і науки:
Контакти
 


Тлумачний словник


Лекція 1.1

Тема Ринкова економіка та менеджмент

План

1. Менеджмент як вид професійної діяльності.

2. Основні підходи до вивчення менеджменту підприємств туристичної індустрії.

3. Види та функції менеджменту. Поняття та класифікація методів менеджменту.

4. Регламентуючі методи управління: організаційні та адміністративні.

5. Стимулюючі методи управління: економічні та соціально-психологічні.

6. Організація управління туристичною індустрією в Україні.

Література: 1, 2, 3, 4, інтернет-ресурси.

Лекція 1.2

Тема: Суб’єкти та об’єкти менеджменту туризму. Цілі та завдання управління туристичним підприємством

План

1.Поняття, види та форми туризму. Типи туристів. Туристичний регіон. Туристична дестинації.

2.Ринкова модель соціально-економічної системи туризму.

3.Особливості туризму як об'єкта управління.

4.Поняття мети та завдань туристичного підприємства. Класифікація цілей. Система цілей туристичної організації: загальні та специфічні цілі, місія туристичного підприємства.

Література: 1, 2, 3, 4, інтернет-ресурси.

Лекція 1.3

Тема: Організація роботи з управління туристичним підприємством

План

1. Поняття структури управління туристичного підприємства. Елементи структури управління: ланки, рівні, горизонтальні та вертикальні зв'язки.

2. Види організаційних структур: їхня характеристика, переваги та недоліки.

3. Основні етапи проектування організаційної структури туристичного підприємства.

4. Ефективність організаційної структури. Формальна та неформальна організації.

 

Література: 1, 2, 3, 4, 5, інтернет-ресурси.

 

Лекція 1.4

Тема: Стратегічне та поточне планування діяльності на туристичному підприємстві

 

План

 

 1. Сутність та види планування діяльності на туристичному підприємстві. Поняття плану і його види.
 2. Технологія, способи та методи планування діяльності туристичного підприємства. планування.
 3. Сутність стратегічного планування і його елементи. Модель стратегічного планування. Поняття поточного планування.

Література: 1, 2, 3, 4, 5, інтернет-ресурси.

Лекція 2.1

Тема: Внутрішнє та зовнішнє середовище бізнесу в галузі туризму

 

План

1. Безпосереднє зовнішнє середовище менеджменту туристичного підприємства.

2. Фактори макросередовища менеджменту підприємств сфери туризму.

3. Економічні функції туризму.

4. Внутрішнє середовище туристичного бізнесу.

 

Література: 1, 2, 3, 4, 5, інтернет-ресурси.

Лекція 2.2

Тема: Якість роботи менеджера, стиль керівництва

План

1.Ефективне керівництво та функції менеджера. Модель сучасного менеджера: критерії-вимоги до сучасного менеджера.

2.Форми впливу керівників на підлеглих. Специфіка впливу: емоційний і розумовий вплив. Способи позитивного впливу.

3.Лідерство та авторитет менеджера. Інноваційні підходи до лідерства.

4.Основні види керівництва. Класифікація стилів керівництва. Ефективність різних стилів роботи керівника.

Література: 1, 3, 5, 6, 7, інтернет-ресурси.


Читайте також:

 1. Блок 3.2. Лекція 9. Небезпеки техногенного характеру
 2. Вид заняття: лекція
 3. Вид заняття: лекція
 4. Вид заняття: лекція
 5. Вид заняття: лекція
 6. Вид заняття: лекція
 7. Вступна лекція
 8. Вступна лекція 1. Методологічні аспекти технічного регулювання у
 9. Заняття . Лекція № .
 10. Заняття 10. Лекція № 8
 11. Заняття 12. Лекція №9.
 12. Заняття 13. Лекція №10.
<== попередня сторінка | наступна сторінка ==>
Змістовий модуль 1. ТЕОРЕТИКО-ОРГАНІЗАЦІЙНІ ЗАСАДИ МЕНЕДЖМЕНТУ НА ТУРИСТИЧНОМУ ПІДПРИЄМСТВІ | Лекція 2.3

Не знайшли потрібну інформацію? Скористайтесь пошуком google:

 

© studopedia.com.ua При використанні або копіюванні матеріалів пряме посилання на сайт обов'язкове.


Генерація сторінки за: 0.002 сек.