Студопедия
Новини освіти і науки:
Контакти
 


Тлумачний словник


Контроль успішності роботи магістрантів з курсу ФМН

Підсумковою формою контролю якості та обсягу знань, умінь та навичок магістрантів з дисципліни що вивчається є залік. Заліковий кредит (100% = 60 балів) розподіляється відповідно до таких залікових модулів:

1) Відвідування лекцій – 10 балів;

2) Робота на семінарських заняттях – 25 балів (виступ, доповнення та опонування виступу);

3) Самостійна робота – 25 балів (Засвоєння тем, що винесенні на самостійне опрацювання).

Магістранти, які за роботу протягом вивчення курсу набрали 50–60 балів отримують залік автоматично.

 

 


СТРУКТУРА ЗАЛІКОВОГО КРЕДИТУ КУРСУ

Розділи курсу К-ть год. Лекції Семінари Самостійна робота
І Філософія і методологія науки як розділ філософського знання та особливий напрямок сучасної світової філософії 2 год. Предмет і основні напрямки філософії і методології науки    
ІІ Наука в системі культури 2 год. Наука як феномен культури 4 год. Наука як вид пізнавальної діяльності та соціальний інститут   Методологія і методи наукового пізнання 8 год. Наукове знання, його структура та особливості.   Проблема наукової істини та її критеріїв
ІІІ Історичні етапи і закономірності розвитку науки 2 год. Виникнення та історичні типи науки. Проблема закономірностей її розвитку 2 год. Основні етапи та загальні закономірності розвитку науки 8 год. Особливості сучасного етапу розвитку науки та його закономірності.   Наукова творчість
IV Моделі науки та наукового знання в західній філософії науки ХХ ст.   4 год. Неопозитивістська модель науки та наукового знання   Постпозитивістська філософія науки: її загальна характеристика 2 год. Моделі (образи) науки та наукового знання в неопозитивізмі, концепціях К. Поппера і Т. Куна 8 год. Методологія науково-дослідницьких програм І. Лакатоса   «Методологічний анархізм» П. Фейерабенда
V Філософсько-методологічні проблеми сучасної науки 4 год. Онтологічні проблеми сучасної науки   Гносеолого- методологічні проблеми сучасної науки   8 год. Соціально-етичні та аксіологічні проблеми сучасної науки   Філософсько-методологічні проблеми сучасних спеціальних наук (згідно спеціалізації магістрантів)
Всього

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ І

Філософія і методологія науки як розділ філософського


Читайте також:

 1. I. Аналіз контрольної роботи.
 2. I. Контроль исходного уровня знаний, используя тестовые задания исходного уровня знаний.
 3. I. Контроль исходного уровня знаний, используя тестовые задания.
 4. I. Контроль і закріплення знань учнів
 5. I. Контроль, корекція та закріплення знань.
 6. I. Контроль, корекція та закріплення знань.
 7. I. Контроль, корекція та закріплення знань.
 8. I. Контроль, корекція та закріплення знань.
 9. I. Контроль, корекція та закріплення знань.
 10. I. Контроль, корекція та закріплення знань.
 11. I. Контроль, корекція та закріплення знань.
 12. I. ОСНОВНІ ЕТАПИ ВИКОНАННЯ КУРСОВОЇ РОБОТИ
<== попередня сторінка | наступна сторінка ==>
Пояснювальна записка | Знання та особливий напрямок сучасної світової філософії

Не знайшли потрібну інформацію? Скористайтесь пошуком google:

 

© studopedia.com.ua При використанні або копіюванні матеріалів пряме посилання на сайт обов'язкове.


Генерація сторінки за: 0.001 сек.