Студопедия
Новини освіти і науки:
Контакти
 


Тлумачний словник


Поняття про плоску систему паралельних сил

Мета

Навчальна: ознайомитися з поняттями про плоску систему паралельних сил; опорні пристрої|устрої| балочних систем, класифікацію навантажень;

Виховна : формування розуміння виконання математичних розрахунків при розв’язанні задач на ПСДС .

 

План лекції:

1 Поняття про плоску систему паралельних сил.

2 Балочні системи, їх опори. Реакції опор.

3 Класифікація навантажень балок.

4 Задачі на плоску систему довільно розташованих сил,

Система сил, що діє на тіло, лінії дії якої лежать в одній площині та паралельні між собою, буде називатися системою паралельних сил.

Для цієї системи сил рівнянь рівноваги буде на одно менше, якщо одну із координатних осей вибрати паралельною цим силам, а іншу – перпендикулярно до них.

При цьому рівняння, яке є алгебраїчною сумою проекцій всіх сил на перпендикулярну до них вісь буде дорівнювати нулю.

Тому для плоскої системи паралельних сил рівнянь рівноваги буде лише два, а саме:

- алгебраїчна сума проекцій всіх сил системи на паралельну їм вісь буде дорівнювати нулю;

- алгебраїчна сума моментів всіх сил системи відносно довільної точки 0 буде дорівнювати нулю;

-

 

2 Опорні пристрої|устрої| балочних систем

При розв’язанні задач даного типу потрібно знати, що для балочних систем найчастіше використовується такі опори: а) шарнірно-рухома; б) шарнірно-нерухома; в) жорстке закладання.

 

а) б) в)

 

В опорах з’являються реакції:

 

а) б) в)

 

3 Класифікація навантажень балок

5.1 Зосереджена сила

 

 

 

5.2 Пара сил (момент)

 

 

Момент пари сил в рівняннях проекцій участі не приймає.

 

5.3 Розподілене навантаження

 

 

 

,

 

де q – інтенсивність розподіленого навантаження, Н/м;

Q – рівнодійна розподіленого навантаження, прикладена в його центрі тяжіння, Н.

Алгоритм рішення задач на плоску систему довільно розташованих сил

1 Вибираємо раціональну систему координат.

2 Вибираємо об’єкт рівноваги – балка.

3 Відкинемо зв’язки та замінимо їх дію реакціями зв’язків.

4 Вибираємо раціональну систему координат та складаємо розрахункову схему.

5 Запишемо умови рівноваги та складемо рівняння:

6 Розв’язуємо ці рівняння відносно невідомих. Визначаємо опорні реакції.

7 Виконуємо перевірку.

Для перевірки використовуємо одне із рівнянь рівноваги.

4 Задачі на плоску систему довільно розташованих сил,

Приклад 1 Визначити опорні реакції балки

Рішення

 

1 Об’єкт рівноваги – балка.

2 Відкинемо зв’язки та замінимо їх дію реакціями зв’язків.

3 Вибираємо раціональну систему координат та складаємо розрахункову схему:

 

 

 

Розрахункова схема

 

4 Запишемо та складемо рівняння рівноваги:

 

; ;

 

 

Перевірка

 

Приклад 2 Визначити опорні реакції балки

 


Рішення

Рішення

 

1 Об’єкт рівноваги – балка.

2 Відкинемо зв’язки та замінимо їх дію реакціями зв’язків.


3 Вибираємо раціональну систему координат та складаємо розрахункову схему:

 

 

Розрахункова схема

 

 

4 Запишемо та складемо рівняння рівноваги:

;

;

 

Перевірка

 

 

Приклад 3 Визначити опорні реакції балки

 
 


Рішення

 

1 Об’єкт рівноваги – балка.

2 Відкинемо зв’язки та замінимо їх дію реакціями зв’язків.


3 Вибираємо раціональну систему координат та складаємо розрахункову схему:

 

 

Розрахункова схема

 

4 Запишемо та складемо рівняння рівноваги:

 

; ;

 

Перевірка

 

 

Домашнє завдання:

 

1Вивчити[І] § 31 -33.

2 Підготуватися до семінарського заняття №1 «Задачі на плоску систему довільно розташованих сил»; відповісти письмово на контрольні запитання до семінару.

 

Контрольні запитання

 

1 Повторіть алгоритм рішення задач на плоску систему довільно розташованих сил

2 Чи дає проекцію на вісь момент?

3 Чому дорівнює рівнодійна від розподіленого навантаження та в якій точці вона прикладена?


 

ЛЕКЦІЯ №6 - ЦЕНТР ТЯЖІННЯ(2 години)

 


Читайте також:

 1. II. Поняття соціального процесу.
 2. V. Поняття та ознаки (характеристики) злочинності
 3. А/. Поняття про судовий процес.
 4. Адміністративний проступок: поняття, ознаки, види.
 5. Адміністративні провадження: поняття, класифікація, стадії
 6. Акти застосування юридичних норм: поняття, ознаки, види.
 7. Аналіз ступеня вільності механізму. Наведемо визначення механізму, враховуючи нові поняття.
 8. АРХІВНЕ ОПИСУВАННЯ: ПОНЯТТЯ, ВИДИ, ПРИНЦИПИ І МЕТОДИ
 9. Аудиторські докази: поняття та процедури отримання
 10. Базове поняття земле оціночної діяльності.
 11. Базові поняття
 12. Базові поняття про класифікацію медичної техніки
<== попередня сторінка | наступна сторінка ==>
Приведення сили до точки (теорема Пуансо) | Центр паралельних сил та його координати

Не знайшли потрібну інформацію? Скористайтесь пошуком google:


 

© studopedia.com.ua При використанні або копіюванні матеріалів пряме посилання на сайт обов'язкове.


Генерація сторінки за: 0.003 сек.