Студопедия
Новини освіти і науки:
Контакти
 


Тлумачний словник


Приведення сили до точки (теорема Пуансо)

Мета

Навчальна: дати поняття про момент сили відносно точки; характеристику плоскої системи довільно розташованих сил, поняття про головний вектор та головний момент ПСДС , умови рівноваги

Виховна : формування аналітичного мислення, вміння мислити образами.

 

План лекції:

1 Обертальна дія сили на тіло.

2 Момент сили відносно точки.

3 Характеристика плоскої системи довільно розташованих сил.

4 Головний вектор та головний момент плоскої системи довільно розташованих сил.

5 Умови і рівняння рівноваги.

1 Обертальна дія сили на тіло

 

Під дією сили тіло може не тільки рухатися вздовж лінії її дії, а й обертатися. Таке може відбуватися з тілом у випадку, коли тіло закріпити в деякій точці, а лінія дії сили не буде проходити через цю точку. Обертальна дія сили буде характеризуватися величиною, яка дорівнює моменту сили відносно точки.

2 Момент сили відносно точки

 

Момент сили відносно|відносно| точки|точки| - це добуток|добутком| модуля сили на довжину перпендикуляра, опущеного з|із| точки|точки| на лінію дії сили.

При закріпленні тіла в точці|точці| Осила прагне повертати його навколо|навкруг,довкола| цієї точки|точки|. Точка|точка| О, відносно|відносно| якої береться момент, називається центром моменту, а довжина перпендикуляра а називається плечем силивідносно|відносно| центру моменту.

Момент сили відносно О– це добуток|добутком| сили на її плече

 

 

Вимірюють|виміряють| моменти сил в ньютон на метрах| (Н·м) або у відповідних кратних і долинних одиницях, як і моменти пар.

 

Коли лінія дії сили проходить через дану точку|точку|, момент сили відносно|відносно| цієї точки|точки| рівний нулю, оскільки|тому що| в даному випадку плече а= 0.

 

3 Характеристика плоскої системи довільно розташованих сил

Плоскою системою довільно розташованих сил називається така система сил, лінії дії яких лежать в одній площині та на перетинаються в одній точці.

Система сил, яка діє на тіло в цьому випадку еквівалентна головному вектору та головному моментові. Визначення головного вектора ПСДРС базується на теоремі Пуансон.

На тверде тіло діє сила в точці С. Треба перенести силу в точку О, що не лежить на лінії дії сили.

Прикладемо в точці О дві зрівноважені сили і , які дорівнюють силі .

Так як сили і зрівноважені, то система сил (; ; ) .

Цю систему трьох сил (; ; ) можна розглядати, як систему, що складається з приведеної в точку О сили і пари сил з моментом М = Fa. Цю пару сил називають приєднаною.

Теорема Пуансо: силу, прикладену до тіла в точці, можна переносити паралельно лінії дії в будь яку іншу точку, додавши до неї пару сил, момент якої дорівнює моменту сили відносно нової точки її прикладення.

Приведення плоскої системи довільно розташованих сил до точки

 

Плоска система довільно розташованих сил замінюється еквівалентною системою, яка складається з однієї сили – головного вектора , і однієї пари сил – головного моменту .

 

 

 

4 Рівняння рівноваги плоскої системи довільно розташованих сил

 

Для рівноваги ПСДРС необхідно і достатньо, щоб і головний вектор, і головний момент цих сил відносно будь-якого центру дорівнювали нулю.

 

Форми рівнянь рівноваги ПСДРС:

 

ПСДРС знаходиться в рівновазі, якщо:

1 Суми проекцій всіх сил на дві взаємно перпендикулярні осі дорівнюють нулю, а також дорівнює нулю алгебраїчна сума моментів всіх сил відносно будь-якої точки.

 

2 Алгебраїчні суми моментів всіх сил відносно будь-яких трьох точок, що не лежать на одній прямій дорівнюють нулю.

 

3 Алгебраїчні суми моментів всіх сил відносно будь-яких двох точок дорівнюють нулю, а також дорівнюють нулю сума проекцій всіх сил на вісь не перпендикулярну прямій, що проходить через ці точки.

 

Домашнє завдання:

 

1Вивчити[І] § 22-29, 31.

 

Контрольні запитання

 

1 У якому випадку тіло під дією сили буде обертатися?

2 Чому дорівнює момент сили відносно точки?

3 У якому випадку момент сили відносно точки позитивний, а коли від’ємний ?

4 Яка система сил називається ПСДС?

5 Які умови рівноваги ПСДС?

6 Які бувають види опор балок та які їх реакції?

7 Які вам відомі види навантажень балок?

8 Які умови рівноваги ПСДС?
ЛЕКЦІЯ №5 - ПЛОСКА СИСТЕМА ПАРАЛЕЛЬНИХ СИЛ
(2години)


Читайте також:

 1. Алгебраїчний спосіб визначення точки беззбитковості
 2. Аналіз точки беззбитковості
 3. Видалення характерної точки
 4. Види приведення даних
 5. Визначення точки
 6. Визначення точки беззбитковості
 7. Визначення точки беззбитковості.
 8. Визначення. Точки максимуму й мінімуму функції називаються точками екстремуму.
 9. Відстань від точки до площини і від точки до прямої на площині
 10. Диференціальні рівняння руху вільної матеріальної точки
 11. Енергетичні рівні напівпровідникової квантової точки
 12. З точки зору динамічного підходу механізм соціального конфлікту проходить зазвичай наступні стадії протікання конфлікту.
<== попередня сторінка | наступна сторінка ==>
Момент пари сил | Поняття про плоску систему паралельних сил

Не знайшли потрібну інформацію? Скористайтесь пошуком google:

 

© studopedia.com.ua При використанні або копіюванні матеріалів пряме посилання на сайт обов'язкове.


Генерація сторінки за: 0.002 сек.