Студопедия
Новини освіти і науки:
Контакти
 


Тлумачний словник


Момент пари сил

Мета

Навчальна: ознайомитися з поняттями про пару сил та її властивості; умовами рівноваги пар сил

Виховна : виховання інтересу до навчальної дисципліни «Технічна механіка».

 

План лекції:

 

1 Момент пари сил;

2 Еквівалентні пари сил;

3 Додавання пар сил на площині;

4 Умова рівноваги системи пар сил.

 

Пара сил - дві рівні і паралельні сили, що не лежать на одній прямій і направлені|спрямовані| в протилежні сторони.

Прикладом|зразком| такої системи сил можуть служити зусилля, передаванні руками шофера на рульове|керманич,стернове| колесо автомобіля. Пара сил має велике значення в практиці. Саме тому властивості пари як специфічної міри механічної взаємодії тіл вивчаються окремо.

Сума проекцій сил пари на вісі рівна нулю, тому пара сил не має рівнодійної|рівнодійною|. Не дивлячись на|незважаючи на| це тіло під дією пари сил не знаходиться|перебуває| в рівновазі. Оскільки|тому що| пара сил не має рівнодійної|рівнодійною|, її не можна зрівноважити|урівноважити| однією силою.

Дія пари сил на тверде тіло полягає в тому, що вона прагне обертати це тіло.

Здатність |здібність|пари сил здійснювати|виробляти,справляти| обертання визначається моментом пари.

Момент пари сил – це добуток|добутку| сили на найкоротшу відстань (узяте по перпендикуляру до сил) між лініями дії сил.

Позначимо момент пари М, а найкоротшу відстань між силами а.

Тоді абсолютне значення моменту:

 

 

Плече пари – це найкоротша відстань між лініями дії сил.

Тому можна сказати, що момент пари сил по абсолютному значенню рівний добутку |добутку| однієї з сил на її плече.

Ефект дії пари сил повністю визначається її моментом. Тому момент пари сил можна показувати дугоподібною стрілкою, яка вказує|показуючою| напрям|направлення| обертання.

Момент пари сил вважатимемо|лічитимемо| позитивним, якщо пара прагне повернути|обернути| тіло за |направленню| ходом годинникової стрілки, і негативним|заперечним|, якщо пара прагне обертати тіло проти|супроти| ходу годинникової стрілки.

Прийняте правило знаків для моментів пар умовно: можна було б прийняти протилежне правило.

Момент пари в СІ вимірюється в ньютон на метрах| (Н·м) або в одиницях, кратних ньютон на метру|: кН·м, МН·мі т.д.

 

 

2 Еквівалентні пари сил

 

Дві пари сил |лічаться| еквівалентні, якщо|у тому випадку , якщо,в том случае | після|потім| заміни однієї пари іншою парою механічний стан тіла не змінюється, тобто не змінюється рух тіла або не порушується його рівновага.

Ефект дії пари сил на тверде тіло не залежить від її положення|становища| в площині|плоскості|. Таким чином, пару сил можна переносити в площині|плоскості| її дії в будь-яке положення|становище|.

Розглянемо|розгледимо| ще одну властивість пари сил, яка є|з'являється,являється| основою для складання пар.

Не порушуючи стану тіла, можна як завгодно|бажано| змінювати|зраджувати| модулі сил і плече пари, аби|аби лиш,аби лише| момент пари залишався незмінним.

Замінимо пару сил з|із| плечем а новою парою з|із| плечем b так, щоб момент пари залишався тим же. Момент заданої пари сил М1=F1a. Момент нової пари сил М2=F2b. За визначенням пари сил еквівалентні, тобто здійснюють|виробляють,справляють| однакову дію, якщо їх моменти рівні.

 

 

Якщо, змінивши значення сил і плече нової пари, ми збережемо рівність їх моментів М1= М2 або F1a = F2b, то й стан тіла від такої заміни не порушиться.

 

3 Додавання пар сил на площині

 

Подібно до сил, пари можна складати.

Результуюча пара сил – це пара сил, яка замінює собою дію даних пар.

Як показано вище, дія пари сил повністю визначається її моментом і напрямом|направленням| обертання. Виходячи з цього складання пар проводиться|виробляється,справляється| алгебраїчним складанням їх моментів, тобто момент результуючої пари дорівнює алгебраїчній сумі моментів складових пар.Це може бути застосовано до будь-якої кількості пар, лежачих в одній площині|плоскості|.

 

де моменти пар, що обертають за годинниковою стрілкою приймаються додатними, а проти|супроти| годинникової стрілки — від`ємними|заперечними|.

 

На підставі приведеного правила складання пар встановлюється умова рівноваги системи пар, що лежать в одній площині|плоскості|: для рівноваги системи пар необхідне і достатнє|достатньо|, щоб момент результуючої пари дорівнював нулю або щоб алгебраїчна сума моментів пар дорівнювала нулю:

 

 

 

Домашнє завдання:

 

1Вивчити[І] § 19 -21, 25.

 

Контрольні запитання

1 Які сили утворюють пару сил?

2 Чому дорівнює плече пари сил?

3 Які пари називаються еквівалентними?

4 Як здійснюють додавання пар сил на площині

5 У якому випадку система пар сил буде в рівновазі?

ЛЕКЦІЯ №4 - ПЛОСКА СИСТЕМА ДОВІЛЬНО РОЗТАШОВАНИХ СИЛ (ПСДС)(2години)


Читайте також:

 1. Аналітичний вираз сил і моментів.
 2. Безрозмірною характеристикою гідротрансформатора називається залежність коефіцієнтів пропорційності моментів насосного і турбінного коліс від його передаточного відношення.
 3. Біомаса - Кількість живої речовини на одиниці площі чи об'єму місцеперебування в момент спостереження. Визначається сумою біомаси усіх популяцій, що населяють дану екосистему.
 4. Визначення балансової вартості валюти в момент її вибуття.
 5. Вимірювання крутних моментів
 6. Вимірювання сил і крутячих моментів
 7. Виробничий процес - це сукупність взаємопов'язаних ресурсів і діяльності від моменту отримання матеріальних ресурсів до відправлення готової продукції споживачеві.
 8. Властивості вибіркових моментів
 9. Головні осі інерції та головні моменти інерції перерізу
 10. Головні осі інерції та головні моменти інерції перерізу
 11. Електрорушійна сила й електромагнітний момент машини постійного струму
 12. Емпіричні моменти
<== попередня сторінка | наступна сторінка ==>
Геометричний метод складання сил | Приведення сили до точки (теорема Пуансо)

Не знайшли потрібну інформацію? Скористайтесь пошуком google:

 

© studopedia.com.ua При використанні або копіюванні матеріалів пряме посилання на сайт обов'язкове.


Генерація сторінки за: 0.001 сек.