Студопедия
Новини освіти і науки:
Контакти
 


Тлумачний словник


Приклад перший

Мета

Навчальна: ознайомитися з методикою виконання розрахунків із умови міцності при деформації розтягу (стиску)

Виховна: виховання відповідальності та уваги до математичних розрахунків.

План лекції

 

1 Розрахунки на міцність при деформації розтягу (стиску).

2 Алгоритм виконання розрахунків на міцність при деформації розтягу (стиску).

 

 

В результаті|унаслідок,внаслідок| проведення механічних випробувань встановлюють граничні напруження, при яких відбувається|походить| порушення роботи або руйнування деталей конструкції.

Граничним напруженням при статичному навантаженні для пластичних матеріалів є|з'являється,являється| межа текучості, для крихких — межа міцності. Для забезпечення міцності деталей необхідно, щоб виникаючи в них в процесі експлуатації напруження були менше граничних.

Відношення|ставлення| граничного напруження до напруження, що виникає в процесі роботи деталі, називають коефіцієнтом запасу міцності і позначають|значать| буквою|літерою| n:

 

n = σгран/σ, де σ = N/F.

 

Очевидно, що недостатня величина коефіцієнта запасу міцності не забезпечить надійності| конструкції, а надмірний запас міцності приведе до перевитрати матеріалу і обважнює конструкції|.

Перетин, для якого коефіцієнт запасу міцності найменший, називається небезпечним.

Мінімально необхідний коефіцієнт запасу міцності називають допустимим і позначають|значать| [n]. Допустимий коефіцієнт запасу міцності залежить від властивостей, якості і однорідності матеріалу, точності уявлення про навантаження, що діють на конструкцію, відповідальність конструкції і багатьох інших причин. Для пластичних матеріалів [n] = 1,2 - 2,5, для крихких [n] = 2 - 5, для деревини [n] = 8 - 12.

Відношення|ставлення| граничного напруження до допустимого коефіцієнту запасу міцності називають допустимим напруженням і позначають|значать| [σ]:

 

[σ] = σгран/[n]

 

Умова міцності деталі конструкції полягає в тому, що найбільша виникаюча в ній напруження (робоче) не повинна перевищувати допустимого:

 

Умову міцності можна записати в іншому вигляді|виді|:

 

 

тобто розрахунковий коефіцієнт запасу міцності не повинен бути менше допустимого.

Якщо допустиме напруження при розтягуванні і стисненні|стискуванні| різні, то їх позначають|значать| відповідно [σр] і [σс]

 

Розрахункова формула при розтягуванні і стисненні|стискуванні| має вигляд

 

|вид|

і читається таким чином: нормальна напруження в небезпечному перетині, обчислене за формулоюσ|в,біля| = N/А, не повинно перевищувати допустимого.

При розрахунку конструкцій на міцність зустрічаються три види задач, що розрізняються формою використання розрахункової формули:

1) проектний розрахунок, при якому визначаються розміри небезпечного перетину. Цей розрахунок виконується по формулі

 

F = Nmax/[σ];

 

2) перевірочний розрахунок, при якому визначається робоче напруження і порівнюється допустимим. Цій розрахунок виконується по формулі

 

 

3) визначення допустимих навантажень. Цей розрахунок ведеться по формулі

 

[N] = F[σ].

2 Алгоритм виконання розрахунків на міцність при деформації розтягу (стиску)

 

1 Визначити повздовжню силу в стержні, або по ділянкам, якщо навантаження по довжині змінюється.

2 Якщо навантаження по довжині змінюється, то для цього випадка треба побудувати епюри повздовжніх сил ти нормальних напружень.

3 Записати умову міцності.

4 Із умови міцності виконати розрахунок величин , що нас цікавлять.

Для даного ступінчастого|східчастого| бруса (малюнок 1а) побудувати|спорудити| епюру подовжніх сил і нормальних напружень, якщо F1=30 кН|,,,,,,,, F2 =38 кН|,,,,., F3=42 кH, А1=1,9 см2, А2=3,1 см2. Перевірити міцність в небезпечному перерізі та обчислити|обчисляти,вичислити| відсоток|процент| перевантаження (недовантаження) бруса, якщо [σ]=160 МПа.

 

Розв`язання

 

Малюнок 1 - Епюри подовжніх сил та нормальних напружень

 

5.1.1 Розбиваємо брус на ділянки, як показано на малюнку 1а;

 

5.1.2 Визначаємо ординати епюри Nна ділянках бруса:

N1 = 0, N2 = F1, N3 = F1, N4 = F1 - F2, N5 = F1- F2 - F3.

 

Звідки: N1 = 0, N2 = 30 кН, N3 = 30 кН, N4 = -8 кН, N5 = -50 кН.

 

Будуємо епюру подовжніх сил (малюнок 1б).

 

5.1.3 Обчислюємо|обчисляємо,вичисляємо| ординати епюри нормальних напружень|напружень|:

 

 

Будуємо епюру нормальних напружень|напружень| (малюнок 1в).

 

5.1.4 Найбільші по абсолютному значенню напруження виникають в поперечному перерізі ділянки 5| — це небезпечні переріз.

5.1.5 Визначаємо відсоток|процент| перевантаження:

 

 

Висновок: Перевантаження не перевищує допустиме значення. Стержень працездатний.


Читайте також:

 1. Абсолютні синоніми (наприклад, власне мовні й запозичені) в одному тексті ділового стилю вживати не рекомендується.
 2. Алгоритм однофакторного дисперсійного аналізу за Фішером. Приклад
 3. Базові та прикладні класифікації
 4. В чому полягає явище тунелювання через потенціальний бар’єр, наведіть приклади.
 5. Визначення і приклади
 6. Війна на Україні: перший етап
 7. Війна на Україні: перший етап
 8. Врахування витраті втрат електроенергії. Приклад складання електробалансу.
 9. Головною метою наукової діяльності в системі вищої освіти повинен стати розвиток фундаментальних та приклад­них досліджень.
 10. Деякі приклади застосування ППП
 11. Дієслова з префіксом дис-виражають значення ліквідації дії, названої безпрефіксним дієсловом, наприклад: гармонізувати – дисгармонізувати, асоціювати – дисасоціювати.
 12. Для одиничного і дрібносерійного виробництва норма витрати визначається як укрупнена, наприклад, на 1000 станко-годин роботи даного виду роботи устаткування
<== попередня сторінка | наступна сторінка ==>
Закон Гука | Приклад другий

Не знайшли потрібну інформацію? Скористайтесь пошуком google:

 

© studopedia.com.ua При використанні або копіюванні матеріалів пряме посилання на сайт обов'язкове.


Генерація сторінки за: 0.002 сек.