Студопедия
Новини освіти і науки:
МАРК РЕГНЕРУС ДОСЛІДЖЕННЯ: Наскільки відрізняються діти, які виросли в одностатевих союзах


РЕЗОЛЮЦІЯ: Громадського обговорення навчальної програми статевого виховання


ЧОМУ ФОНД ОЛЕНИ ПІНЧУК І МОЗ УКРАЇНИ ПРОПАГУЮТЬ "СЕКСУАЛЬНІ УРОКИ"


ЕКЗИСТЕНЦІЙНО-ПСИХОЛОГІЧНІ ОСНОВИ ПОРУШЕННЯ СТАТЕВОЇ ІДЕНТИЧНОСТІ ПІДЛІТКІВ


Батьківський, громадянський рух в Україні закликає МОН зупинити тотальну сексуалізацію дітей і підлітків


Відкрите звернення Міністру освіти й науки України - Гриневич Лілії Михайлівні


Представництво українського жіноцтва в ООН: низький рівень культури спілкування в соціальних мережах


Гендерна антидискримінаційна експертиза може зробити нас моральними рабами


ЛІВИЙ МАРКСИЗМ У НОВИХ ПІДРУЧНИКАХ ДЛЯ ШКОЛЯРІВ


ВІДКРИТА ЗАЯВА на підтримку позиції Ганни Турчинової та права кожної людини на свободу думки, світогляду та вираження поглядівКонтакти
 


Тлумачний словник


ІІ. Мотивація навчальної діяльності.

Лекція №3

Міністерство освіти та науки України

Запорізький педагогічний коледж

з навчальної дисципліни «Дитяча психологія»

тема «Поняття про психічний розвиток»

 

Розглянуто і схвалено

на засіданні викладачів

дошкільних дисциплін

протокол № ____від _____2010-12-16

голова комісії_________Л.А.Чуйкіна

 

Викладач Сугатська Н.С.

 

 


План

1. Пон. про психічний розвиток та його особливості.

2. Напрямки розвитку.

3. Динамічні характеристики.

 

Мета навчального заняття:

Пізнавальна: ознайомити студентів із поняттям «психічний розвиток», основними підходами до розуміння даного поняття в психологічній літературі, закономірностями психічного розвитку, напрямками розвитку та динамічними характеристиками розвитку.

Розвиваюча: формувати пізнавальний інтерес до предмету дитячої психології, до практичного застосування знань із даної навчальної дисципліни, уміння спостерігати за навчально-виховним процесом і процесом психічного розвитку дитини, аналізувати та узагальнювати спостереження, а також навчальний матеріал, порівнювати життєвий досвід з науковими знаннями, робити умовиводи.

Виховна: виховувати професійно-педагогічну культуру студентів.

Професійна: працювати над становленням наукового світогляду майбутнього педагога, пов’язавши зміст курсу з практикою, досвідом студентів, вчити студентів практично проводити дослідження, аналізувати зібрані дані, робити педагогічні, психологічні висновки.

Ключові поняття теми: психічний розвиток, нерівномірність, акселерація, незворотність, фізичний, психічний, соціальний розвиток, закономірності розвитку, напрямки розвитку.

Студенти повинні знати:ключові поняття теми, основні підходи до розуміння психічного розвитку в психологічній літературі, особливості та закономірності психічного розвитку, напрямки та динамічні характеристики психічного розвитку.

Студенти мають вміти: орієнтуватися в принципах та методах психологічного дослідження, планувати, проводити дослідження психіки дитини, підбирати валідні методики, відповідно до мети дослідження.

Тип заняття:шкільналекція.

Література:

1. Заброцький М.М. Основи вікової психології. Навч. пос. – Тернопіль: Навчальна книга – Богдан, 2009, ст. 19-30

2. Скрипченко О.В. Вікова та педагогічна психологія. Навч. пос. – К.: Каравела, 2008, ст. 54-70

 


Хід проведення

І. Організація студентів: ознайомлення з темою, метою та планом заняття.

ІІІ. Актуалізація опорних знань студентів:

- Що є предметом науки дитяча психології?

- Що таке метод наукового дослідження?

- Які методи використовуються в дитячій психології? Які із них належать до групи головних? Які – до групи другорядних?

ІV. Індивідуальне опитування студентів (усне)

- Розкрийте питання «Предмет дит. психології, її зміст, завдання»

1. Охарактеризуйте предмет вікової психології. Які групи соціально-психологічних явищ вона вивчає?
2. Які основні завдання покликана вирішувати сучасна вікова психологія?
3. Охарактеризуйте структуру і функції вікової психології.

- Визначте місце дитячої психології в системі наук про дитину (можна схематично на дошці)
1. Які методологічні проблеми доводиться розв'язувати дослідникові у сфері вікової психології?
2. Чи може сучасна вікова психологія дати всебічну і глибоку відповідь на запити педагогічної практики?
- Історичний огляд розвитку науки та сучасні її напрямки. Охарактеризуйте основні класичні теорії психічного розвитку.

- Дайте характеристику основним принципам організації психологічних досліджень, їх планування та проведення.

1. Обґрунтуйте принципи наукового вивчення вікового розвитку.
- Які методи дослідження використовуються при вивченні вікового розвитку?
1. Опишіть специфіку використання спостереження та експерименту для вивчення розвитку дитини.

2. Чи можна з допомогою тестів досліджувати психологічні закономірності вікового розвитку?
3. Сформулюйте основні вимоги до бесіди та анкетування, яких необхідно дотримуватися дослідникові задля забезпечення об'єктивності й надійності результатів дослідження.
4. Охарактеризуйте основні ознаки наукового психологічного дослідження у віковій психології.
5. Допоміжні методи: тести, бесіди, вивчення продуктів діяльності.

- Охарактеризуйте методику досліджень методів аналізу, узагальнення та наступної інтерпретації інформації.

- У чому полягає етика наукових досліджень?

Перевірка виконання студентами завдання для самостійного опрацювання

Значення дитячої психології у формуванні педагогічного світогляду вихователя дітей дошкільного віку.

Специфіка використання допоміжних методів у роботі з дітьми дошкільного віку. – індивідуальний звіт


Читайте також:

 1. II. Мотивація навчальної діяльності. Визначення теми і мети уроку
 2. IІI. Формулювання мети і завдань уроку. Мотивація учбової діяльності
 3. Аксіоми безпеки життєдіяльності.
 4. Аксіоми безпеки життєдіяльності.
 5. Актуальність безпеки життєдіяльності. Сталий розвиток людини
 6. Актуальність і завдання курсу безпека життєдіяльності. 1.1. Проблема безпеки людини в сучасних умовах.
 7. Аналіз процесу і продуктів діяльності.
 8. Базове поняття земле оціночної діяльності.
 9. Банки як суб’єкти підприємницької діяльності.
 10. Банкрутство як правовий механізм регулювання підприємницької діяльності.
 11. Безпеки життєдіяльності.
 12. Біологічні основи мислительної діяльності.
Переглядів: 414

<== попередня сторінка | наступна сторінка ==>
Мимовільне і довільне, смислове та механічне запам’ятовування. Значення дозування та повторення матеріалу в розвитку пам’яті. | V. Пояснення нового матеріалу

Не знайшли потрібну інформацію? Скористайтесь пошуком google:

 

© studopedia.com.ua При використанні або копіюванні матеріалів пряме посилання на сайт обов'язкове.


Генерація сторінки за: 0.002 сек.