Студопедия
Новини освіти і науки:
Контакти
 


Тлумачний словник


Метод кислотно-основного титрування

До кислотно-основного титрування відносять методи, в яких використовують реакцію нейтралізації, тобто взаємодію йонів гідроксонію Н3О+ з йонами ОН-:

Н3О+ + ОН- = 2Н2О;

або спрощено:

Н+ + ОН- = Н2О;

Метод нейтралізації дає змогу кількісно визначати кислоти, основи та солі, які утворені сильними основами і слабкими кислотами (Nа2СО3, Nа2В4О7) або солі амонію.

Його широко використовують в клінічних лабораторіях для визначення кислотності шлункового соку, сечі, жіночого молока, соку підшлункової залози та інших біологічних рідин.

В санітарно-гігієнічних дослідженнях метод нейтралізації застосовують для визначення кислотності різноманітних харчових продуктів, під час аналізу питної та стічних вод, повітря тощо.

В фармацевтичному аналізі кислотно-основний метод застосовують для визначення концентрації хлоридної кислоти, кількості гідрокарбонату, борної кислоти інших..

При кількісному визначенні кислот – алкаліметрії – робочим розчином являється розчин лугу NаОН або КОН. Приготувати титрований розчин за наважкою неможливо, так як луг не відповідає вимогам, які ставляться до речовин, з яких можна готувати розчин точної концентрації за точно взятою наважкою. Крім цього, при найретельнішому зберіганні розчини лугів дуже швидко змінюють свій титр. Тому вище названі титранти є розчинами з установленим титром тобто являються вторинними стандартами. Їх титр встановлюють в процесі титрування. Вихідною речовиною для встановлення титру робочого розчину лугу може служити оксалатна (щавелева) кислота Н2С2О42О або янтарна кислота Н2С4Н4О4. Часто в лабораторній практиці в якості вихідного розчину використовують 0,1М розчин кислоти, приготовлений з фіксанала.

Як первинні стандарти для встановлення точної концентрації кислот використовують декагідрат натрій тетераборат Nа2В4О7 .10Н2О (бура) або х.ч. сода Nа2СО3. Наприклад молярну концентрацію еквівалента робочого розчину хлоридної кислоти можна встановити за такою реакцією:

2НСІ + Nа2В4О7 +2О = 4Н3ВО3 + 2NaCІ

М екв(Nа2В4О7 .10Н2О) = 190,71 г/моль

Якщо в якості первиннгого стандарту використовується сода, відбувається наступна реакція:

2НСІ + Nа2СО3 = 2NаСІ + СО2 ↑ + Н2О

М екв(Nа2СО3) = 53 г/моль

Доцільніше користуватися розчином бури, оскільки вона має більше значення молекулярної маси.

При кількісному визначенні лугу – ацидиметрії -робочим розчином являється розчин сильної кислоти ( переважно НСl чи Н24 ). Приготувати титрований розчин кислоти, виходячи із концентрованої кислоти, не можливо. Як би точно ми не взяли наважку концентрованої кислоти, ми не будемо знати істинної її кількості, так як сульфатна кислота дуже гігроскопічна, а концентрована хлоридна кислота виділяє хлороводень. Тому вище названі титранти є розчинами з установленим титром тобто являються вторинними стандартами. Їх титр встановлюють в процесі титрування. Вихідною речовиною для встановлення титру робочого розчину кислоти служить бура Nа2В4О7 .10Н2О або сода Nа2СО3 У деяких випадках робочий розчин готують у фіксанала. Титр розчину кислот не змінюється досить довгий час.

Як первинні стандарти для встановлення точної концентрації лугів використовують оксалатна (щавлева) кислота Н2С2О42О або янтарна кислота Н2С4Н4О4. Наприклад молярну концентрацію еквівалента робочого розчину натрій гідроксиду можна встановити за такою реакцією:

Н2С2О4 + 2NаОН +2О = Nа2С2О4 + Н2О

Якщо титрувати розчин любої кислоти розчином лугу,відбувається зв'язування йонів Н+ кислоти йонами ОН- і концентрація йонів Н+ поступово зменшується ,а рН розчину збільшується.

При певному значенні рН досягається точка еквівалентності і титрування повинне бути закінчено. При титруванні розчину лугу розчином кислоти зв'язуються йони ОН- і концентрація їх в розчині зменшується, а концентрація йонів Н+ збільшується і рН розчину зменшується. Однак значення рН в точці еквівалентності не у всіх випадках має одне і те ж значення , воно залежить від природи реагуючої кислоти і основи.

При нейтралізації сильної кислоти сильною основою:

HCl + NaOH = NaCl + H2O

Утворюється тільки один слабкий електроліт - вода. Реакція практично доходить до кінця . Утворена в результаті реакції сіль гідролізу не підлягає і має нейтральну реакцію (рН=7,0). Отже при титруванні сильної кислоти лугом і навпаки в точці еквівалентності середовище розчину нейтральне, рН розчину рівне 7,0.

Якщо замість сильної кислоти титрувати лугом слабку кислоту, наприклад оцтову, то відбувається реакція:

CH3COOH + NaOH = CH3COONa + H2O

В розчині в точці еквівалентності буде присутня сіль, яка піддається гідролізу:

CH3COONa + H2O = CH3COOH + NaOH

Отже реакція яка протікає в даних умовах при титруванні, оборотня і не буде доходити до кінця. В точці еквівалентності в розчині буде присутні CH3COOH і NaOH. Слабка оцтова кислота знаходиться в розчині в основному у вигляді не дисоційованих молекул, а NaOH дисоційований майже повністю. Концентрація йонів ОН- перевищує концентрацію йонів Н+ і титрування буде закінчуватись при рН≥7,0.

При титруванні слабких основ сильними кислотами, наприклад:

4ОН + НСІ = NН4СІ + Н2О

Утворена сіль піддається гідролізу.

4СІ + Н2О = NН4ОН + НСІ

Реакція нейтралізації буде оборотною і в точці еквівалентності концентрація йонів Н+ перевищує концентрацію йонів ОН- Титрування буде закінчуватись при рН≤7,0.

Таким чином, при методі нейтралізації точка еквівалентності співпадає з точкою нейтралізації лише при взаємодії сильної кислоти з сильною основою. При титруванні необхідно встановити точку еквівалентності, а не нейтральності і, внаслідок цього титрування у різних випадках доводиться закінчувати при різних значеннях рН. Якщо речовина не розчиняється у воді або розкладається водою, тобто не може бути відтитрована у водному розчині, кислотно-основне титрування може застосовуватись також у неводних розчинах.


Читайте також:

 1. D) методу мозкового штурму.
 2. H) інноваційний менеджмент – це сукупність організаційно-економічних методів управління всіма стадіями інноваційного процесу.
 3. I Метод Шеннона-Фано
 4. I. Метод рiвних вiдрiзкiв.
 5. VII. Нахождение общего решения методом характеристик
 6. А. науковий факт, b. гіпотеза, с. метод
 7. Автоматизація водорозподілу на відкритих зрошувальних системах. Методи керування водорозподілом. Вимірювання рівня води. Вимірювання витрати.
 8. Агрегативна стійкість, коагуляція суспензій. Методи отримання.
 9. АгротехнІЧНИЙ метод
 10. Адаптовані й специфічні методи дослідження у журналістикознавстві
 11. Адміністративні (прямі) методи регулювання.
 12. Адміністративні методи - це сукупність прийомів, впливів, заснованих на використанні об'єктивних організаційних відносин між людьми та загальноорганізаційних принципів управління.
<== попередня сторінка | наступна сторінка ==>
Титрування замісника (непряме титрування). | Кислотно-основні індикатори

Не знайшли потрібну інформацію? Скористайтесь пошуком google:


 

© studopedia.com.ua При використанні або копіюванні матеріалів пряме посилання на сайт обов'язкове.


Генерація сторінки за: 0.001 сек.