Студопедия
Новини освіти і науки:
Контакти
 


Тлумачний словник


Титрування замісника (непряме титрування).

Основні методики титрування

Методи титриметричного аналізу

В титриметричному аналізі використовують різноманітні реакції. В залежності від того, яка реакція лежить в основі титрування, розрізняють наступні методи титриметричного аналізу:

1.Кислотно-основні методи, в основі яких лежить реакція нейтралізації:

Н++ОН- →Н2О;

Цим методом визначають кількість кислот, основ, а також деяких солей.

2.Метод окиснення-відновлення (оксидиметрії). Ці методи базуються на реакціях окиснення-відновлення. За допомогою розчинів окисники визначають вміст речовин, що є відновниками і навпаки.

3.Методи осадження і комплексоутворення, базуються на осадженні йонів у вигляді важкорозчинних сполук і на зв'язуванні йонів в малодисоційований комплекс.

 

1. Пряме титрування – найпростіша методика титрування, суть якої полягає в тому, що точний об’єм розчину аналізованої речовини титрують робочим розчином, причому аналізована речовина безпосередньо реагує з тирантом.

Прикладом прямого титрування є визначення вмісту хлоридної кислоти в розчині за допомогою робочого розчину натрій гідроксиду:

HCI + NaOH = NaCI + H2O.

2. Обернене титрування (титрування за залишком).Суть цієї методики полягає в тому, що до певного об’єму розчину аналізованої речовини доливають точний об’єм робочого розчину речовини А (основний робочий розчин), який беруть у надлишку. Надлишок речовини А, що не прореагував з аналізованою речовиною, відтитровують робочим розчином речовини А1 (допоміжний робочий розчин). Отже, для проведення визначення за методикою оберненого титрування потрібно мати два робочих розчини.

Наприклад, для визначення вмісту HCI у хлоридній кислоті до неї спочатку добавляють надлишок основного робочого розчину аргентум нітрату:

HCI + Ag NO3 + AgCI↓ + HNO3.

Після цього аргентум нітрат, що не прореагував, відтитровують допоміжним робочим розчином амоній тіоціанату:

Ag NO3 + NH4SCN = AgSCN↓ + NH4NO3.

За цією методикою до розчину аналізованої речовини В добавляють надлишок допоміжного реагенту, який в результаті реакції з досліджуваною речовиною утворює еквівалентну кількість нової сполуки В1, яку відтитровують робочим розчином речовини А. Іншими словами, замість безпосереднього титрування аналізованої речовини В титрують її замісник В1.

Наприклад, для встановлення вмісту калій дихромату методом йодометрії до аналізованої речовини добавляють надлишок розчину калій йодиду в кислотному середовищі. В результаті реакції виділяється еквівалентна кількість йоду за рівнянням:

K2Cr2O7 + 6KI + 7H2SO4 = Cr2(SO4)3 + 7H2O + 4K2SO4 + 3I2.

Cr2O72- + 6I- +14H+ →2Cr3+ + 3I2 + 7H2O.

Йод, що виділився, відтитровують робочим розчином натрій тіосульфату:

I2 + 2Na2S2O3 = 2NaI + Na2S4O6.

 


Читайте також:

 1. Амперометричне титрування
 2. Броматометрія, зворотне титрування, з йодометричним закінченням
 3. Вибір індикатора . Криві титрування
 4. Визначення кінця титрування
 5. Заміщення атому галогену іншими замісниками.
 6. Заміщення сульфогрупи гідроксильною групою і іншими замісниками
 7. Кислотно-основне титрування в неводних середовищах
 8. Криві титрування
 9. Метод кислотно-основного титрування
 10. Розрахунки в методі кислотно-основного титрування
 11. ТЕМА: МЕТОДИ КІЛЬКІСНОГО АНАЛІЗУ. ТИТРИМЕТРИЧНИЙ МЕТОД АНАЛІЗУ. МЕТОД КИСЛОТНО-ОСНОВНОГО ТИТРУВАННЯ.
<== попередня сторінка | наступна сторінка ==>
Визначення кінця титрування | Метод кислотно-основного титрування

Не знайшли потрібну інформацію? Скористайтесь пошуком google:


 

© studopedia.com.ua При використанні або копіюванні матеріалів пряме посилання на сайт обов'язкове.


Генерація сторінки за: 0.001 сек.