Студопедия
Новини освіти і науки:
Контакти
 


Тлумачний словник


Фізичні та хімічні властивості металів

Фізичні властивості металів.Метали мають особ­ливий, металевий, блиск, здатні проводити електричний струм. Ці властивості спричине­ні наявністю в них усуспільнених електронів, які також зумовлюють високу теплопровід­ність металів.

Більшість металів є пластичними; їх можна кувати, витягувати з них дріт. При механічному обробленні металу шари катіонів зсуваються один щодо одного. Проте металічний зв'язок при цьому не руйнується, оскільки його забезпечують делокалізовані електрони, що є своєрідним «мастилом» між катіонами.

Температури плавлення більшості металів перевищують 1000 °С. Метали, які плавляться за нижчої температури (наприклад, свинець, олово, цинк, алюміній), називають легкоплавкими. Найтугоплавкіший метал — вольфрам (т. пл. 3420 °С). Найнижчу темпера­туру плавлення має ртуть (–38,9 °С).

Значення густини металів перебувають у широкому інтервалі — від 0,534 (літій) до 22,5 г/см3 (осмій).

Метали різняться й за твердістю. Найтвер­дішим є хром; ним можна різати скло. Найм'якші метали — натрій, калій, свинець.

Колір металів звичайно білий або сірий. Золото і цезій мають жовтий колір, а мідь — червоний.

Залізо, кобальт і нікель є феромагне­тиками — речовинами, які здатні намагнічуватися в зовнішньому магнітному полі і зберігати такий стан.

Хімічні властивості металів. Реакції з неметалами.Атоми металічних елементів у хімічних реакціях завжди віддають електрони. Тому метали, взаємодіючи з різними рочонинами, є відновниками.

Активні метали реагують із багатьма неметалами за звичайних умон, а менш активні – за підвищеної температури. Інколи нагрівання потрібне лише для того, щоб реакція розпочалася, а далі вона триває мимовільно із виділенням теплоти. Золото взаємодіє лише з галогенами й не реагує з киснем та іншими неметалами.

Приклад реакції металу із неметалом за наявності каталізатора — води:

Н2О

Zn + I2 = ZnІ2.

 

Реакції з водою.За звичайних умов з модою взаємодіють лужні та лужноземельні метали. Продуктами кожної реакції є луг і водень. Аналогічна реакція за участю магнію відбувається при нагріванні.

Напишіть рівняння реакції барію з водою, складіть схеми окиснення і відновлення.

Деякі менш активні метали взаємодіють лише з водяною парою за високої температури.

Продукти цих реакцій — оксиди металічних елементів і водень:

Мn + Н2О = МnО + Н2↑.

 

Реакції з кислотами.Для прогнозування можливості реакції між металом і кислотою (а також сіллю) використовують ряд активності металів:

 

Посилення відновних властивостей (хімічної активності) металів

 

Метали, розміщені зліва від водню, взаємодіють із такими кислотами, як хлоридна НСl, ортофосфатна Н3РО4, сульфатна Н24 (у розбавленому розчині), з виділенням водню, а розміщені справа не реагують із ними:

 

Ni + Н24 (розб.) = NiSО4 + Н2↑;

 

Сu + НСl ≠ .

 

Окисником у реакціях металів із цими кислотами є Гідроген.

Під час реакцій металів із нітратною і концентрованою сульфатною кислотами водень не виділяється, а утворюються інші речовини. Елементами-окисниками в цих кислотах є Нітроген і Сульфур:

 

Mn + HNO3 (сильно розб.) → Mn(NO3)2 + NH4NO3 + H2О.

 

Нітратна і концентрована сульфатна кислоти взаємодіють навіть із металами, розміщеними в ряду активності після водню (крім золота і платини):

Нg + H2SO4 (конц.) → HgSO4 + SO2↑ + Н2О.

 

Перетворіть схеми двох останніх реакцій на хімічні рівняння, дібравши коефіцієнти методом електронного балансу.

Реакції з лугами.Із лугами взаємодіють цинк, алюміній, олово, свинець, берилій, кілька інших металів. Така реакція можлива за одночасного виконання двох умов: 1) метал перебуває в ряду активності зліва від водню; 2) оксид (гідроксид) відповідного металічного елемента є амфотерним. Продукти реакції — сіль і водень:

Zn + 2KОH = K2ZnО2 + Н2↑.

калій цинкат

Якщо взаємодія відбувається у водному роз­чині, то утворюється сіль іншого складу:

 

Zn + 2КОН + 2Н2О = K2[Zn(OH)4] + H2↑.

калій тетрагідроксоцинкат

Скласти формулу сполуки K2[Zn(OH)4] можна, замінюючи у формулі цинкату K2ZnО2 кожний атом Оксигену (двовалентний) на дві ОН-групи (одновалентні). Така сіль у водному розчині дисоціює на йони К+ і [Zn(OH)4]2-.

Рівняння цієї реакції у йонно-молекулярній формі:

 

Zn + 2OH¯ + 2Н2О = [Zn(OH)4]2- + H2↑.

 

Реакції з розчинами солей.Метали взаємодіють із солями у водному розчи­ні з утворенням інших металів і солей:

 

Zn + (CH3COO)2Pb = Pb + (CH3COO)2Zn;

 

Zn + Pb2+ = Pb + Zn2+.

 

Такі реакції відбуваються, якщо метал-реагент активніший за метал-продукт, тобто розміщений у ряду активності зліва від нього. Крім того, вихідна сіль має бути розчинною у воді, оскільки беруть її розчин.

Іноді в результаті взаємодії металу із сіллю утворюються дві нові солі:

 

Сu + 2FеСl3 = СuСl2 + 2FеСl2.

 

Цей про­цес спрощено описують такою схемою:

 

Fе + О2 + Н2О → Fе(ОН)3.

 


Читайте також:

 1. А/. Фізичні особи як суб’єкти цивільного права.
 2. Аеродинамічні властивості колісної машини
 3. Аналізатори людини та їхні властивості.
 4. Аналізатори людини та їхні властивості.
 5. Анізотропія властивостей металів.
 6. Атомно-кристалічна структура металів
 7. Атрибутивні ознаки і властивості культури
 8. Білки, властивості, роль в життєдіяльності організмів.
 9. Біосфера Землі, її характерні властивості
 10. Біохімічні зміни в організмі при розтренуванні і перетренуванні
 11. Біохімічні основи розвитку витривалості
 12. Біохімічні основи розвитку силових і швидкісних якостей
<== попередня сторінка | наступна сторінка ==>
Місце металічних елементів у періодичній системі. Загальна характеристика металів | Характеристика й екологічна значимість окремих представників металічних елементів і їх сполук

Не знайшли потрібну інформацію? Скористайтесь пошуком google:


 

© studopedia.com.ua При використанні або копіюванні матеріалів пряме посилання на сайт обов'язкове.


Генерація сторінки за: 0.002 сек.