Студопедия
Новини освіти і науки:
Контакти
 


Тлумачний словник


Відділ Оомікотові гриби.

І

Відділ Оомікотові гриби – Oomycota

Тема 2: Група відділів псевдогрибів.

Справжні гриби

Гриби платикристати

Страменопіли. Група відділів псевдогрибів

Амебо-флагеляти

Гриби тубулокристати

Гриби дискокристати

Сучасна система грибів

VIIІ

Відділ Акразіомікотові слизовики – Acrasiomycota

Відділ Міксомікотові слизовики – Myxomycota

Відділ Оомікотові гриби – Oomycota

Відділ Лабіринтуломікотові гриби – Labyrinthulomycota

Відділ Гіфохітриомікотові гриби – Hyphochytriomycota

Відділ Плазмодіофоромікотові слизовики – Plasmodiophoromycota

Відділ Хітридіомікотові – Chytridiomycota

Відділ Зигомікотові гриби – Zygomycota

Відділ Аскомікотові гриби – Ascomycota

Відділ Базидіомікотові – Basidiomycota

Анаморфні гриби або «Deuteromycetes»

Ліхенізовані гриби або лишайники

Евкаріотичні осмотрофні страменопіли, у яких клітини вкриті целюлозно-глюкановою оболонкою, а вегетативне тіло представлене ба­гатоядерним розгалуженим неклітинним міцелієм. Монадні стадії дводжгутикові. Відділ нараховує понад 800 видів прісноводних, морських та наземних організмів, які ведуть паразитичний або сапротрофний спосіб життя.

Біохімічні особливості та живлення.За комплексом провідних біохімічних ознак оомікотові більше подібні до рослин, ніж до справжніх грибів Зокрема, оомікотовим притаманний рослинний шлях біосинтезу лізину. У представників відділу, так само, як і у хромофітових водоростей, не виявлено здат­ності до синтезу сидерамінів, й іони заліза поглинаються рослинним способом. На відміну від справжніх грибів, у оомікотових відсутні такі багатоатомні спирти (поліоли), як манніт та арабіт. Основним продуктом асиміляції оомікотових є близький до хризоламінарину – міколамінарин.

До унікальних ознак оомікотових належить спосіб синтезу аміно­кислоти триптофану, який відбувається за участю комплексу фер­ментів т. зв. п'ятої групи.

Живлення представників цього відділу відбувається виключно осмотрофним шляхом.

Цитологічні особливості. Оомікотові гриби мають міцеліальну будову. Гіфи оомікотових вкриті клітинною оболонкою, каркасною основою яких є целюлоза, а поверхневий шар утворений глюканами. Є також відомості про знахідки у деяких оомікотових хітину.

Мітохондрії поодинокі або численні і мають трубчасті кристи.

Джгутикові стадії представлені зооспорами з двома гетероконтними гетероморфними та гетеродинамічними джгутиками. Один із джгутиків спрямований вперед і є локомоторним. На його поверхні розташовуються ретронеми. Другий джгутик гладенький, спрямова­ний назад і виконує функцію керма.

Вегетативне тіло представлене багатоядерним розгалуженим неклітинним міцелієм. Септами відділяються лише спорангії та гаметангії. У представників, які ведуть паразитичний спосіб життя, окремі гіфи міцелію видозмінюються у короткі трофічні гіфи - гаусторії. Вони проникають у цитоплазму клітини-господаря і споживають органічну речовину клітини, виконуючи функцію органа живлення.

Екологічні особливості. Більшість представників відділу є па­разитами прісноводних тварин та наземних вищих рослин. Значно менша кількість видів належить до прісноводних та ґрунтових сапротрофів. Чимало видів завдають значної шкоди промисловому риб­ництву та сільському господарству. Зокрема, водні ооміцети спричинюють небезпечні хвороби риб - сапролегніози. Наземні паразити вищих рослин викликають захворювання, відомі під загальною на­звою несправжньої борошнистої роси.


Читайте також:

 1. I. Особливості аферентних і еферентних шляхів вегетативного і соматичного відділів нервової системи
 2. II. Морфофункціональна характеристика відділів головного мозку
 3. PR-відділ організації: переваги і недоліки
 4. Ведення потерпілого у відділенні невідкладної допомоги.
 5. Виконавча дирекція страхового фонду є виконавчим орга­ном правління фонду. Робочими органами виконавчої дирекції є її відділення, страхові каси.
 6. Вирощування живцевих саджанців в відділенні зеленого живцювання
 7. Відділ Chlorophyta нараховує понад 20 000 видів еукаріотичних мікро- і макроскопічних водоростей.
 8. Відділ Mendosicutes
 9. Відділ Tenericutes
 10. Відділ Аскомікотові
 11. Відділ аудиту при головному управлінні.
 12. Відділ Бактерії
<== попередня сторінка | наступна сторінка ==>
Еколого-трофічні групи грибів | Порядок Сапролегніальні – Saprolegniales

Не знайшли потрібну інформацію? Скористайтесь пошуком google:

 

© studopedia.com.ua При використанні або копіюванні матеріалів пряме посилання на сайт обов'язкове.


Генерація сторінки за: 0.001 сек.