Студопедия
Новини освіти і науки:
Контакти
 


Тлумачний словник


Фактори в економічному аналізі: поняття і класифікація

 

Оскільки будь-який господарський процес відбувається під впливом багатьох взаємопов'язаних і взаємообумовлених факторів, то одним із найважливіших завдань аналітичних досліджень, змістом аналітичної роботи на підприємстві є виявлення, оцінка та прогнозування впливу багатьох чинників на зміну показників, економічних явищ.

Факторні дослідження будуть дійовими лише в тому випадку, якщо факторами можна хоча би частково управляти.

Фактор (від лат. factor- виробляючий) - це причина, рушійна сила будь-якого процесу або явища, яка визначає його характер або одну із основних ознак. В економіці фактори - це умови, рушійні сили, необхідні для здійснення господарських процесів, причини, що впливають на результати зміни даних за окремими показниками діяльності.

Отже, фактор - це одне з основних понять в економічному аналізі, яке застосовується у двох взаємопов'язаних значеннях, а саме: причини змін результатів діяльності; умов, які забезпечують досягнення бажаних результатів.

В першому значенні виявлення та оцінка факторів дає можливість встановити причини того, що досягнуті саме такі результати діяльності.

Друге значення характерне для перспективного аналізу, коли в процесі аналітичних досліджень відшукуються саме ті фактори, які уявляються найбільш суттєвими для досягнення бажаних результатів і їх можна використати в перспективі.

Для того, щоб глибоко розібратися в причинах змін досліджуваних явищ, процесів, визначити роль кожного фактора у формуванні результатного показника, а також для забезпечення достовірності і повноти аналізу, його логічної послідовності, потрібно керуватись обґрунтованою класифікацією факторів.

Під класифікацією факторів розуміють розподіл їх за групами залежно від їх загальних ознак, що подаються ранжировано до значення цих ознак.

Розглянемо цю класифікацію (рис. 3).

 

 

Рис. 3. Схема класифікації факторів економічного аналізу.

 

З точки зору економічного аналізу особливий інтерес викликає класифікація факторів на екстенсивні та інтенсивні, оскільки правильне її розуміння сприяє визначенню рівня інтенсифікації виробництва. Основними факторами екстенсивного росту виробництва є додаткові затрати праці: ріст чисельності працюючих, збільшення обсягів основних засобів, сировини, матеріалів, які використовуються в виробництві.

Зважаючи на природні обмеження та відносну доступність, ресурси не завжди використовуються ефективно. Саме тому для розширення виробництва необхідно залучати інтенсивні фактори: підвищення ефективності використання всіх видів ресурсів, впровадження новацій та нововведень, удосконалення технології виробництва, удосконалення господарського механізму і т.д.

 


Читайте також:

 1. II. Класифікація видатків та кредитування бюджету.
 2. II. Поняття соціального процесу.
 3. V. Класифікація і внесення поправок
 4. V. Класифікація рахунків
 5. V. Поняття та ознаки (характеристики) злочинності
 6. А. Структурно-функціональна класифікація нирок залежно від ступеню злиття окремих нирочок у компактний орган.
 7. А/. Поняття про судовий процес.
 8. Абіотичні та біотичні фактори.
 9. Агрегування та факторизація
 10. Адміністративний проступок: поняття, ознаки, види.
 11. Адміністративні провадження: поняття, класифікація, стадії
 12. Акти застосування юридичних норм: поняття, ознаки, види.
<== попередня сторінка | наступна сторінка ==>
Об'єкти економічного аналізу та система показників, які використовуються в аналізі | Резерви підвищення ефективності виробництва

Не знайшли потрібну інформацію? Скористайтесь пошуком google:

 

© studopedia.com.ua При використанні або копіюванні матеріалів пряме посилання на сайт обов'язкове.


Генерація сторінки за: 0.002 сек.