Студопедия
Новини освіти і науки:
Контакти
 


Тлумачний словник


Методи нормування і встановлення норм

Методи технічного нормування - це способи, за допомогою яких визначаються норми праці. Розрізняють досвідно-статистичний і аналітичний методи нормування.

Досвідно-статистичним методом визначення норм робиться за статистичними даними уже минулого виробничого часу. Недоліком способу є те, що його реалізація робиться за даними минулого пері­оду, у якому роботи виконувалися за старою технологією, тому нор­ми не носять прогресивного характеру.

Аналітичний метод здійснюється в наступній послідовності.

1. Проектують і розчленовують на складові операції, елементи операцій планований до нормування виробничий процес, а також застосовувані форми організації праці. При цьому викону­ють такі умови:

- технологічний процес повинний бути спроектований на осно­ві прогресивних

нормативів використання устаткування;

- технологічні перерви повинні бути по можливості перекриті іншою роботою;

- для проведення хронометражу приймається середній викона­вець або бригада;

- повинна бути виконана атестація робочого місця.

2. Здійснюють спостереження за часом виконання опе­
рацій, що складають виробничий процес і аналізують результати
спостережень із наступними цілями:

- уточнюють складового процесу й умови його протікання;

- визначають тривалість кожної операції;

- виявляють і усувають непродуктивні витрати робочого часу.

- проектують раціональний склад виробничого процесу й органі­зацію праці для його виконання.

3. Обчислюють норму виробітку і норму часу.

4. Здійснюють апробацію норм на діючих підприємствах.

5. Вивчають і усувають недоліки, виявлені під час апро­бації.

6. Затверджують норми у встановленому порядку.

 

7. Впроваджують у виробництво норми встановленого складу й організації праці. Вимір витрат робочого часу роблять шляхом спостережень за допомогою хронометражу, фотографії робочого дня, самофотографії, миттєвих спостережень.

Хронометраж - це вимір витрат робочого часу за операціями шляхом фіксування їхнього кінця і початку. Для цього виконується наступне:

- знайомляться зі всіма організаційними і технічними умовами виробничого процесу;

- роз'ясняють робітнику мету хронометражу;

- чітко встановлюють початок і кінець операцій;

- виконують виміри часу.

У результаті вимірів одержують ряд значень часу ви­конання однієї операції, названий хронорядом.

Фотографія робочого дня - це вимір усіх без винятку витрат ча­су протягом робочого дня або визначеної його частини.

Самофотографія - це фотографія робочого дня, здійснювана са­мим виконавцем робіт, вона буває індивідуальна, бригадна, групова, маршрутна.

Миттєві спостереження - це фіксування того, що відбувається на робочому місці в момент відвідування робочого місця.

Обробку результатів хронометражу здійснюють за звичайними методами статистики. Вона складається з попередньої й остаточної.

 


Читайте також:

 1. III. Процедура встановлення категорій об’єктам туристичної інфраструктури
 2. V здатність до встановлення та підтримки гарних особистих стосунків і веденню етичного способу життя.
 3. Автоматизація водорозподілу на відкритих зрошувальних системах. Методи керування водорозподілом. Вимірювання рівня води. Вимірювання витрати.
 4. Агрегативна стійкість, коагуляція суспензій. Методи отримання.
 5. Адаптовані й специфічні методи дослідження у журналістикознавстві
 6. Адміністративні (прямі) методи регулювання.
 7. Адміністративні методи - це сукупність прийомів, впливів, заснованих на використанні об'єктивних організаційних відносин між людьми та загальноорганізаційних принципів управління.
 8. Адміністративні методи управління
 9. Адміністративні, економічні й інституційні методи.
 10. Адміністративно-правові (організаційно-адміністративні) методи мотивації
 11. Адміністративно-правові методи забезпечення економічного механізму управління охороною довкілля
 12. Аерометоди
<== попередня сторінка | наступна сторінка ==>
Список питань, які виносяться на залік | Структура топографо-геодезичного підприємства

Не знайшли потрібну інформацію? Скористайтесь пошуком google:

 

© studopedia.com.ua При використанні або копіюванні матеріалів пряме посилання на сайт обов'язкове.


Генерація сторінки за: 0.009 сек.