Студопедия
Новини освіти і науки:
МАРК РЕГНЕРУС ДОСЛІДЖЕННЯ: Наскільки відрізняються діти, які виросли в одностатевих союзах


РЕЗОЛЮЦІЯ: Громадського обговорення навчальної програми статевого виховання


ЧОМУ ФОНД ОЛЕНИ ПІНЧУК І МОЗ УКРАЇНИ ПРОПАГУЮТЬ "СЕКСУАЛЬНІ УРОКИ"


ЕКЗИСТЕНЦІЙНО-ПСИХОЛОГІЧНІ ОСНОВИ ПОРУШЕННЯ СТАТЕВОЇ ІДЕНТИЧНОСТІ ПІДЛІТКІВ


Батьківський, громадянський рух в Україні закликає МОН зупинити тотальну сексуалізацію дітей і підлітків


Відкрите звернення Міністру освіти й науки України - Гриневич Лілії Михайлівні


Представництво українського жіноцтва в ООН: низький рівень культури спілкування в соціальних мережах


Гендерна антидискримінаційна експертиза може зробити нас моральними рабами


ЛІВИЙ МАРКСИЗМ У НОВИХ ПІДРУЧНИКАХ ДЛЯ ШКОЛЯРІВ


ВІДКРИТА ЗАЯВА на підтримку позиції Ганни Турчинової та права кожної людини на свободу думки, світогляду та вираження поглядівКонтакти
 


Тлумачний словник
Авто
Автоматизація
Архітектура
Астрономія
Аудит
Біологія
Будівництво
Бухгалтерія
Винахідництво
Виробництво
Військова справа
Генетика
Географія
Геологія
Господарство
Держава
Дім
Екологія
Економетрика
Економіка
Електроніка
Журналістика та ЗМІ
Зв'язок
Іноземні мови
Інформатика
Історія
Комп'ютери
Креслення
Кулінарія
Культура
Лексикологія
Література
Логіка
Маркетинг
Математика
Машинобудування
Медицина
Менеджмент
Метали і Зварювання
Механіка
Мистецтво
Музика
Населення
Освіта
Охорона безпеки життя
Охорона Праці
Педагогіка
Політика
Право
Програмування
Промисловість
Психологія
Радіо
Регилия
Соціологія
Спорт
Стандартизація
Технології
Торгівля
Туризм
Фізика
Фізіологія
Філософія
Фінанси
Хімія
Юриспунденкция


Методичні рекомендації.

Теми рефератів.

Тема: Відродження української національної держави і права (1917-1920 рр.).

Питання до самоконтролю.

1. До елементів державної влади Київської Русі слід включити … (?). Додайте необхідне і розкрийте їх компетенцію.

2. При Володимирі та Ярославі Мудрому функції князівської влади ускладнилися. Поясніть, чим це зумовлено.

3. Назвіть основні джерела права, що стали складовими елементами “Руської Правди”.

4. За “Руською Правдою” слідчо-судовий процес мав вигляд … (?). Додайте необхідне.

5. Назвить види покарань, що застосовується за злочини в Київської Русі і мету цих покарань.

6. “Номоканон” і “Кормча” в Київській Русі – це збірники права, які регулювали … (?). Додайте потрібне.

Відповіді на ці запитання треба надати в зошитах до самостійної роботи.

 

Семінарське заняття № 2 (2 семестр)

План

1. Організація державної влади після повалення царату. Утворення Центральної Ради.

2. Еволюція юридичного статусу Центральної Ради. Законодавча діяльність. Утворення УНР.

3. Загальна характеристика державного устрою періоду гетьмана П.П.Скоропадського. Законодавство Української держави.

4. Державно-правові інститути в період правління Директорії.

5. Державний лад і право ЗУНР.

6. Утворення української радянської держави. Радянський державний апарат і право на Україні 1917-1920 роки.

- «Конституція УНР 1918 р.: історико-правовий аналіз».

- «Реформи П.П.Скоропадського».

- «Акт злуки УНР і ЗУНР, його правове оформлення і юридичні наслідки».

- «Конституція УСРР 1919 року та її особливості».

Для розкриття даної теми необхідно спочатку проаналізувати процес становлення Української Центральної Ради (УЦР), що виникла як міжпартійний координаційний центр, а потім перетворилась на національний представницький орган, а після проголошення УНР стала вищим законодавчим органом. В ході підготовки до заняття необхідно ознайомитись з історією прийняття та текстами універсалів Центральної Ради, рішеннями Українського національного конгресу, Інструкцією Тимчасового уряду Генеральному Секретаріатові, Конституцією УНР. Зупиніться на характері взаємин УЦР і Тимчасового уряду. Особливу увагу зверніть на такі важливі закони УНР як земельний, про громадянство та про національно-персональну автономію. Проаналізуйте зміст і структуру Конституції УНР, розкривши позитивні риси і недоліки. З’ясувати чи вирішувалось питання про запровадження інституту президентства в УНР. Наприкінці звернути увагу на причини падіння Центральної Ради.

Розглядаючи третє питання необхідно визначити причини гетьманського перевороту 29 квітня 1918 року та зміни, що сталися у державному ладі України з приходом до влади П. П. Скоропадського. Проаналізувати систему органів державної влади, управління та суду, розкрити їх структуру та повноваження. Проаналізувати зміст та значення “Грамоти до всього українського народу” та Закону “Про тимчасовий державний устрій України” від 29 квітня 1918 року. Звернути увагу на законодавчу діяльність гетьмана та його уряду.

Опрацьовуючи наступні питання, слід звернути увагу на юридичні аспекти діяльності органів влади Директорії і ЗУНР, охарактеризувати особливості їх законодавчої діяльності, оцінити правовий статус громадян у цей період, висвітлити обставини укладення та припинення акту злуки УНР і ЗУНР. З’ясувати причини падіння УНР періоду Директорії та ЗУНР (Варшавський договір 1920 року та Ризький договір 1921 року)

Аналізуючи останнє питання, особливу увагу необхідно звернути на юридичну силу і значення рішень І Всеукраїнського з’їзду Рад та надати юридичну оцінку проголошенню 12 (25) грудня 1917 р. України Республікою Рад. Працюючи над цим питанням дослідити процес еволюції радянських органів влади і управління, зокрема ,обґрунтуйте Тимчасове положення про організацію радянської влади на Україні від 22 грудня 1919 р. Висвітлити процес зламу старої і запровадження нової судової системи, зокрема, приділити увагу постанові Народного Секретаріату Радянської України від 4 січня 1918 р. “Про введення народного суду”. Характеризуючи джерела радянського права, з “ясуйте особливості соціалістичної правосвідомості та праворозуміння та ставлення більшовиків до дореволюційного права. Характеризуючи зміст і структуру Конституції 1919 р., звернути увагу на конституційне закріплення диктатури пролетаріату та надати юридичну оцінку конституції як пам’ятки права України. Наприкінці вивчення теми бути готовими до дискусії про історичне значення боротьби за національно-державне відродження та причини його поразки.

 

Література

 

1. Історія держави і права України: підруч. / за ред. В.Я. Тація. А.Й. Рогожина, В.Д. Гончаренка. – [у 2-х т.]. – Т.1. - К., 2003.

2. Хрестоматія з історії держави і права України / за ред.. В. Д. Гончаренка. – К., 2003.

3. Верстюк В. Ф. Українська Ценральна Рада. – К., 1997.

4. Гончаренко В. Законодавчі органи в УНР // Вісник Академії правових наук України, - 2006 р. , - №2 (45). – Х., 2006. – С. 61- 71.

5. Іванов В.М. – Історія держави і права України: Навч. посібник. К.: Атака, 2007. – 728с.

6. Дудченко О. Правові засади становлення та діяльності колегії народних комісаріатів Радянської України // Право України , - 2008. - № 12. – С. 146 – 154.

7. Рум’янцев В. Лютнева революція 1917 року і створення Українського парламенту - Центральної Ради (до 90-річчя створення Центральної Ради) / В. Рум’янцев // Вісн. Акад. прав. наук України . - 2007. - № 1 (48). – Х.: Право, 2007. - С. 101-108.

8. Рум’янцев В. Четвертий універсал Центральної Ради – спроба здобуття незалежності / В. Рум’янцев // Вісн. Акад. прав. наук України. – 2008. - № 1 (52). – Х.: Право, 2008. – С. 98 – 110.

9. Землянська В. Судове законодавство Директорії // Право України,- 2000, №1.

10. Конституційні акти України (1917-1920р.). К., 1992.

11. Копиленко О. Л., Копиленко М.Л. Держава і право України 1917-1920 . – К., 1997.

12. Копиленко О. Л., Копиленко М.Л. «Друга УНР»: способи історико-теоритичного аналізу // Право України. - 1996. - № 8.

13. Копиленко О. Л., Копиленко М.Л. З досвіду законотворчості УНР та Української держави // Право України. - 1995. - № 5 , 6.

14. Кравчук М. Юридичне оформлення Гетьманату та організація його військових структур / М. Кравчук // Підприємництво, госп-во і право. – 2008. – №11. – С. 117 – 120.

15. Кульчицький В.С. Іст. держави і права України / В.С. Кульчицький, М.І. Настюк, Б.Й. Тищик. – Л., 1996.

16. Логвиненко І.А. Гетьманат в українській державі: сутність та особливості / І.А. Логвиненко // Право і безпека. – 2010. - №5. – С.42 - 44.

17. Мищак І. До історії законотворчоті західноукраїнської народної республики // Право України. – 2008. - № 10. – С. 156 – 163.

18. Подковенко Т. Діяльність Міністерства юстиції за часів гетьманату Павла Скоропадського // Підприємництво, господарство і право, - 2007. - № 7. – С. 11 – 14.

19. Тищик Б.Й. Західноукраїнська Народна Республіка (1918 – 1923); Історія держави і права України / Б. Й. Тищик. – Л, 2004.

20. Тищик Б.Й. Західноукраїнська Народна Республіка (державний апарат і законодавство) // Право України,- 1994. - № 5-6.

21. Яневський Д.Б. Директорія УНР як міф. // Український історичний журнал. - 2000. - № 1. – С. 115 – 123.


Читайте також:

 1. Головні етапи кількісного аналізу та оцінювання ризику. Методичні підходи до визначення ризику.
 2. Додаткові методичні прийоми вивчення вищої нервової діяльності.
 3. ЗАВДАННЯ ТА МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ ДО МОДУЛЬНОЇ КОНТРОЛЬНОЇ РОБОТИ № 1
 4. ЗАВДАННЯ ТА МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ ДО МОДУЛЬНОЇ КОНТРОЛЬНОЇ РОБОТИ № 2
 5. Завдання, джерела інформації і методичні прийоми контролю
 6. Завдання, джерела інформації, методичні прийоми і послідовність процедури контролю
 7. Завдання, об’єкти, джерела інформації і методичні прийоми контролю розрахунків
 8. Завдання, об’єкти, джерела інформації та методичні прийоми ревізії
 9. Завдання, послідовність, джерела інформації і методичні прийоми контролю доходів і фінансових результатів діяльності підприємницьких структур
 10. Загальні методичні рекомендації до проведення занять фізичними вправами з учнями СМГ
 11. Загальні правила та методичні положення конструювання
 12. І. Методичні рекомендації до проведення семінарських занять
Переглядів: 738

<== попередня сторінка | наступна сторінка ==>
Шкала оцінювання: національна та ECTS | ВАРІАНТ 1

Не знайшли потрібну інформацію? Скористайтесь пошуком google:

 

© studopedia.com.ua При використанні або копіюванні матеріалів пряме посилання на сайт обов'язкове.


Генерація сторінки за: 0.006 сек.