Студопедия
Новини освіти і науки:
МАРК РЕГНЕРУС ДОСЛІДЖЕННЯ: Наскільки відрізняються діти, які виросли в одностатевих союзах


РЕЗОЛЮЦІЯ: Громадського обговорення навчальної програми статевого виховання


ЧОМУ ФОНД ОЛЕНИ ПІНЧУК І МОЗ УКРАЇНИ ПРОПАГУЮТЬ "СЕКСУАЛЬНІ УРОКИ"


ЕКЗИСТЕНЦІЙНО-ПСИХОЛОГІЧНІ ОСНОВИ ПОРУШЕННЯ СТАТЕВОЇ ІДЕНТИЧНОСТІ ПІДЛІТКІВ


Батьківський, громадянський рух в Україні закликає МОН зупинити тотальну сексуалізацію дітей і підлітків


Відкрите звернення Міністру освіти й науки України - Гриневич Лілії Михайлівні


Представництво українського жіноцтва в ООН: низький рівень культури спілкування в соціальних мережах


Гендерна антидискримінаційна експертиза може зробити нас моральними рабами


ЛІВИЙ МАРКСИЗМ У НОВИХ ПІДРУЧНИКАХ ДЛЯ ШКОЛЯРІВ


ВІДКРИТА ЗАЯВА на підтримку позиції Ганни Турчинової та права кожної людини на свободу думки, світогляду та вираження поглядівКонтакти
 


Тлумачний словник


Тема 9. Види, функції та роль кредиту.

Економічні межі кредитування.

 

Економічні межі кредитування це межі існування і поширення кредиту, межі, в яких кредитні відносини мають об'єктивну природу і зберігають свої сутнісні риси, що від­різняють їх від фінансових відносин. При порушенні еконо­мічних меж кредитування процес перетворюється в процес фінансування.

На макрорівиі економічні межі кредиту визначаються відповідністю (кількісною, якісною і в часі) між платоспро­можною потребою економіки в позиках та наявністю кредит­них ресурсів. Ця відповідність обумовлюється рівнем ефек­тивності функціонування кредитної системи країни.

На мікрорівні економічні межі кредиту визначаються від­повідністю (кількісною, якісною і в часі) між пасивними та активними операціями комерційних банків. Від обсягу па­сивних операцій залежить розмір банківських ресурсів, а отже, й масштаби кредитування. З позицій позичальника, вирішаль­не значення має рівень його кредитоспроможності — здатність забезпечувати своєчасне й у повному обсязі повернення позики.

Порушення меж кредитування призводить до деформації кредитних відносин, що виявляється або в надмірному кре­дитуванні (понад реальні потреби), або в недокредитуванні (нестачі кредитних вкладень у народне господарство). Віднов­лення економічних меж кредитування здійснюється у ході реалізації реформи кредитно-банківської сфери.

Кредиту відводиться важлива роль у подальшому рефор­муванні економіки України та відродженні національного виробництва. Кінцевим підсумком кредитування має стати розвиток і підвищення ефективності національної економіки.

Запитання для самоконтролю

 

1. Які фактори зумовлюють необхідність кредиту?

2. Що таке кредит?

3. Охарактеризуйте суб’єктів кредитних відносин.

4. Назвіть функції кредиту та їх особливості.

5. Дайте характеристику формам кредиту та критеріям їх виділення.

6. У чому полягає різниця між забезпеченими і незабезпеченими кредитами?

7. Назвіть види забезпечення кредитів.

8. Що таке вид кредиту? Які виділяють види кредиту?

9. У чому полягає різниця між банківським і комерційним кредитом?

10. Сутність меж кредиту та їхні види.

11. Що таке кредитоспроможність клієнта? Від яких факторів вона залежить?

12. У чому полягає особливість кількісних меж кредиту на макро- та мікрорівні?

13. Назвіть способи відтворення меж кредиту. У чому полягає їхній зміст?

14. У чому проявляється роль кредиту? Яка роль кредиту у сфері грошового обо- роту?

 

 

План:

1.Форми кредиту.

2.Основні види кредиту.

3. Відсоткова ставка, її зміст і роль в економіці держави.

 

Рекомендована література:

1. Гроші і кредит: Підручник. Затверджено МОН / Колодізєв О.М., Колесніченко В.Ф. — К., 2010.

2. Береславка О. Вальвація гривні: вплив на інфляційні процеси в Україні та рівень доларизації економіки / О. Береславка // Вісн. НБУ. – 2006. – № 6.

3. Левченко Л. В. Гроші та кредит : навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів / Л. В. Левченко. - К. : Центр учбової літератури, 2011. - 222 с.

Нормативні акти:

1. Закони України «Про Національний банк України», «Про іпотечне кредитування».

2. Положеннями Національного банку України «Про кредитування» і «Про порядок формування та використання резерву для відшкодування можливих втрат за кредитними операціями комерційних банків»


Читайте також:

 1. Адвокатура в Україні: основні завдання і функції
 2. Алгоритм знаходження ДДНФ (ДКНФ) для даної булевої функції
 3. Але відмінні від значення функції в точці або значення не існує, то точка називається точкою усувного розриву функції .
 4. Аналіз коефіцієнтів цільової функції
 5. АРХІВНЕ ОПИСУВАННЯ: ПОНЯТТЯ, ВИДИ, ПРИНЦИПИ І МЕТОДИ
 6. АРХІВНІ ДОВІДНИКИ В СИСТЕМІ НДА: ФУНКЦІЇ ТА СТРУКТУРА
 7. Асимптоти графіка функції
 8. Базальні ядра, їх функції, симптоми ураження
 9. Базові функції, логічні функції
 10. Банки як провідні суб’єкти фінансового посередництва. Функції банків.
 11. Банківська система та її основні функції
 12. Банківська система та її структура. Функції Центрального банку.
Переглядів: 576

<== попередня сторінка | наступна сторінка ==>
Роль кредиту в розвитку національної економіки | Види кредиту можна класифікувати за різними критеріями.

Не знайшли потрібну інформацію? Скористайтесь пошуком google:

 

© studopedia.com.ua При використанні або копіюванні матеріалів пряме посилання на сайт обов'язкове.


Генерація сторінки за: 0.002 сек.