Студопедия
Новини освіти і науки:
МАРК РЕГНЕРУС ДОСЛІДЖЕННЯ: Наскільки відрізняються діти, які виросли в одностатевих союзах


РЕЗОЛЮЦІЯ: Громадського обговорення навчальної програми статевого виховання


ЧОМУ ФОНД ОЛЕНИ ПІНЧУК І МОЗ УКРАЇНИ ПРОПАГУЮТЬ "СЕКСУАЛЬНІ УРОКИ"


ЕКЗИСТЕНЦІЙНО-ПСИХОЛОГІЧНІ ОСНОВИ ПОРУШЕННЯ СТАТЕВОЇ ІДЕНТИЧНОСТІ ПІДЛІТКІВ


Батьківський, громадянський рух в Україні закликає МОН зупинити тотальну сексуалізацію дітей і підлітків


Відкрите звернення Міністру освіти й науки України - Гриневич Лілії Михайлівні


Представництво українського жіноцтва в ООН: низький рівень культури спілкування в соціальних мережах


Гендерна антидискримінаційна експертиза може зробити нас моральними рабами


ЛІВИЙ МАРКСИЗМ У НОВИХ ПІДРУЧНИКАХ ДЛЯ ШКОЛЯРІВ


ВІДКРИТА ЗАЯВА на підтримку позиції Ганни Турчинової та права кожної людини на свободу думки, світогляду та вираження поглядівКонтакти
 


Тлумачний словник


Та порядок їх розрахунку

Теоретичні показники відтворення населення

 

На рівень усіх вищезазначених коефіцієнтів суттєво впливає статева та вікова структура населення, тому постає завдання розрахунку таких показників, які б були вільними від такого впливу. На відміну від показників першої групи, які носять емпіричний характер, ці показники мають теоретичну основу.

 

Система теоретичних показників, які характеризують режим відтворення населення, наведена у таблиці 10.1.

Таблиця 10.1

Теоретичні показники відтворення населення

 

Показники Формули Зміст показників
1. Сумарний коефіцієнт народжуваності, nсум Середнє число дітей, що народжується у однієї жінки (1000 жінок) при даному рівні плідності та за умов відсутності смертності у жінок репродуктивного віку (від 15 до 50 років)
2. Чистий коефіцієнт народжуваності, n0 Середнє число дітей, що народжується в середньому в однієї жінки (1000 жінок) при даних рівнях вікової плідності та смертності жінок
3. Загальний (брутто) коефіцієнт відтворення населення, R Середнє число дочок, що народжується в середньому в однієї жінки (1000 жінок) при даному рівні плідності та відсутності смертності серед жінок плідного віку
4. Чистий (нетто) коефіцієнт відтворення населення, R0 Середнє число дочок, що народжується в середньому в однієї жінки (1000 жінок) при даних рівнях плідності та смертності серед жінок плідного віку. У якому співвідношенні зміниться чисельність населення за вищеозначених умов через період часу, рівний довжині жіночого покоління
5. Довжина жіночого покоління, Т Період, за який відбувається відтворення покоління матерів. Середній вік матері при народжені середньої доньки
6. Істинний коефіцієнт приросту населення, r Характеризує швидкість зростання (скорочення) реального населення за умов усунення впливу вікової структури. Різниця між ним і загальним коефіцієнтом приросту показує "внесок" вікової структури в природний приріст населення. Показник швидкості розвитку теоретичної моделі населення з заданим режимом народжуваності та смертності – стабільного населення.

 

Сумарний коефіцієнт народжуваності характеризує потенційні можливості відтворення всього населення і розраховується за формулою:

(Детально порядок розрахунку сумарного коефіцієнту народжуваності було викладено у розділі 6).

Цей коефіцієнт має такі суттєві недоліки: 1) не показує, що відтворення населення характеризується числом дочок, що залишає після себе кожна жінка і 2) не враховує, що частина дітей вмирає, не доживши до віку матері в момент їх народження, не залишив після себе потомства, або заливши менше, ніж однолітки, які дожили до кінця дітородного періоду (до 50 років).

Виправити ці недоліки можна за допомогою брутто- і нетто-коефіцієнтів відтворення населення.

Від сумарного коефіцієнта легко перейти до брутто-коефіцієнта відтворення населення, який характеризує потенційні можливості відтворення жіночого покоління:

,

де: частка дівчаток серед новонароджених, яка дорівнює 0,488 і використовується при розрахунках як constant'a.

Як і коефіцієнт сумарної народжуваності, брутто-коефіцієнт відтворення населення виходить із гіпотези про відсутність смертності серед жінок групи 15-49 років, що само по собі не реально. Тому виникає необхідність обчислення так званих "чистих коефіцієнтів", які покажуть скільки дітей і скільки дочок народить жінка не за усі 35 років плідного віку, а за фактично прожиті роки в інтервалі від 15 до 50 років при рівні смертності жінок, який був у календарному періоді розрахунку вікових коефіцієнтів плідності. Корегування на смертність робиться за допомогою показника Lxчисла тих, хто дожив до середини кожного вікового інтервалу, при порядку вимирання таблиці смертності. Таким чином можна розрахувати таки коефіцієнти:

- чистий сумарний коефіцієнт народжуваності

- нетто-коефіцієнт відтворення населення.

 

Сенс використання чисел Lx такий: якби повністю була б відсутня смертність, то в кожному віці х=1 сукупність 1000 жінок прожила б 1000років і народила б 1000*nx дітей, або 1000*дівчаток. Фактично ж ця сукупність проживе не 1000 років, а менше, що визначається числами Lx за таблицями смертності, скажімо 950 (при Lx = 950) і народить при даному рівні плідності 950 дітей, або 950*0,488*nx дівчаток.

Нетто-коефіцієнт відтворення населення має декілька значень.[4] Перш за все він показує скільки дівчаток може народити одна жінка (1000 жінок) при даному рівні плідності за роки, які вона проживе в інтервалі віку від 15 до 50 років. В результаті спільної дії двох чинників, з одного боку, змін вікової плідності, а, з другого – вікової смертності жінок, величина нетто-коефіцієнту постійно змінюється. Значення його коливається в широких межах. Так, у 1896-1897 рр. нетто-коефіцієнт відтворення населення України дорівнював 1,969, а у 2000 р. – лише 0,509.

По-друге, нетто-коефіцієнт показує в якому співвідношенні зміниться чисельність населення через певний період часу. Якщо R0›1 має місці розширене відтворення населення, при R0 1 – звужене, а при R0 = 1 – просте відтворення населення.

Постає питання, через скільки років почне змінюватися відтворення населення відповідно до значення нетто-коефіцієнту. Логічно припустити, що це відбудеться тоді, коли існуюче покоління матерів буде замінено новим поколінням дочок, які прийдуть їм на зміну у відтворенні населення.

Цей період представляє собою середній вік матері при народжені середньої доньки і називається довжиною жіночого покоління. Її можна визначити також як середній вік дочок, які досягли віку своєї матері у момент їх народження. Довжина жіночого покоління – це час заміни поколінь. Вона розраховується за формулою:

,

де: R0 – нетто-коефіцієнт відтворення населення, а

,

де: x' – середина вікового інтервалу.

Довжина жіночого покоління коливається в межах 25-30 років.

Приклад розрахунку коефіцієнтів відтворення населення наведено у таблиці 10.2.

 

 

Таблиця 10.2

Розрахунок коефіцієнтів відтворення

населення України

Початок вікового інтервалу Вікові коефіцієнти народжуваності на 1 жінку, (Fx: 1000) Числа тих, хто живе в інтервалі (х+5) років Розрахунок нетто-коефіцієнта відтворення R0 Середина вікового інтервалу x' Розрахунок довжини покоління R1
5Lx 5Lx:lx
        ст.2 х ст.4 х 0,488 (х + 2,5) років ст..5 х ст..6
0,0321 4,87485 0,076364 17,5 1,336362
0,0927 4,83145 0,218563 22,5 4,917672
0,0558 4,77390 0,129995 27,5 3,574868
0,0264 4,69610 0,060501 32,5 1,966276
0,0087 4,58895 0,019483 37,5 0,730607
0,0019 4,44040 0,004117 42,5 0,174978
0,0001 4,23465 0,000207 47,5 0,009816
Сумарний коефіцієнт народжуваності = Fc = 5∑nx 1,0885          
Брутто-коефіцієнт відтворення населення R = 0.488*5∑nx 0,5312        
Нетто-коефіцієнт відтворення населення R0 = 0,488*nx*(5Lx :l0) 0.5092    
Число людино років, прожитих всіма дочками, що були народжені однією жінкою протягом її життя і дожили до віку своєї матері в момент їх народження R1 = ∑(х+2,5)*0,488*nx*(5Lx :l0) 12,71058  
Довжина покоління (середній вік матері при народженні дочки) T = R1 / R0 24.96

 

На базі показників таблиць смертності та довжини жіночого покоління можна визначити період співіснування життя матерів і дочок за формулами:

або як середню тривалість життя жінок, що досягли віку, рівному довжині жіночого покоління:

Період спільного життя бабусь і онучок складає:

Нетто-коефіцієнт відтворення населення представляє собою темп росту теоретичного жіночого покоління за період, рівний довжині жіночого покоління. Якщо за період, рівний Т, населення зміниться в R0 разів, то неважко визначити середньорічний коефіцієнт приросту.

На основі нетто-коефіцієнта та довжини жіночого покоління можна визначити так званий істинний коефіцієнт зростання населення, який характеризує приріст населення за кожний рік, але, як і нетто-коефіцієнт, не залежить від особливостей вікової структури населення.

Приблизно його значення можна розрахувати за формулою, запропонованій американським демографом Е. Коулом у 1955 р.:

Якщо скористуватися даними таблиці 10.1 і розрахувати істинний коефіцієнт для населення України, то ми одержимо:

 

 

або приблизно – (мінус) 2,71%. Істинний коефіцієнт приросту населення в Україні вже більш як 20 років є величиною від'ємною, оскільки на одну жінку плідного віку припадає менше ніж одна народжена донька.

Оскільки значення нетто-коефіцієнту позбавлено впливу вікової структури населення, то співвідношення між ним і загальник коефіцієнтом народжуваності є вимірником сили впливу вікової структури на процес відтворення реального населення. Величина коефіцієнту природного приросту населення України у 2000 р. була – 0,78 %. Ця різниця обумовлена відносно високою часткою жінок репродуктивного віку. Реальна вікова структура населення України є молодшою, ніж структура, яка відповідає сучасним параметрам народжуваності та смертності в стабільному населенні. Тому в населенні накопичено деякий потенціал росту, а точніше потенціал гальмування скорочення населення, завдяки якому населення нашої країни скорочується не так швидко, як це відбулося б за протилежних умов. Але ця ситуація скоро скінчиться, коли в репродуктивний вік почнуть входити контингенти жінок народжених у період, починаючи з другої половини 80-х років, коли народжуваність почала різко знижуватися. Динаміка коефіцієнтів відтворення населення України наводиться у таблиці 10.3.

Таблиця 10.3

Коефіцієнти відтворення населення України

  Сумарний коефіцієнт народжуваності Загальний (брутто) коефіцієнт відтворення населення Чистий (нетто) коефіцієнт відтворення населення
1896-1897 7,500 3,660 1,963
2,286 1,117 1,049
2,059 1,024 0,922
1,957 0,960 0,931
1,935 0,918 0,895
2000-2001 1,086 0,516 0,504
2005-2006 1,254 0,609 0,596

 

За наведеними даними можна обчислити значення сумарного коефіцієнта народжуваності, необхідного для забезпечення простого відтворення населення.

Якщо порівняти "прихід" населення, що вимірюється брутто-коефіцієнтом, тобто рівень народжуваності, та фактичну його "реалізацію" з урахуванням смертності (нетто-коефіцієнт), то їх співвідношення покаже, скільки потрібно було б при існуючих рівнях народжуваності та смертності в середньому кожній матері народить дочок, щоб забезпечити заміну поколінь у співвідношенні 1:1, тобто забезпечити просте відтворення.

Якщо розділити це співвідношення на частку дівчаток серед новонароджених, ми одержимо значення сумарного коефіцієнту народжуваності, необхідного для простого відтворення населення:

Співвідношення називають ціною простого відтворення. Вважають, що ця величина характеризує так звану „економічність” відтворення населення, або співвідношення демографічних „витрат” і „результатів”. „Витрати” вимірюються брутто-коефіцієнтом, а „результати" – нетто-коефіцієнтом. Чим нижче її величина, чим ближче вона до одиниці, тим „економічнішим” є відтворення населення. В нашому прикладі цей показник дорівнював: у 1896-1897 рр. – 1,859, у 1989 р. – 0,944, у 2000 р. – 1,022, що свідчить про підвищення ефективності відтворення населення у порівнянні з минулим.

 


Читайте також:

 1. The peace – порядок
 2. А.1. Порядок Magnoliales - магнолієцвіті
 3. Алгоритм маркетингового розрахунку цін.
 4. Алгоритм розрахунку апаратів псевдозрідженого шару.
 5. Алгоритм розрахунку ризиків за загрозою відмова в обслуговуванні
 6. Алгоритм розрахунку та підбору технологічного обладнання
 7. Алгоритм розрахунку температури поверхні чипу ІМС процесора
 8. Антидоти і порядок їхнього використання. Само і взаємодопомога при ураженні ОР.
 9. Атестація аудиторів та порядок скасування атестата
 10. База оподаткування, ставки податку та порядок обчислення.
 11. Верховна Рада України: структура, функції, порядок формування та взаємодії з іншими органами влади.
 12. Вибір алгоритмів розрахунку комплексних порівняльних оцінок.
Переглядів: 873

<== попередня сторінка | наступна сторінка ==>
 | Завдання демографічного прогнозування

Не знайшли потрібну інформацію? Скористайтесь пошуком google:

 

© studopedia.com.ua При використанні або копіюванні матеріалів пряме посилання на сайт обов'язкове.


Генерація сторінки за: 0.03 сек.