Студопедия
Новини освіти і науки:
Контакти
 


Тлумачний словник


ПРАКТИЧНЕ ЗАНЯТТЯ № 6

ЗАДАЧА 5.2. РОЗРАХУНОК ЛОКАЛЬНОГО КОШТОРИСУ

 

I. Завдання до ситуації

Створити таблицю для розрахунку кошторисних витрат, заробітної плати й витрат праці (див. додаток Б) й заповнити її даними згідно з варіантом (див. додаток А). Розрахувати кошторисні прямі витрати, витрати на оплату праці і загальна трудомісткість.

ІІ. Інформаційне забезпечення задачі

Вихідні дані за варіантами наведені в додатку А.

ІІІ. Алгоритм розв’язання задачі

На підставі початкових даних (варіант) визначають кошторисні прямі витрати, як добуток даних графи 4 на дані графи 5 (Додаток Б). Аналогічно визначаються загальні витрати на оплату праці (гр.8) і загальну трудомісткість (гр.10).

Останніми розрахунками є:

- „Всього за кошторисом” – це сума прямих і загальновиробничих витрат в цілому по комплексу робіт;

- „Кошторисна трудомісткість” – це сума трудомісткості робіт, яку виконують робітники-будівельники, робітники-машиністи і робітники, заробітна плата яких враховується в загальновиробничих витратах;

- „Кошторисна заробітна плата” – це сума заробітної плати того ж самого контингенту працюючих, трудомісткість робіт яких підраховується по рядку „Кошторисна трудомісткість”.

 

Тема: Склад та порядок визначення кошторисної вартості будівництва

Мета:Сформувати практичні навички визначення кошторисної вартості БМР (на прикладі монтажу системи вентиляції).

План заняття:

1. Опитування по темі „Кошторисна справа в будівництві”.

2. Розв’язання задачі 6.1.

Задача 6.1. ПОРЯДОК ВИЗНАЧЕННЯ КОШТОРИСНОЇ ВАРТОСТІ БМР І ОСНОВНИХ ТЕХНІКО-ЕКОНОМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ПРОЕКТУ

I. Завдання до ситуації

ІІ. Інформаційне забезпечення задачі

Вихідні дані – результати індивідуальних розрахунків локального кошторису (додаток Б).

ІІІ. Алгоритм розв’язання задачі

В пояснювальній записці до інвесторської кошторисної документації необхідно показати місце розташування будови, нормативи і вихідну інформацію, використану в розрахунках, а також основні показники зведеного кошторисного розрахунку.

Крім того, необхідно навести наступні техніко-економічні показники проекту:

1. Кошторисна вартість будівництва (В) за інвесторським кошторисом з ПДВ (ПДВ складає 20 % від вартості БМР), тис. грн.

2. Трудомісткість робіт (Тпв), люд.-днів (з локального кошторису).

3. Виробіток на одного робітника (ВР), грн./люд.-день, який розраховується за формулою

(6.1)

4. Кошторисний прибуток від виконання робіт (Пк), тис.грн., який розраховується за формулою:

Пк = Зкt * Пу, (6.2)

де Зкt – загальна кошторисна трудомісткість БМР, люд.-год.;

Пу – усереднений показник, виражений у гривнях на одну люд.-год. загальної кошторисної трудомісткості, наведений у додатку 12 за ДБН.Д.1.1-1-2000 (для робіт по виду „Вентиляція і кондиціювання” Пу = 6,3 грн. / люд.-год.);

Зкt = Тпв + Тз , (6.3)

де Тпв – нормативна трудомісткість робіт у прямих витратах, яка враховує трудовитрати робітників-будівельників, монтажників і робітників, зайнятих на керуванні і обслуговуванні будівельних машин та механізмів, люд.-год.;

Тз – трудовитрати працівників, заробітна плата, яких враховується в загальновиробничих витратах людино-годин;

5. Чистий прибуток (Пчп) від виконання робіт, тис. грн.

Пчп = Пк – Ппб, (6.4)

де Ппб – податок на прибуток, тис. грн.

6. Рентабельність (Рбр), %

Р = 100% (6.5)

Причому можна розрахувати рентабельність як чистого, так і кошторисного прибутку.


Читайте також:

 1. II. Основна частина ЗАНЯТТЯ
 2. IV ПІДСУМОК ЗАНЯТТЯ.
 3. VІ. План та організаційна структура заняття
 4. Алергія та анафілаксія, їх практичне значення .
 5. Бактеріофаг, його природа і практичне застосування. Вплив бактеріофага на мінливість мікроорганізмів.
 6. Вид заняття: лекція
 7. Вид заняття: лекція
 8. Вид заняття: лекція
 9. Вид заняття: лекція
 10. Вид заняття: лекція
 11. Відповідь на практичне завдання.
 12. Вступне заняття
<== попередня сторінка | наступна сторінка ==>
ПРАКТИЧНЕ ЗАНЯТТЯ № 5 | ПРАКТИЧНЕ ЗАНЯТТЯ № 7

Не знайшли потрібну інформацію? Скористайтесь пошуком google:


 

© studopedia.com.ua При використанні або копіюванні матеріалів пряме посилання на сайт обов'язкове.


Генерація сторінки за: 0.002 сек.