Студопедия
Новини освіти і науки:
МАРК РЕГНЕРУС ДОСЛІДЖЕННЯ: Наскільки відрізняються діти, які виросли в одностатевих союзах


РЕЗОЛЮЦІЯ: Громадського обговорення навчальної програми статевого виховання


ЧОМУ ФОНД ОЛЕНИ ПІНЧУК І МОЗ УКРАЇНИ ПРОПАГУЮТЬ "СЕКСУАЛЬНІ УРОКИ"


ЕКЗИСТЕНЦІЙНО-ПСИХОЛОГІЧНІ ОСНОВИ ПОРУШЕННЯ СТАТЕВОЇ ІДЕНТИЧНОСТІ ПІДЛІТКІВ


Батьківський, громадянський рух в Україні закликає МОН зупинити тотальну сексуалізацію дітей і підлітків


Відкрите звернення Міністру освіти й науки України - Гриневич Лілії Михайлівні


Представництво українського жіноцтва в ООН: низький рівень культури спілкування в соціальних мережах


Гендерна антидискримінаційна експертиза може зробити нас моральними рабами


ЛІВИЙ МАРКСИЗМ У НОВИХ ПІДРУЧНИКАХ ДЛЯ ШКОЛЯРІВ


ВІДКРИТА ЗАЯВА на підтримку позиції Ганни Турчинової та права кожної людини на свободу думки, світогляду та вираження поглядівКонтакти
 


Тлумачний словник
Авто
Автоматизація
Архітектура
Астрономія
Аудит
Біологія
Будівництво
Бухгалтерія
Винахідництво
Виробництво
Військова справа
Генетика
Географія
Геологія
Господарство
Держава
Дім
Екологія
Економетрика
Економіка
Електроніка
Журналістика та ЗМІ
Зв'язок
Іноземні мови
Інформатика
Історія
Комп'ютери
Креслення
Кулінарія
Культура
Лексикологія
Література
Логіка
Маркетинг
Математика
Машинобудування
Медицина
Менеджмент
Метали і Зварювання
Механіка
Мистецтво
Музика
Населення
Освіта
Охорона безпеки життя
Охорона Праці
Педагогіка
Політика
Право
Програмування
Промисловість
Психологія
Радіо
Регилия
Соціологія
Спорт
Стандартизація
Технології
Торгівля
Туризм
Фізика
Фізіологія
Філософія
Фінанси
Хімія
Юриспунденкция


ПРАКТИЧНЕ ЗАНЯТТЯ № 7

Тема: Економічна ефективність інвестицій у будівництві.

Мета:Сформувати практичні навички розрахунку показників економічної ефективності інвестицій.

План заняття:

1. Розв’язання задачі 7.1.

2. Підсумковий тестовий контроль з дисципліни.

3. Підготовка до заліку

ЗАДАЧА 7.1. ВИЗНАЧЕННЯ ЕКОНОМІЧНОЇ ЕФЕКТИВНОСТІ ІНВЕСТИЦІЙ

I. Завдання до ситуації

Виконати розрахунок економічної ефективності інвестицій за динамічною системами оцінки.

ІІ. Інформаційне забезпечення задачі

Таблиця 7.1. –Вихідні дані, тис. грн.

Показники 1 - 10 11 - 20 21 - 30
1. Інвестиції (ІВ)     10 000  
2. Термін експлуатації, рік (t)  
Грошовий потік (ГПt)   12 000   18 000  
у т.ч. 1-й рік   5 000   3 000   * * * * * *
2-й рік   7 000   4 000   * * * * * *
3-й рік   –   5 000   * * * * *
4-й рік   –   6 000   * * * *
5-й рік * *
Дисконтна ставка (Ек), %

*Грошовий потік розподілити за роками самостійно.

ІІІ. Алгоритм розв’язання задачі (приклад за нульовим варіантом):

Динамічна система оцінки ефективності використовує такі показники:

ДП – грошового потоку;

ДДП – дисконтованого грошового потоку;

ЧДД – чистого дисконтованого доходу;

ИД – індексу доходності (прибутковості);

ПО – період окупності;

ВНД – внутрішньої норми доходності (прибутковості);

К д t – дисконтного множника;

Е кt – ставки дисконту.

1. Чистий дисконтований дохід (чистий грошовий потік), ЧДД — це різниця між приведеною до дійсного моменту (до дійсної вартості) шляхом дисконтування сумою надходжень (притоків) від реалізації проекту (S ДГПt) і сумою дисконтованих витрат (відтоків) (SІВ + Рп), що виникають у ході реалізації проекту за весь період його експлуатації:

ЧДД = SДГПt — (SІВ + Рп), (7.1)

Розрахунковий період експлуатації проекту (заходу) 5 років.

Грошовий потік t-го року (ГПt)

ГПt = Прt + Аt, (7.2)

де Прt — чистий дохід (прибуток) від експлуатації об'єкта (перевищення валової виручки від реалізації продукції над експлуатаційними витратами з урахуванням сплати ПДВ, податку на прибуток, податку на землю тощо) або економія собівартості (витрат) t–го року;

Аt — річна сума амортизаційних відрахувань.

Дисконтований грошовий потік t–го року — це добуток грошового потоку на дисконтний множник

ДГПt = ГПt х Кдt . (7.3)

Дисконтний множник грошового потоку t–го року (Кдt)

(7.4)

де Ек — дисконтна ставка відсотка, що задається менеджером самостійно залежно від умов інвестування

Розрахунок чистого дисконтованого доходу проводимо аналогічно прикладу, наведеному в табл. 7.2

Таблиця 7.2Розрахунок чистого дисконтованого доходу, тис.грн.

Рік 1-й варіант 2-й варіант
ІВ (-), ГПt (+) Ек=15% (Кдt) ДГП1 ІВ (-); ГПt (+) Ек=20% (Кдt) ДГП2
           
– 8000   - 10000  
  +5000   0,87   +4350   +3000   0,833   +2499  
  +7000   0,756   +5292   +4000   0,594   +2776  
              +5000   0,579   +2895  
              +6000   0,482   +2892  
Разом +12000       +9642   +18000       +11062  

 

Таким чином, ЧДД1 складає 1642 тис.грн. (9642 — 8 000)

ЧДД2 - 1062 тис.грн. (11062 — 10000).

Проект за яким показник ЧДД є негативною величиною або дорівнює нулю – відкидають, як такий що не приносить додаткового доходу на вкладений капітал. Проекти з позитивним значенням ЧДД свідчать про збільшення капіталу інвестора і є доцільними до реалізації.

2. Індекс доходності або прибутковості (ІП) — відношення суми дисконтованого грошового потоку (SДГПt) до суми витрат(SІВ):

(7.5)

1 варіант: ІП 1 = 9642 / 8 000 = 1,2;

2 варіант: ІП 2= 11062 / 10 000 = 1,1.

Індекс дохідності (прибутковості) підтверджує , що перший варіант проекту є більш ефективним, тому що ІП1 > ІП2 > 1.

3. Період окупності (ПО) — відношення суми кладень (витрат) до середньої річної суми дисконтованого грошового потоку

, (7.6)

де ДГПг — середня річна сума дисконтованого грошового потоку.

 

Середньорічна сума грошового потоку (ДГПг) складає

1-й варіант: ДГП1 : t1 = 9642 / 2 = 4821 тис.грн.,

2-й варіант: ДГП2 : t2 = 11062 / 4 = 2765 тис.грн. ,

де t1 ,t2 — період експлуатації проекту за варіантами.

Таким чином, період окупності

1-й варіант: ІВ 1 : ДГПг 1= 8 000 / 4821 = 1,6 року;

2-й варіант: ІВ2 : ДГПг 2 = 10 000 / 2765 = 3,6 року.

Період окупності 1-го варіанта коротший, що свідчить про його істотну перевагу над 2-м варіантом.

Внутрішня норма прибутковості (рентабельності) — (ВНП) виражається дисконтною ставкою (%) за якою майбутня вартість грошового потоку від вкладень приводиться до дійсної вартості. Це такий розмір ставки відсотка (Ек), при якій чистий дисконтований дохід (ЧДД) дорівнює нулю, або дисконтована вартість очікуваних надходжень (притоків) дорівнює дисконтованій вартості витрат (відтоків).

В 1-му варіанті необхідно знайти такий розмір дисконтної ставки, за якою дійсна сумарна вартість грошового потоку (сумарний дисконтований грошовий потік) SДГП1 = 9642тис.грн. за період експлуатації проекту t = 2 роки буде приведена до суми початкових вкладень першого варіанта ІВ1 = 8000 тис.грн.

Приймаємо ВНД =26% і знаходимо значення дисконтного множника (Кдt) для кожного року. Множенням грошового потоку (ГП) на дисконтний множник (Кдt) знаходимо дисконтований грошовий потік (ДГП). Відрахувавши з (ДГП) суму інвестицій (ІВ), одержимо чистий дисконтований доход (ЧДД). При позитивному результаті ЧДД ставку відсотка Ек збільшуємо і знаходимо нові значення дисконтного множника (Кдt). Обчислення повторюємо до одержання негативного значення ЧДД. Приклад розрахунку наведено в табл. 7.3.

За допомогою методу інтерполяції знаходимо ВНД:

ВНД = Ек1 + ЧДД1 (Ек2 – Ек1) / (ЧДД1 – ЧДД2). (7.7)

Таблиця 7.3 - Розрахунок ВНД 1-го варіанта

Рік ІВ (-) ГП (+) Ек= 26 % Ек = 29 % Ек = 30 %
    Кдt ДГП ЧДД Кдt ДГП ЧДД Кдt ДГП ЧДД
- 8000 - 8000   -8000   -8000  
+ 5000 0,79 +3970 -4030 0,77 +3870 -4130 0,76 +3840 -4160
+ 7000 0,63 +4410 +380 0,60 +4200 +70 0,59 +4140 -20
- 4000     +380     +70     -20

ЧДД1 = – 20 за Ек = 30%.

Внутрішня норма прибутковості для першого варіанта складає

ВНД 1 = 29,2 %.

Аналогічні розрахунки проводимо і для 2-го варіанта.

Висновки: порівнявши за варіантами отримані показники чистого дисконтованого доходу, індексу доходності, періоду окупності та внутрішньої норми прибутковості робимо висновок про вищу ефективність 1-го варіанту.

 


СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ

Рекомендована основна навчальна література

1. Бардаков В. А., Княжеченко В. В., Костюк В.О., Юр’єва Т. П., Юр’єва С. Ю. Економіка міського господарства: Навч. посібник. / За ред. Т.П. Юр’євої. — Х.: ХДАМГ, 2002. — 672 с.

2. Богуславский Л.Д. и др. Экономика теплогазоснабжения и вентиляции. (3-е изд., перераб. и доп.) – М.: Стройиздат, 1988. – 350 с.

3. Економіка будівництва: Навч. пос. / За ред. Іванілова О. – Х.: Вища школа, 2001. – 584 с.

4. Реформування ціноутворення та взаємовідносин у будівництві. – К., НВФ "Інпроект", 2000. – 432 с.

5. Рогожин П.С., Гойко А.Ф. Економіка будівельних організацій. – К.: Видавничий дім „Скарби”, 2001. – 448 с.

6. Толмачев Е.А., Монахов Б.Е. Экономика строительства: Уч. пос. – М.: Юриспруденция, 2003. – 224 с.

7. Чистов Л.М. Экономика строительства: Уч. – Спб.: Изд-во «Питер», 2001. – 384 с.

 

Додаткові джерела

1. Закон України “Про ціни та ціноутворення” / Відомості Верховної Ради України – К.: Вид. ВРУ, №52, 1996.

2. ДБН-Д.1.1-1-2000. Правила визначення вартості будівництва. Із змінами і доповненнями, внесеними згідно з Доповненням № 3, затвердженим наказом Держбуду України від 7 травня 2002 р. № 80 / Держбуд України. – К., 2002.

3. ДБН Д.2.2-99 (РЭСН).

4. ДБН Д.2.3-99 (РЭСНМО).

5. ДБН Д.2.7-2000 (РСНЭМ).

6. ДБН Д.2.4-2000 (РЭСНр).

7. ДБН А.2.2-3-2004. Проектування. Склад, порядок розроблення, погодження та затвердження проектної документації для будівництва, затв. наказом Держбуду України від 20 січня 2004 р. № 8. (чинні від 01.07.2004 р.).

8. Доповнення N 1 до Правил визначення вартості проектно-вишукувальних робіт для будівництва, що здійснюється на території України ДБН Д.1.1-7-2000, затв. наказом Держбуду України 10.07.2002 № 7 (введені в дію з 1 липня 2002р.).

9. Поточні одиничні розцінки Ресурсних елементних кошторисних норм на монтажні роботи (РЕКНМУ) (ДБН Д.2.3.-99). Дніпропетровськ, вид-во ЦМДБ "Созидатель", 2006.

10. Ресурсні елементні кошторисні норми на будівельні роботи (РЕКН) (ДБН Д.2.2.-99) / Держбуд України, - К., 2000.

11. Ресурсні елементні кошторисні норми на ремонтно-монтажні роботи (РЕКНМУ) (ДБН Д.2.3.-99) / Держбуд України, - К., 2000.

12. Ресурсні елементні кошторисні норми експлуатації машин і механізмів (РКЕМ) (ДБН Д.2.7.-2000).

 


ДОДАТКИ


Читайте також:

 1. II. Основна частина ЗАНЯТТЯ
 2. IV ПІДСУМОК ЗАНЯТТЯ.
 3. VІ. План та організаційна структура заняття
 4. Алергія та анафілаксія, їх практичне значення .
 5. Бактеріофаг, його природа і практичне застосування. Вплив бактеріофага на мінливість мікроорганізмів.
 6. Вид заняття: лекція
 7. Вид заняття: лекція
 8. Вид заняття: лекція
 9. Вид заняття: лекція
 10. Вид заняття: лекція
 11. Відповідь на практичне завдання.
 12. Вступне заняття
Переглядів: 1367

<== попередня сторінка | наступна сторінка ==>
ПРАКТИЧНЕ ЗАНЯТТЯ № 6 | Локальний кошторис

Не знайшли потрібну інформацію? Скористайтесь пошуком google:

 

© studopedia.com.ua При використанні або копіюванні матеріалів пряме посилання на сайт обов'язкове.


Генерація сторінки за: 0.009 сек.