Студопедия
Новини освіти і науки:
Контакти
 


Тлумачний словник


Словотвір як розділ науки про мову. Основні одиниці словотворчої системи

Зміни в морфемній будові слова

У ході історичного розвитку української мови відбуваються зміни морфемної структури окремих слів. На стиках морфем можуть відбуватися різні процеси, що спричиняють ці зміни. Ці процеси зводяться до таких основних видів: спрощення, перерозклад, декореляція і ускладнення.

Спрощення – це процес, наслідком якого є втрата похідним словом здатності виділяти наявну в ньому первісну морфему. Основна причина спрощення – деетимологізація або демотивація слова, тобто втрата первісної словотворчої мотивації іншими словами. Спрощенню сприяють зміни значення слів, зникнення з мови мотивуючого слова, фонетичні зміни, які руйнують зв’язок однокореневих слів (ми-р, пи-р, жи-р, ши-л(о), ми-л(о), ри-л(о)зна-к – мир, пир, жир, шило, мило, рило, знак; су-сід – сусід; вікн-о – етимологічно суфікс –н увійшов до складу кореня, втративши словотворчий зв’язок з твірною основою -ок).

Перерозклад – це один з видів історичних змін морфемної будови слова, який полягає в переміщенні меж між морфемами в складі слова. В сучасній українській мові у словах рукам, руками, руках закінченнями є –ам, -ами, -ах, але раніше -а- належало до основи, а закінченнями були –мъ, -ми, - хъ.

Наслідком морфемного перерозкладу слів є нові корені, нові закінчення, нові префікси і суфікси, наприклад, складні суфікси -анин, -чанин, -івськ(ий), анськ(ий), -ність (ліс-ник від ліс-н-ий, мат-усеньквід мат-ус-я, сухощав-ий від сух-ість).

Декореляція (лат. усунення взаємозв’язку) – виявляється в тому, що похідне слово, утворене від певної твірної основи, починає сприйматися як утворене від іншої твірної основи. Наприклад, любов (від любити), але воно походить від прикметникової основи люб.

Ускладнення основи – це один з видів історичної зміни морфемної будови слова, а саме перетворення раніше непохідної основи на похідну. Непохідне слово лекція (запоз. з латинської мови – читання) з появою слова лектор сприймається як похідне із суфіксом –ій при корені –лекц., так само фляж-ка (бо фляг-а), косм-ос (бо косм-ічний), плен-ум (бо плен-арний).


Словотвір – це розділ мовознавства, який вивчає словотворчі засоби (слова, словосполучення, афікси) і процеси словотворення, у яких ці засоби використовуються. Основими одиницями словотворчої системи мови є словотворчий тип, словотворче гніздо, словотворчі засоби (твірне та похідне слова) і способи словотворення.

Словотворчий тип – група різнокореневих слів однієї частини мови, пов’язаних між собою спільним значенням і спільними суфіксами та префіксами (ки-ян-и, львів’-ян-и, сумч-ан-и – словотворчий тип, назви осіб за місцем проживання). Словотворчий тип, який може поповнюватися новоутвореннями, називається продуктивним. Якщо словотворчий тип не поповнюється новими словами, він називається непродуктивним.

Словотворче гніздо (словотворчий ланцюжок) – це сукупність однокореневих слів, розташованих у такій послідовності, у якій вони утворювалися. Початком словотворчого гнізда є непохідне слово:

вода водянистий ...

Слово і основа,на базі яких утворилося інше слово,називаються твірними. Поняття "твірне слово" і "твірна основа" не слід ототожнювати. Твірне слово включає до свого складу всі морфеми разом із закінченням, а до твірної основи не входять ні закінчення, ні ті афікси (префікси, суфікси, постфікси), які не беруть участі у творенні похідного слова.

Похідним називається нове слово, що утворилося на базі твірного слова, яке вже існувало в мові. Ознакою похідного слова здебільшого виступають суфікси та префікси, а непохідні (твірні) слова найчастіше їх не мають. (У мові також є такі похідні слова, що не мають суфіксів та префіксів. При утворенні цих слів змінюється лише значення, а морфемна будова залишається незмінною – ці слова утворюються шляхом переосмислення). До складу похідного слова входить твірна основа та словотворчі афікси (ліс + н = ліс-н-ий). Лексичне значення похідного слова мотивується лексичним значенням твірної основи: білий біліти – "ставати білим"; лікар лікарювати – "бути лікарем".

       
   
 
 


Читайте також:

 1. I. Органи і системи, що забезпечують функцію виділення
 2. I. Особливості аферентних і еферентних шляхів вегетативного і соматичного відділів нервової системи
 3. II. Анатомічний склад лімфатичної системи
 4. II. Основні закономірності ходу і розгалуження судин великого і малого кіл кровообігу
 5. IV. Розподіл нервової системи
 6. IV. Система зв’язків всередині центральної нервової системи
 7. IV. Філогенез кровоносної системи
 8. POS-системи
 9. V теорія граничної корисності визначає вартість товарів ступенем корисності останньої одиниці товару для споживача.
 10. VI. Філогенез нервової системи
 11. Аварійно-рятувальні підрозділи Оперативно-рятувальної служби цивільного захисту, їх призначення і склад.
 12. Автокореляційна характеристика системи
<== попередня сторінка | наступна сторінка ==>
Поняття твірної основи та зміни в морфемній будові слова | Неморфологічні

Не знайшли потрібну інформацію? Скористайтесь пошуком google:

 

© studopedia.com.ua При використанні або копіюванні матеріалів пряме посилання на сайт обов'язкове.


Генерація сторінки за: 0.001 сек.