Студопедия
Новини освіти і науки:
Контакти
 


Тлумачний словник


Граматичне значення зв’язок

ЗВ'ЯЗКА ЯК ЧАСТКА МОВИ

Структурні різновиди часток.

З структурного погляду частки поділяються на прості й скла­дені. До першого різновиду належать одиниці елементарної струк­тури: би (б), же (ж), бо, ні, не та інші, а також похідні утворення, наприклад: буває, було, ніби, нібито, адже, лише, давай(те), справді, собі, зовсім, однак, просто, нехай, ось, он.

Складені частки — це аналітичні єдності на зразок а то, на­вряд чи, всього-на-всього, далеко не, до чого (ж), на що (вже), от би, ледве чи не, як не, хай би, хоч би та ін.

Правопис часток.

Частки аби-, де-, -ся, -сь, як-, що- пишуться з іншими словами разом: абищо, абиде, абихто; дехто, дещо, деколи; хтось, щось, якийсь; боюся, хвилююся; якнайкраще, щонайшвидше.

Частки будь-, -небудь-, казна-, хтозна- пишуться через де­фіс: будь-який, будь- чий, коли-небудь, казна-куди, хтозна-де.

Через дефіс пишуться з різними частинами мови і частки -бо, -но, -то, -от, -таки: Скажіть-бо, іди-но, десь-то, як-от, все-таки (але: все ж таки, вона ж таки).

Формотворча частка би (б) та підсильна же (ж) з усіма повнозначними словами пишуться окремо: зробив би, зро­била б, прийшов же, запиши ж.

Словотворчі частки би (б), же (ж), що входять у склад­ні частки, сполучники і сполучні слова, пишуться з ними разом: адже, отже, також, аніж; якби, немов, немовби, начеб, ніби, щоб.

Разом пишуться частки атож, авжеж (але: адже ж, отже ж).

 

Зв’язки — це слова дієслівної форми, які повністю або частково втратили своє лексичне значення і служать для вираження часу і способу в складених присудках, наприклад: Я єсть народ, якого Правди сила ніким звойована ще не була (П.Тичина); Ніколи, ніколи не буде Вкраїна рабою німецьких катів (Бажан); Лев був за старшину(Глібов); Вечір був прозорий і холодний(Первомайський). Порівняймо ці речення з наступними: Народ мій є! Народ мій завжди буде! Ніхто не перекреслить мій народ! (Симоненко); Будуть зливи і грози, й осіннього вітру виття (Первомайський). У перших двох реченнях дієслівні форми єсть, не будевтратили своє лексичне значення і служать лише для вираження граматичних значень часу і способу складеного присудка в цілому (єсть народ, не буде рабою). У наступних реченнях дієслова є, буде, будуть виступають у функції простого дієслівного присудка і мають своє лексичне значення – «існувати», «перебувати» (тепер і завжди), «відбуватись».

Зв’язка, втративши частково або повністю своє лексичне значення, а також категорії виду і стану, зберігає граматичні ознаки часу, способу, числа, роду. Зв’язка виражає граматичні відношення між підметом та іменною частиною присудка, яка за своєю природою не має категорії часу і способу. Отже, граматичне значення зв’язок виявляється в синтаксисі.


Читайте також:

 1. DIMCLRE (РЗМЦВЛ) - колір виносних ліній (номер кольору). Може приймати значенняBYBLOCK (ПОБЛОКУ) і BYLAYER (ПОСЛОЮ).
 2. I визначення впливу окремих факторів
 3. II. Визначення мети запровадження конкретної ВЕЗ з ураху­ванням її виду.
 4. II. Мотивація навчальної діяльності. Визначення теми і мети уроку
 5. Iсторичне значення революції.
 6. Ne і ne – поточне значення потужності і частоти обертання колінчастого вала.
 7. Ocнoвнi визначення здоров'я
 8. Аварійно-рятувальні підрозділи Оперативно-рятувальної служби цивільного захисту, їх призначення і склад.
 9. Автокореляція залишків – це залежність між послідовними значеннями стохастичної складової моделі.
 10. Автоматизація процесу призначення IP-адрес
 11. Алгебраїчний спосіб визначення точки беззбитковості
 12. Але відмінні від значення функції в точці або значення не існує, то точка називається точкою усувного розриву функції .
<== попередня сторінка | наступна сторінка ==>
Функціональний статус часток (формотворчі, словотворчі, модальні). | Поняття про модальні слова

Не знайшли потрібну інформацію? Скористайтесь пошуком google:

 

© studopedia.com.ua При використанні або копіюванні матеріалів пряме посилання на сайт обов'язкове.


Генерація сторінки за: 0.001 сек.