Студопедия
Новини освіти і науки:
Контакти
 


Тлумачний словник


Лексико-граматична своєрідність модальних слів

Розряди модальних слів за значенням

Співвідносність модальних слів з іншими частинами мови

Модальні слова співвідносні з різними частинами мови, а саме:

а) з іменниками: правда, факт, словом та ін.;

б) з прислівниками прикметникового походження: очевидно, безумовно, безперечно, дійсно, звичайно, ймовірно, певно, безспірно;

в) з безособово-предикативними словами (словами категорії стану): видно, чутно;

г) з різними дієслівними формами: здається, кажуть, може, знати, розуміється, може бути.

За своїм значенням модальні слова поділяються на дві групи:

а) модальні слова, що виражають модально-логічну оцінку висловлювання з погляду його реальності, ймовірності, прямого ствердження: безумовно, безперечно, дійсно, зрозуміло, звичайно, справді, правда, розуміється, факт та ін. Наприклад: Чехова я змалечку дуже любив. Та вибрала саме ці ролі, звичайно, не моя любов (Смолич);

б) модальні слова, що виражають значення можливості, впевненості, невпевненості, припущення, ймовірності, достовірності: можливо, видно, здається, ймовірно, може, мабуть, певно, напевно та інші. Наприклад: Кожний, видно, по-своєму розуміє, що таке щастя (Збанацький); Я, мабуть, слухав опівночі не раз пісні її дівочі (Нагнибіда).

Модальні слова відрізняються від повнозначних, з якими вони пов’язані своїм походженням, тим, що не мають номінативної функції. Вони не є назвами предметів, ознак, дій, станів.

Модальні слова не мають граматичного зв’язку з іншими словами в реченні, не виступають у ролі членів речення і не пояснюють інших членів речення. Ізоляція модальних слів у реченні призводить до того, що вони перетворюються на незмінювані, морфологічно неподільні мовні одиниці.

Проте модальні слова виконують різні синтаксичні функції, а саме:

а) вживаються (переважно в діалогічній мові) в значенні слова-речення, наприклад:

А ви знаєте, що таке справжні ласощі?

Звичайно(Загребельний);

б) у ролі вставних слів, які підкреслюють модальність речення, до складу якого вони входять: Кузьма, мабуть, пішов сам, і Василькові залишилося тільки повернутися назад у полк (П.Панч);

в) надають відтінку модальності присудкові: В дорозі він, Пронька Сокіл, безумовно, буде дуже корисний Павликові (Донченко).

У багатьох випадках буває важко відмежувати модальні слова від прислівників і часток. До модальних слів не належать:

а) вставні слова, що виражають емоційне ставлення до фактів і явищ дійсності: на жаль, на щастя: На жаль, цей день такий уже видався: в ньому збилося подій на добрий місяць (Ю. Яновський);

б) слова і словосполучення, які вказують на послідовність викладу думок, їх зв’язок, слова і словосполучення із значенням обмеження, уточнення, пояснення: по-перше, по-друге, по-третє, крім того, зокрема, таким чином: Ось,нарешті,й зарості осоки, сіролисту, куги, що розрослася на мілині, під берегом (Копиленко);

в) слова, які виражають модальність лексично, але своєю синтаксичною функцією не відрізняються від тих частин мови, до яких вони належать: можна, повинен, потрібно, треба, необхідно: І ти пішов, чи мимоволі повинен був до виру йти (Грабовський).

У групу модальних слів входять лише ті слова, які в зв’язку з своєю новою функцією відмежувалися від інших співвідносних частин мови і перейшли в особливий клас слів.

У праці «Сучасна українська літературна мова. Морфологія» модальні слова розглядаються в розділі «Прислівник» (Див.: підрозділ «Модальні прислівники», с. 443—444).Читайте також:

  1. Індивідуальність – це поєднання психічних особливостей людини, що становлять її своєрідність, відмінність від інших людей.
  2. Конотативна своєрідність перекладних еквівалентів
  3. Особливості ціноутворення інтермодальних та змішаних перевезень
  4. Своєрідність релігії.
  5. Своєрідність системності мови. Співвідношення системних і несистемних явищ у мові. Система і норма
  6. Стильова своєрідність
  7. У чому є своєрідність соціально-економічного розвитку Київської Русі за правління Володимира Великого та Ярослава Мудрого?
<== попередня сторінка | наступна сторінка ==>
Поняття про модальні слова | Загальне поняття про вигук. Групи вигуків за походженням (первинні, вторинні) та значенням (емоційні, імперативні, етикетні, вокативні, звуконаслідування).

Не знайшли потрібну інформацію? Скористайтесь пошуком google:

 

© studopedia.com.ua При використанні або копіюванні матеріалів пряме посилання на сайт обов'язкове.


Генерація сторінки за: 0.001 сек.