Студопедия
Новини освіти і науки:
Контакти
 


Тлумачний словник


Роль і місце задач у початковому курсі математики. Функції текстових задач у процесі навчання математики.

ТЕМА№11-14: МЕТОДИКА НАВЧАННЯ УЧНІВ РОЗВ'ЯЗУВАТИ ТЕКСТОВІ ЗАДАЧІ

ЛЕКЦІЯ 19-27

 

ПЛАН

1. Роль і місце задач у початковому курсі математики. Функції текстових задач у процесі навчання математики.

2. Поняття "задача". Система текстових задач у початковому курсі математики.

3. Класифікація простих задач на групи.

4. Складена задача. Складові процесу розв'язування задач.

5. Методика роботи над задачами окремих типів.

6. Методика роботи над задачами з логічним навантаженням.

Література А;

1. Богданович М., Козак М., Король Я. Методика викладання математики в початкових класах: Навчальний посібник. - 2-ге вид., перероб. і доп. - Тернопіль: Навчальна книга - Богдан, 2001.- С.243 -296.

2. Байтова М. О., Бельтюкова Г. В., Полевщикова О. М. Методика викладання математики в початкових класах. - К.: "Вища школа", 1977.-С. 158-217.

3. Методика начального обучения математике / Под ред. Столяра А. А. и Дрозда В. Л. - Минск; "Вьтшейшая школа", 1988. - С. 158 - 207.

4. Богданович М. В. Методика розв'язування задач у початковій школі. -К.: "Вища школа", 1991. - 183 с.

Б:

1. Карапузова Н. Д., Багрій Н. І., Гібалова Н. В. Задачі з логічним навантаженням як засіб розвитку математичних здібностей. Методичний посібник. - Полтава: ПО1ПОПП, 1998. - 53 с.

2. Розв'язування математичних задач у початкових класах: 36. ст./ Под ред. Т.Н.Хмари. - Київ.: Рад школа., 1986. - 96 с.

3. Богданович М. В. Математичні джерельця. - К.: Веселка, 1988. – 168 с.

4. Узорова О. В. 3000 задач та прикладів з математики. К.: Видавництво "Школа", 1999.-222 с.

 

Навчання математики у початковій школі, як відомо, виконує три основні функції освітню, виховну, і розливальну. У школі І ступеня вирішальне значення для реалізації цих завдань має діяльність учнів, спрямована на розв'язування задач.

Задачі взагалі мають величезну роль у житті людини, визначають і спрямовують усю її діяльність.

У початковому курсі математики задачний матеріал займає основне місце, адже на його засвоєння відводиться близько 50 % навчального часу, відведеного на вивчення математики. Задачі розв'язуються майже на кожному уроці і складають майже половину усіх домашніх завдань з математики. Для ознайомлення з новим видом задач відводиться окремий урок.

Функції задач у початковій школі:

Навчальні. Формування системи математичних знань, умінь і навичок; ознайомлення з певними математичними поняттями і закономірностями; з'ясування взаємозв'язків між словом і символом.

Розвивальні. Формування науково-теоретичного, наукового стилю мислення; оволодіння прийомами розумової діяльності (операції аналізу, синтезу, конкретизації, порівняння, абстрагування); розвиток абстрактного та логічного мислення; формування умінь висловлювати судження і міркування.

Виховні. Зв'язок навчання з життям; ознайомлення з фактами дійсності та формування світогляду; формування свідомого ставлення до навчання; формування вольових, моральних якостей, естетичних почуттів.

2. Поняття "задача". Система текстових задачу початковому курсі математики.

Математична задача - вимога обчислити, побудувати, довести що-небудь, що стосується кількісних відношень і просторових форм, створених людським розумом на основі знань про навколишній світ.

Систему задач початкового курсу математики складають, в основному, текстові арифметичні сюжетні задачі.

Арифметична задача - вимога знайти числове значення деякої величини, якщо дано числові значення інших величин і існує залежність, що пов'язує ці величини як між собою, так і з шуканою.

Текстова задача - задача, яка відображає конкретну життєву ситуацію.

Сюжетна задача - задача, у якій описується кількісний бік якихось явищ, а знаходження невідомого зводиться до виконання певних арифметичних дій.

Структура арифметичної задачі така: текст (чи зміст) задачі становлять умова і запитання задачі.

Задача.У бідоні 9 л молока, а в каструлі на б л менше. Скільки літрів молока у бідоні і каструлі разом? - це текст (зміст) задачі. У бідоні 9 л молока, а в каструлі на 6 л менше. - це умова задачі. Скільки літрів молока у бідоні і каструлі разом? – це запитання задачі.

Крім того, у початковій школі зустрічаються задачі: на побудову, найпростіші доведення, завдання логічного характеру.


Читайте також:

 1. V Засоби навчання
 2. А. В. Петровський виділяє три стадії розвитку особистості в процесі соціалізації: адаптацію, індивідуалізацію і інтеграцію.
 3. Автоматизація виробничих процесів
 4. Автоматизоване робоче місце метролога
 5. Автономна Республіка Крим, регіональні та місцеві органи державної влади.
 6. Адаптації та навчання
 7. Адвокатура в Україні: основні завдання і функції
 8. Активний метод навчання
 9. Алгоритм знаходження ДДНФ (ДКНФ) для даної булевої функції
 10. Алгоритм розв’язання задачі
 11. Алгоритм розв’язання розподільної задачі
 12. Алгоритм розв’язування задачі
<== попередня сторінка | наступна сторінка ==>
Патологія жовчного міхура та жовчних проток | Класифікація простих задач на групи.

Не знайшли потрібну інформацію? Скористайтесь пошуком google:

 

© studopedia.com.ua При використанні або копіюванні матеріалів пряме посилання на сайт обов'язкове.


Генерація сторінки за: 0.001 сек.