Студопедия
Новини освіти і науки:
Контакти
 


Тлумачний словник


ЛЕКЦІЯ XV

N

N

DB - елементарна індукція. Вона перпендикулярна площині, в якій лежать вектори dі .

Для однорідного та ізотропного середовища:

к = кi × m CI : кi = m0 / 4p m- магнітна проникність; m0- магнітна стала  

m0 = 4p ×10-7 Гн / м

m = 1 ( для вакууму )

dB = ( mm0І / 4pr2 ) dl sina ( 5a)

Закон Біо-Савара-Лапласа дає можливість знайти вектор магнітної індукції для струму, який тече в провідникові кінцевих розмірів, завдяки принципу суперпозиції

 

= å D i ( 6 )

i = 1

 

де n - загальне число ділянок, на які розбито провідник.

Якщо n ® ¥ ; å ®

 
 


= di ( 6а )

а)Для відрізка провідника:

B = mm0І / 4pr0 ( cosa1 - cosa2 )

 

б) Для нескінченно довгого провідника

a1 ® 0 ; a2 ® p

cos a1 - cos a2 = 2

B = mm0І / 2pr0.

 

в) B = mm0І / 2R – у центрі колового провідника

 

г) У середині соленоїда

 

 
 


d <<

l

B = mm0І , n = N /

де n - число витків.

 

a

 

 
 


4. a

B

 

l ­І

 

n

 

­F

b

 

¯F

h n

Якщо струм у рамці відсутній, то результуюча сила, яка діє на рамку, дорівнює нулю. Якщо через рамку пропускати струм, то на горизонтальні ділянки рамки сила не діє, а на вертикальні ділянки діє момент пари сил, який дорівнює:   M = 2F × h /2 = B І a sina = = B І S sina:

 

Магнітний момент контуру зі струмом:

 

m = J ×S × , = 1 ( 7 )

M = рm× B × sina;

= [ m×]; ( 8 )

 

 

B

 

       
 
   
 


a

0 рm

 

 

5. Закон повного струму.

Як нам відомо, циркуляція вектора напруженості електричного поля по замкненому контуру дорівнює нулю. Це говорить про те, що електричне поле є потенційним.

 

= 0.

Для магнітного поля виділяємо контур

І2

І1

 

( 9 )

Циркуляція вектора вздовж замкненого контуру дорівнює добутку магніт-ної сталої m0на алгебраїчну суму всіх струмів, які охоплені цим контуром. Це твердження є законом повного струму.

 

6.

Магнітний потік через поверхню площиною dS дорівнює добутку модуля вектора на елемент площини dS та на cosa.

 


m = B × dS cosa; B

m = B × dS; a

a = ( nÙ ,B )

a = 0о

(× d) = dФm ( 10 )

 

В електродинаміці доводиться теорема Остроградського - Гауса: магнітний потік через будь-яку замкнену поверхню дорівнює нулю.

 

× d= 0 ( 11 )

 

Фізичний зміст формули: у природі не існують магнітні заряди, тому силові лінії магнітного поля завжди замкнені і магнітне поле не потенціальне, а вихрове, (на противагу електростатичному полю).

 

7.

Оскільки на провідник зі струмом у магнітному полі буде діяти Fамп , то він буде переміщуватись, а ця сила діє з боку магнітного поля, виконує роботу з переміщення провідника зі струмом у магнітному полі.

 

       
   
 
 


l F

dA = F dx = І Bldx = І B dS = І dФm A = І DФm = І ( Ф2 - Ф1) A = ІDФm ( 12 )

Читайте також:

 1. Вид заняття: лекція
 2. Вид заняття: лекція
 3. Вид заняття: лекція
 4. Вид заняття: лекція
 5. Вид заняття: лекція
 6. Вступна лекція
 7. Вступна лекція 1. Методологічні аспекти технічного регулювання у
 8. Клітинна селекція рослин.
 9. Колекція фонограм з голосами осіб, які анонімно повідомляли про загрозу вибуху
 10. ЛЕКЦІЯ (4): Мануфактурний період світової економіки
 11. Лекція - Геополітика держави на міжнародній арені
 12. Лекція 02.04.2013
<== попередня сторінка | наступна сторінка ==>
Закон Біо-Савара-Лапласа | РІВНЯННЯ МАКСВЕЛЛА

Не знайшли потрібну інформацію? Скористайтесь пошуком google:


 

© studopedia.com.ua При використанні або копіюванні матеріалів пряме посилання на сайт обов'язкове.


Генерація сторінки за: 0.002 сек.