Студопедия
Новини освіти і науки:
Контакти
 


Тлумачний словник


Процес управління як сукупність взаємопов’язаних і взаємодіючих функцій, методів, управлінських рішень та категорій менеджменту

Місце функцій, методів і принципів менеджменту в системі та процесі управління, їх взаємозв’язок із категоріями управління графічно наведено на рис. 5.1.

Між принципами та методами менеджменту існує тісний взаємозв’язок. В цілому метод виступає в ролі способу реалізації принципів управління. Однак будучи в якості складової частини методу, принцип набуває в ньому кількісну, якісну, адресну, часову і простору визначеність.

 

Принципи управління в певній мірі формують і зміст управлінської діяльності, тобто в залежності від того, які і скільки принципів будуть перебувати в основі управління тим чи іншим об’єктом, буде змінюватися і функціональний зміст управлінської діяльності. Для реалізації будь-якого принципу управлінському персоналу необхідно провести ту чи іншу роботу. З іншої сторони, будь-яка функція управління виконується за допомогою певних методів, які в свою чергу включають в себе і принципи управління.

 

Принципи управління можна представити як правила поведінки керівника по здійсненню управлінських функцій. Розглянемо приклади взаємозв’язку принципів та функцій управління [12]:

· для реалізації функції “планування” використовується цілий ряд загальних та специфічних принципів: директивність, єдність інтересів усіх учасників діяльності, що планується, збалансованість, реалістичність, об’єктивність, оптимальність, системність;

· для реалізації функції “організування” – спеціалізація, пропорційність, ритмічність, прямоточність;

· для реалізації функції “координація” та “регулювання” – чіткість, надійність, оперативність, раціональність;

· для реалізації функції “контролювання” – своєчасність, всебічність, безперервність;

· для реалізації функції “аналіз” – об’єктивність, оперативність, конкретність, кількісна визначеність, порівнянність результатів, системність;

· для реалізації функції “обліку” – всебічність, оперативність, уніфікація облікових показників плану і фактичного стану об’єкту, точність, доступність, повнота, ясність, економічність, об’єктивність, своєчасність;

· для реалізації функції “керівництво” – створення і безперервна раціоналізація системи управління, робота з персоналом управління, активізація праці персоналу, стиль діяльності, норми поведінки.

 

 

 

 

 

Рис. 1. Взаємозв’язок категорій теорії управління [8]

 

Всі функції менеджменту взаємопов’язані. Їх не слід розглядати однобоко. Це склад­ний, неоднозначний соціальний процес, який тісно пов’язаний із системою виробництва.

На прикладі реалізації функції контролю та регулювання розглянемо цей взаємозв’язок. Залежно від характеру відхилень чи недоліків, що були виявленні в процесі контролю в керованій системі, регулювання може скеровуватись на конкретний блок (планування, організування чи мотивування). Якщо у блоці “Планування” виявлено недоліки, то розроблені заходи будуть стосуватись удосконалення економічного, соціального чи технологічного планування; якщо відхилення виникли, наприклад, в організаційній структурі управління, то мова буде йти про реалізацію заходів з удосконалення побудови організації тощо. Недоліки у матеріальному і моральному стимулюванні працівників керованої системи будуть усуватись у блоці “Мотивування”, наприклад, удосконалення системи преміювання, нарахування дивідендів та ін.

 


Читайте також:

 1. A) правові і процесуальні основи судово-медичної експертизи
 2. ERP і управління можливостями бізнесу
 3. H) інноваційний менеджмент – це сукупність організаційно-економічних методів управління всіма стадіями інноваційного процесу.
 4. II. Поняття соціального процесу.
 5. III. КОНТРОЛЬ і УПРАВЛІННЯ РЕКЛАМУВАННЯМ
 6. III. Процедура встановлення категорій об’єктам туристичної інфраструктури
 7. IV. План навчального процесу.
 8. IV. Прийняття рішень у полі четвертої інформаційної ситуації
 9. Iзобаричний процес
 10. Iзотермiчний процес
 11. Iзохоричний процес
 12. Oracle Управління преміальними
<== попередня сторінка | наступна сторінка ==>
Поняття функції менеджменту. Класифікація і характеристика функцій менеджменту | Управлінський процес. Управлінський цикл.

Не знайшли потрібну інформацію? Скористайтесь пошуком google:

 

© studopedia.com.ua При використанні або копіюванні матеріалів пряме посилання на сайт обов'язкове.


Генерація сторінки за: 0.001 сек.