Студопедия
Новини освіти і науки:
МАРК РЕГНЕРУС ДОСЛІДЖЕННЯ: Наскільки відрізняються діти, які виросли в одностатевих союзах


РЕЗОЛЮЦІЯ: Громадського обговорення навчальної програми статевого виховання


ЧОМУ ФОНД ОЛЕНИ ПІНЧУК І МОЗ УКРАЇНИ ПРОПАГУЮТЬ "СЕКСУАЛЬНІ УРОКИ"


ЕКЗИСТЕНЦІЙНО-ПСИХОЛОГІЧНІ ОСНОВИ ПОРУШЕННЯ СТАТЕВОЇ ІДЕНТИЧНОСТІ ПІДЛІТКІВ


Батьківський, громадянський рух в Україні закликає МОН зупинити тотальну сексуалізацію дітей і підлітків


Відкрите звернення Міністру освіти й науки України - Гриневич Лілії Михайлівні


Представництво українського жіноцтва в ООН: низький рівень культури спілкування в соціальних мережах


Гендерна антидискримінаційна експертиза може зробити нас моральними рабами


ЛІВИЙ МАРКСИЗМ У НОВИХ ПІДРУЧНИКАХ ДЛЯ ШКОЛЯРІВ


ВІДКРИТА ЗАЯВА на підтримку позиції Ганни Турчинової та права кожної людини на свободу думки, світогляду та вираження поглядівКонтакти
 


Тлумачний словник


Тематика контрольних робіт

У результаті вивчення курсу студенти повинні

Мета та завдання дисципліни

СОЦІОЛОГІЯ

НОРМАТИВНІ ДИСЦИПЛІНИ

Київ

Контрольна робота

Кафедра соціально-гуманітарних дисциплін

Національна академія статистики, обліку та аудиту

Зразок оформлення титульної сторінки

 

з курсу “Фінансове право”

 

 

Варіант № _____

 

студента(-ки) ___курсу,

______________ групи,

прізвище, ім’я, по-батькові

Перевірив:

відмітка _____________

 

 

 

Мета курсу „Соціологія” полягає у поглиблення знань про суспільні явища та процеси, про місце людини в соціальній організації, механізмів та умов ефективної соціалізації. Засвоєння матеріалу курсу сприятиме утвердження в світогляді студента погляду на суспільство та виробничі процеси як на об'єктивно взаємопов'язане ціле.

Завдання курсу:

– сформувати соціологічні знання, вміння та навички розуміння соціальних процесів;

– розвинути уявлення про взаємозв’язок соціальних процесів;

– набути необхідні в майбутній практичній діяльності спеціаліста уміння і навички

– соціальної взаємодії в ході виробничих відносин;

– розвивати соціологічну уяву, підвищувати здатність до соціалізації в процесі професійної діяльності.

знати:

– основи загальної соціології, її предмет, структуру, головні поняття, закони та функції;

– історичний шлях розвитку світової та вітчизняної соціологічної думки;

– загальний зміст спеціальних та окремих галузевих соціологічних теорій;

– питання методології, методики та технологій конкретно-соціологічних досліджень;

– шляхи реалізації результатів соціологічних досліджень та соціальних технологій у практичній діяльності;

уміти:

– аналізувати специфіку соціальних та соціально-психологічних явищ і процесів у суспільстві, трудовому колективі, сім'ї.

– використовувати на практиці результати емпіричних та соціологічних досліджень;

– здійснювати спеціальне управління і, зокрема, соціоінженерну діяльність: діагностувати стан соціально-психологічного клімату в колективі, причини наявних конфліктів, міру використання соціальних резервів виробництва;

– використовувати соціальні технології по профорієнтації та професійної адаптації, роботі з кадрами, кріпленню трудової дисципліни, поліпшення соціально-психологічного клімату в колективі, розв'язанні міжособистісних та трудових конфліктів, використання соціальних резервів виробництва.

Сучасний фахівець повинен мати не тільки глибокі теоретичні знання й практичні навички, які формують його як спеціаліста, але й оволодіти знаннями з соціології.

Мета проведення контрольної роботи — забезпечити самостійне вивчення програмного матеріалу та поглиблення знань з основних тем і питань соціології. оволодіння навичками самостійного опрацювання навчально-методичної та наукової літератури.

1. Роль соціології у соціальному реформуванні суспільства.

2. Соціологічні дослідження шлюбу та сім’ї в Україні.

3. Проблеми студентської сім’ї.

4. Основні тенденції розвитку сучасної сім’ї.

5. Місце соціології освіти в системі соціологічного знання.

6. Залежність відтворення суспільного життя від ефективності функціонування системи освіти.

7. Характеристика системи освіти в Україні.

8. Методи соціологічного вивчення ефективності освіти.

9. Місце соціології у професійній підготовці молодих спеціалістів.

10. Позитивістська соціологія: зародження, розвиток та причини занепаду.

11. Значення вчення Г.Спенсера про соціальні інститути для сучасності.

12. Позитивна політика О.Конта як теоретична основа сучасного соціального реформізму.

13. Критичний аналіз соціологічної концепції марксизму у працях вітчизняних соціологів.

14. Основні принципи, засоби і форми виховної роботи серед молоді.

15. Причини та види девіантної поведінки.

16. Особистість в ситуації конфлікту.

17. Конфлікти в студентській групі.

18. Тенденції проблеми розвитку дозвіллєвої та більш піднесеної діяльності молоді.

19. Конфлікти в соціально-економічній сфері: шляхи виявлення та розв’язання.

20. Роль емпіричної соціології у вдосконаленні соціально-психологічного клімату в трудових колективах.

21. Співвідношення теоретичної і емпіричної соціології.

22. Біографічний метод у соціології.

23. Екологічний напрямок у соціології.

24. Суспільство як соціальна реальність і як соціальна система.

25. Системний аналіз суспільства в історії соціології.

26. Типологія системного розгляду суспільства.

27. Місце і роль соціальних спільнот у розвитку суспільства.

28. Соціальна революція чи соціальна еволюція.

29. Соціальні зміни і соціальний розвиток.

30. Ієрархічна теорія потреб А.Маслоу основні підходи до проблеми особистості в історії соціології.

31. Соціалізація – стрижень соціального життя.

32. Проблеми ідентифікації особистості у сучасній соціології.

33. Референтна група та її місце у житті сучасної людини.

34. Соціальна адаптація та її об’єктивні та суб’єктивні виміри.

35. Соціальний розвиток студентської молоді.

36. Основні напрямки соціологічних досліджень у молодіжному середовищі.

37. Соціальний портрет на рубежі ХХІ століття.

38. Порівняльний аналіз державної молодіжної політики розвинутих країн Заходу.

39. Місце соціології нації в системі соціологічного знання.

40. Поняття нації в Українській соціології.

41. Етнонаціональний розвиток України.

42. Сучасна Українська нація: міфи і реальність.

43. Суспільство, культура, соціологія.

44. Культура та її значення для життєдіяльності суспільства.

45. Культура і особистість.

46. Об’єкт і предмет соціології культури.

47. Цінності як елемент культури.

48. Функції і структура культури.

49. Особливості соціокультурних процесів в Україні.

50. Молодіжна і суб- і контркультура.

51. Політична система та її складові.

52. Політична соціалізація особи.

53. Поняття влади в соціології політики.

54. Соціальні механізми функціонування економіки.

55. Функції економіки як соціального інституту.

56. Молодь і підприємництво.

57. Програма соціологічного дослідження, її структура і найважливіші функції.

58. Сутність соціокультурного прогресу.

59. З.Фрейд про психологічну природу особистості.

60. Сутність професійної культури та її значення.

 


Читайте також:

 1. Автоматизація проектних робіт
 2. Аналіз продуктивності праці й заробітної плати
 3. Аналіз фонду заробітної плати.
 4. Аналіз якості продукції та робіт
 5. Антиінфляційна політика. Взаємозв’язок інфляції та безробіття.
 6. Аудит витрат на виробництво продукції, виконання робіт, надання послуг
 7. Аудит готової продукції та продажу товарів, робіт та послуг
 8. Безпека виконання робіт.
 9. Безпека під час вантажно –розвантажувальних робіт.
 10. Безпека під час робіт з пересувними електростанціями і колійним електричним інструментом.
 11. Безробітні можуть відбувати це покарання і в нічний час.
 12. Безробітні та їх правовий захист і статус
Переглядів: 583

<== попередня сторінка | наступна сторінка ==>
Оформлення контрольних робіт | Питання до іспиту

Не знайшли потрібну інформацію? Скористайтесь пошуком google:

 

© studopedia.com.ua При використанні або копіюванні матеріалів пряме посилання на сайт обов'язкове.


Генерація сторінки за: 0.046 сек.