Студопедия
Новини освіти і науки:
МАРК РЕГНЕРУС ДОСЛІДЖЕННЯ: Наскільки відрізняються діти, які виросли в одностатевих союзах


РЕЗОЛЮЦІЯ: Громадського обговорення навчальної програми статевого виховання


ЧОМУ ФОНД ОЛЕНИ ПІНЧУК І МОЗ УКРАЇНИ ПРОПАГУЮТЬ "СЕКСУАЛЬНІ УРОКИ"


ЕКЗИСТЕНЦІЙНО-ПСИХОЛОГІЧНІ ОСНОВИ ПОРУШЕННЯ СТАТЕВОЇ ІДЕНТИЧНОСТІ ПІДЛІТКІВ


Батьківський, громадянський рух в Україні закликає МОН зупинити тотальну сексуалізацію дітей і підлітків


Відкрите звернення Міністру освіти й науки України - Гриневич Лілії Михайлівні


Представництво українського жіноцтва в ООН: низький рівень культури спілкування в соціальних мережах


Гендерна антидискримінаційна експертиза може зробити нас моральними рабами


ЛІВИЙ МАРКСИЗМ У НОВИХ ПІДРУЧНИКАХ ДЛЯ ШКОЛЯРІВ


ВІДКРИТА ЗАЯВА на підтримку позиції Ганни Турчинової та права кожної людини на свободу думки, світогляду та вираження поглядівКонтакти
 


Тлумачний словник


Тематика контрольних робіт

Мета і завдання дисципліни

ПОЛІТОЛОГІЯ

ВИБІРКОВІ ДИСЦИПЛІНИ

Вивчення політології є продовженням вузівської гуманітарної освіти, а відтак передбачає орієнтацію на гуманістичні ідеали, плюралістичне бачення проблем, толерантне відношення до розмаїття культур, загальнолюдські цінності.

Мета і завдання навчальної дисципліни: з’ясування поняття “політики” як однієї з найважливіших сфер діяльності людського суспільства, усвідомлення сутності політичних процесів та явищ, оволодіння основними термінами та категоріями політології на рівні їх відтворення і тлумачення для практичного застосування та втілення в процесі фахової діяльності майбутнього економіста.

Предмет навчальної дисципліни: вивчення закономірностей формування і функціонування політичної влади в суспільстві та форм її здійснення.

Зміст дисципліни реалізується опануванням трьох блоків – теоретичного, практичного та блоку самостійної роботи.

На лекційних заняттях передбачається розкрити місце і роль політології в системі навчальних дисциплін соціально-гуманітарного змісту, її зв’язок з суспільними науками, категорії, закономірності та методи політології як науки, функції політології. Розглядаються питання політичної діяльності як специфічної діяльності людей. Особливу увагу приділено розкриттю сутності влади як явища суспільного життя, її типів і видів в суспільстві; політичної влади як однієї з важливих сфер влади в суспільстві; історії соціально-політичних вчень як однієї з найважливіших складових частин духовного розвитку людства, основних політичних течій сучасності; політичної системи суспільства, економічної, соціальної та національної політики в суспільстві, політичної культури суспільства; міжнародних політичних відносин.

Запропоновані плани семінарських занять охоплюють важливі питання сучасної політології, відбивають рівень розвитку політичних процесів у світі і, зокрема, в Україні, а також їх теоретичного осмислення. Під час практичної і самостійної роботи відпрацьовуються конкретні вміння і навички аналізу й узагальнення сучасних політичних процесів, готуються й захищаються проблемні реферати, виконуються контрольні завдання. Заочна форма навчання передбачає більшу частину часу для самостійної роботи студентів.

1. Політологія, її місце та роль в системі суспільних наук.

2. Потреби та інтереси соціальних класів і груп як основа політики.

3. Умови та основні завдання розвитку політології в сучасній Україні.

4. Конфуціанська модель державного устрою та її відмінність від моделі деспотичної держави легістів.

5. Загальне і особливе в поглядах Платона і Арістотеля на державу, владу і власність.

6. Порівняльний аналіз вчень Н.Макіавеллі і Ш.Л.Монтеск’є про політику і державу.

7. Концепція форм панування М.Вебера.

8. Запровадження християнства на Русі та його вплив на розвиток політичної думки.

9. Роль вчених Києво-Могилянської академії у розвитку політичних ідей в Україні.

10. Роль Конституції та Виводу прав України П.Орлика в розвитку політичної думки в Україні.

11. Політичне життя в Україні на сучасному етапі її розвитку.

12. Політика як система політичних відносин та їх регулювання.

13. Структура і функції політичної діяльності.

14. Державна влада як співвідносини панування.

15. Політична влада, політична пропаганда, духовне маніпулювання: об’єкт і суб’єкт політики.

16. Діалектика соціального і етнічного в національному розвитку.

17. Національні відносини в політичному житті.

18. Причини загострення суперечностей національного розвитку.

19. Роль політики у вирішенні національних проблем.

20. Політична система і політичний режим.

21. Політична опозиція, її місце та роль у політичному житті суспільства.

22. Порівняльний аналіз основних політичних систем.

23. Політична система сучасної України.

24. Сутність, принципи правової держави.

25. Особа в правовій державі.

26. Сутність і типи політичних партій.

27. Політичні партії в Україні.

28. Завдання і основні функції політичних партій.

29. Громадські організації та рухи в політичному житті суспільства.

30. Анатомія бюрократизму.

31. Сутність і основні риси бюрократії як соціальної групи.

32. Номенклатура, її місце і роль в соціально-політичному житті суспільства.

33. Поняття політичної соціалізації особи.

34. Типи взаємовідносин влади і особи.

35. Влада і особа в умовах сучасної України.

36. Громадянин і правова держава.

37. Основні типи політичної поведінки.

38. Сутність і причини політичного відчуження особи.

39. Форми політичної свідомості.

40. Політична ідеологія як форма суспільної свідомості.

41. Основні політико-ідеологічні доктрини сучасності.

42. Основні функції політичної культури.

43. Політична культура особи.

44. Проблеми політичної культури в умовах незалежної України.

45. Фактор лідерства в сучасному політичному розвитку.

46. Формальне та неформальне політичне лідерство.

47. Колективне і особисте політичне лідерство.

48. Роль в України в системі сучасних міжнародних відносин.

49. Структура міжнародних відносин, особливості їх політичного регулювання.

50. Глобальні проблеми сучасності і шляхи їх вирішення.

51. Політичні ініціативи незалежної України і їх вплив на міжнародну ситуацію.

52. Спеціалізовані установи ООН т а їхня роль у вирішенні глобальних проблем сучасності.

53. Міжнародні організації і рух – важливий чинник гуманізації і демократизації міжнародних відносин.

54. Сучасна доктрина соціал-демократії, її сутність та основні риси.

55. Комуністична політична доктрина.

56. Політичні концепції лібералізму.

57. Політичні концепції консерватизму.

58. Політичні аспекти теорії конвергенції.

59. Соціально-політичні доктрини релігій світу.


Читайте також:

 1. Автоматизація проектних робіт
 2. Аналіз продуктивності праці й заробітної плати
 3. Аналіз фонду заробітної плати.
 4. Аналіз якості продукції та робіт
 5. Антиінфляційна політика. Взаємозв’язок інфляції та безробіття.
 6. Аудит витрат на виробництво продукції, виконання робіт, надання послуг
 7. Аудит готової продукції та продажу товарів, робіт та послуг
 8. Безпека виконання робіт.
 9. Безпека під час вантажно –розвантажувальних робіт.
 10. Безпека під час робіт з пересувними електростанціями і колійним електричним інструментом.
 11. Безробітні можуть відбувати це покарання і в нічний час.
 12. Безробітні та їх правовий захист і статус
Переглядів: 335

<== попередня сторінка | наступна сторінка ==>
Тематика контрольних робіт | Питання до заліку

Не знайшли потрібну інформацію? Скористайтесь пошуком google:

 

© studopedia.com.ua При використанні або копіюванні матеріалів пряме посилання на сайт обов'язкове.


Генерація сторінки за: 0.038 сек.