Студопедия
Новини освіти і науки:
МАРК РЕГНЕРУС ДОСЛІДЖЕННЯ: Наскільки відрізняються діти, які виросли в одностатевих союзах


РЕЗОЛЮЦІЯ: Громадського обговорення навчальної програми статевого виховання


ЧОМУ ФОНД ОЛЕНИ ПІНЧУК І МОЗ УКРАЇНИ ПРОПАГУЮТЬ "СЕКСУАЛЬНІ УРОКИ"


ЕКЗИСТЕНЦІЙНО-ПСИХОЛОГІЧНІ ОСНОВИ ПОРУШЕННЯ СТАТЕВОЇ ІДЕНТИЧНОСТІ ПІДЛІТКІВ


Батьківський, громадянський рух в Україні закликає МОН зупинити тотальну сексуалізацію дітей і підлітків


Відкрите звернення Міністру освіти й науки України - Гриневич Лілії Михайлівні


Представництво українського жіноцтва в ООН: низький рівень культури спілкування в соціальних мережах


Гендерна антидискримінаційна експертиза може зробити нас моральними рабами


ЛІВИЙ МАРКСИЗМ У НОВИХ ПІДРУЧНИКАХ ДЛЯ ШКОЛЯРІВ


ВІДКРИТА ЗАЯВА на підтримку позиції Ганни Турчинової та права кожної людини на свободу думки, світогляду та вираження поглядівКонтакти
 


Тлумачний словник


Тематика контрольних робіт

 

1. Братства та їх роль у піднесенні національної культури у 16 – на початку 17 ст.

2. Видатні історики ХІХ ст. в Україні.

3. Виникнення козацтва і його значення у культурному розвитку українського народу. Українське козацтво як культурний феномен.

4. Гуманістичний характер творчості Г.С. Сковороди. Система його філософський поглядів.

5. Гурток І.І. Срезневського в Харкові та його діяльність.

6. Дисидентський рух 60 – 70 років 20 ст.

7. Життя і творчість М.Гоголя.

8. Запровадження християнства на Русі та його вплив на розвиток культури.

9. І. Котляревський – «батько» нової української літератури.

10. І.Я. Франко як митець і дослідник української культури.

11. Народовська концепція походження і призначення української нації.

12. Київський Софіївський собор як втілення християнського світогляду.

13. Класицизм і романтизм в українській культурі 19 ст.

14. Культура міст-держав Північного Причорномор’я як чинник культурного розвитку давньоруської держави.

15. Культура Галицько-Волинського князівства.

16. Культурно-просвітницька діяльність Петра Могили.

17. Літописання доби Київської Русі.

18. Людина і природа в язичницькому світогляді.

19. Місце і роль культури Київської Русі у світовій і вітчизняній культурі. Культурна спадщина Київської Русі та сучасні дискусії про її спадкоємців.

20. Міфологічна модель світобудови в язичницькому світогляді.

21. Модерн в українській культурі.

22. Народність і народні елементи в українській культурі 18 ст.

23. Нові явища в українській культурі в часи Великої Вітчизняної війни.

24. О.Довженко і розвиток українського кіно у 20-30-х роках.

25. Особливості культурного відродження на сучасному етапі.

26. Особливості розвитку християнського культового мистецтва княжої доби.

27. П.Скоропадський та українська культура.

28. Полемічна література у релігійній боротьбі ХVI – початку XVII ст.

29. Походження слов’янської писемності.

30. Початки книгодрукування в Україні.

31. Реалістичні традиції у творчості Т.Шевченка-художника.

32. Ренесансні ідеї в українській культурі ХVI – XVII ст.

33. Роль «козацького міфу» в формуванні української національної ідентичності.

34. Російський царизм та українська культура і мова у 1905 – 1907 рр.

35. Ставлення «Пролеткульту» до культури попередніх віків.

36. Ставлення керівництва СРСР до церкви у 20-30-х роках.

37. Сталінські репресії проти української інтелігенції.

38. Стан і проблеми народного мистецтва на сучасному етапі.

39. Стан української культури в другій половині 40-х років ХХ ст.

40. Стилістичні особливості скіфського мистецтва.

41. Суспільно-культурна діяльність М.Хвильового.

42. Сутність «теорії боротьби двох культур».

43. Сутність українізації. ЇЇ особливості в 1917 – 1920 рр.

44. Трипільська культура.

45. Українізація 20-х років та боротьба навколо цього процесу.

46. Українська Центральна Рада і вчительство.

47. Українське бароко як системотворчий чинник української культури середини 17 – 18 ст.

48. Український епос XVII – XVIII ст.

49. Український кінематограф у другій половині ХХ століття.

50. Український театр XIX ст.: відомі драматурги і актори.

51. Успіхи освіти, мистецтва, літератури у 20-х роках XX ст.

52. Характерні особливості літературної творчості В.Стуса, І. Дзюби, Л.Костенко, І.Драча та інших «шестидесятників».

53. Школа і педагогічна думка княжої доби.

54. Язичницька культура Давньої Русі напередодні прийняття християнства.


 

Перелік питань до іспиту

1. Предмет і завдання курсу «Історія української культури».

2. Сучасні підходи до понять «культура», «нація», «національна культура»

3. Періодизація розвитку української культури.

4. Культурно-історична своєрідність регіонів України.

5. Трипільська культура.

6. Культура скіфів та сарматів.

7. Культура античних колоній Північного Причорномор’я.

8. Матеріальна і духовна культура східних слов’ян. Язичництво.

9. Проблема етногенезу українців.

10. Особливості Хрещення Русі. Візантійський вплив на формування української культури.

11. Наукові знання і освіта у Київській Русі.

12. Архітектура та монументальний живопис Київської Русі

13. Християнство і розвиток літератури у Київській Русі. Літописання.

14. Культура Галицько-Волинського князівства.

15. Місце і роль культури Київської Русі у світовій і вітчизняній культурі. Культурна спадщина Київської Русі та сучасні дискусії про її спадкоємців.

16. Особливості розвитку української культури у ХІІІ – ХV столітті.

17. Виникнення козацтва та його роль у культурному розвитку українського народу.

18. Ренесансні ідеї в українській культурі ХVI – XVII століть.

19. Берестейська церковна унія та її культурно-історичні наслідки.

20. Полемічна література в Україні. Іван Вишенський.

21. Церковні братства та їх культурно-просвітницька діяльність. Братські школи.

22. Початок книгодрукування. Перші слов’янські першодрукарі. Іван Федоров.

23. Острозький культурно-освітній центр – осередок нових культурних процесів.

24. Релігійна та просвітницька діяльність Петра Могили. Організація Києво-Могилянського колегіуму.

25. Іконопис та монументальний живопис ХVII – XVIII століття.

26. Визвольна війна середини ХVII століття та її вплив на культурне життя України. Загальні умови розвитку української культури у другій половині ХVII – у XVIII столітті.

27. Освіта та книгодрукування у другій половині ХVII – у XVIII столітті. Києво-Могилянська академія.

28. Наука і філософія ХVІІІ століття.

29. Г.С. Сковорода – визначний філософ і поет.

30. Українське бароко ХVІІ – ХVІІІ століть.

31. Музичне мистецтво в Україні ХVІІІ століття.

32. Вертеп і шкільна драма в українській культурі.

33. Традиційність в українській культурі:календарні свята та обряди українців.

34. Вплив російської державно-культурної політики на формування української культури (XVIII-початку XX ст.). Національні культурні організації і рухи в умовах реакційної урядової політики.

35. Університети України в національно-культурному відродженні ХІХ ст.

36. «Руська трійця» та її діяльність на ниві культури.

37. Кирило-Мефодіївське товариство та його роль у культурному розвитку України.

38. Розвиток науки в Україні ХІХ столітті.

39. Класицизм і романтизм в українській культурі ХІХ століття.

40. Т.Г. Шевченко видатний український митець.

41. Українська театральна культура другої половини ХІХ століття.

42. Розвиток освіти в другій половині ХІХ століття. Недільні школи.

43. Українське образотворче мистецтво другої половини ХІХ століття.

44. Розвиток української літератури у ХІХ столітті: загальна характеристика.

45. І.Я. Франко як митець та дослідник української культури.

46. Політичне життя та культурний процес в Україні на початку ХХ століття.

47. Роль органів місцевого самоврядування та культурно-просвітніх громад в культурному розвитку України початку ХХ століття.

48. Українська революція 1917 р. та її вплив на культурний розвиток України. Політика в галузі освіти та культури українських національних урядів. Початок українізації.

49. Політика українізації у 20-ті роки ХХ ст., підвищення значення національної інтелігенції.

50. Освіта у 1920 – 30- х рр. Ліквідація неписьменності.

51. Художньо-творчі угруповання 20-х років ХХ століття та їх роль у розвитку української культури.

52. «Літературна дискусія» 1925 – 1928 рр. та її наслідки для розвитку української культури.

53. Український театр 1920 – 30-х років. Лесь Курбас.

54. Становлення українського кінематографу. О.Довженко.

55. Утворення та науково-організаційна діяльність Української Академії Наук у 20-х – 30-х рр. ХХ століття.

56. Політика польської влади щодо українців та української культури у міжвоєнний період.

57. Припинення «українізації». Репресії щодо діячів культури. «Розстріляне відродження».

58. Влада і церква у 1920-х – 1930х рр. Діяльність Української автокефальної православної церкви (УАПЦ).

59. Українська культура у часи воєнних випробувань.

60. Розвиток культури України у повоєнне десятиріччя. Ждановщина.

61. Культура УРСР у період «відлиги». «Шестидесятники».

62. Український кінематограф у другій половині ХХ століття.

63. Українська література та мистецтво в епоху «застою».

64. Суспільно-культурна ситуація в Україні у 70-80-х роках ХХ ст.

65. Діяльність української демократичної інтелігенції в часи «перебудови». Боротьба за культурно-мовне відродження.

66. Проголошення незалежної української держави. Заходи щодо розбудови культурного життя України.

67. Релігія і церква в незалежній Україні. Міжконфесійні конфлікти та їх наслідки.

68. Основні тенденції сучасного розвитку культури України.

69. Співучасть України у міжнародному культурному житті: досягнення та недоліки.

 


Читайте також:

 1. Автоматизація проектних робіт
 2. Аналіз продуктивності праці й заробітної плати
 3. Аналіз фонду заробітної плати.
 4. Аналіз якості продукції та робіт
 5. Антиінфляційна політика. Взаємозв’язок інфляції та безробіття.
 6. Аудит витрат на виробництво продукції, виконання робіт, надання послуг
 7. Аудит готової продукції та продажу товарів, робіт та послуг
 8. Безпека виконання робіт.
 9. Безпека під час вантажно –розвантажувальних робіт.
 10. Безпека під час робіт з пересувними електростанціями і колійним електричним інструментом.
 11. Безробітні можуть відбувати це покарання і в нічний час.
 12. Безробітні та їх правовий захист і статус
Переглядів: 412

<== попередня сторінка | наступна сторінка ==>
Вимоги до знань та вмінь. | Тематика контрольних робіт

Не знайшли потрібну інформацію? Скористайтесь пошуком google:

 

© studopedia.com.ua При використанні або копіюванні матеріалів пряме посилання на сайт обов'язкове.


Генерація сторінки за: 0.016 сек.