Студопедия
Новини освіти і науки:
МАРК РЕГНЕРУС ДОСЛІДЖЕННЯ: Наскільки відрізняються діти, які виросли в одностатевих союзах


РЕЗОЛЮЦІЯ: Громадського обговорення навчальної програми статевого виховання


ЧОМУ ФОНД ОЛЕНИ ПІНЧУК І МОЗ УКРАЇНИ ПРОПАГУЮТЬ "СЕКСУАЛЬНІ УРОКИ"


ЕКЗИСТЕНЦІЙНО-ПСИХОЛОГІЧНІ ОСНОВИ ПОРУШЕННЯ СТАТЕВОЇ ІДЕНТИЧНОСТІ ПІДЛІТКІВ


Батьківський, громадянський рух в Україні закликає МОН зупинити тотальну сексуалізацію дітей і підлітків


Відкрите звернення Міністру освіти й науки України - Гриневич Лілії Михайлівні


Представництво українського жіноцтва в ООН: низький рівень культури спілкування в соціальних мережах


Гендерна антидискримінаційна експертиза може зробити нас моральними рабами


ЛІВИЙ МАРКСИЗМ У НОВИХ ПІДРУЧНИКАХ ДЛЯ ШКОЛЯРІВ


ВІДКРИТА ЗАЯВА на підтримку позиції Ганни Турчинової та права кожної людини на свободу думки, світогляду та вираження поглядівКонтакти
 


Тлумачний словник


Користувачі фінансової інформації та їх інформаційні потреби

Користувачами фінансових звітів є існуючі та потенційні інве­стори, працівники, позикодавці, постачальники та інші торгові кредитори, замовники, уряд та урядові установи і громадсь­кість. Вони використовують фінансові звіти для задоволення пев­них різноманітних потреб у фінансовій інформації. Такі потре­би, зокрема, мають:

1. Інвестори. Особи, які дають венчурний капітал, та їх кон­сультанти, стурбовані ризиком, притаманним інвестиціям і доходам від цих інвестицій,їм потрібна інформація, яка до­помагає визначити, що необхідно робити: купувати, утриму­вати або продавати. Акціонери також зацікавлені в інфор­мації, що дозволяє їм оцінити спроможність підприємства сплачувати дивіденди.

2. Працівники. Працівники і групи їх представників, зацікавле­ні в інформації щодо стабільності та прибутковості робото­давців. Вони також зацікавлені в інформації, яка дозволяє їм оцінити здатність підприємства забезпечувати оплату праці, пенсію та зайнятість.

3. Позикодавці. Позикодавці зацікавлені в інформації, яка до­зволяє їм визначити, чи будуть їхні позики та відсотки з суми позик сплачені своєчасно.

4. Постачальники та інші торгові кредитори. Постачальники та інші торгові кредитори зацікавлені в інформації, яка до­зволяє їм визначити, чи будуть вчасно сплачені заборговані їм суми. Ймовірно, що торгові кредитори будуть цікавитися підприємством протягом більш короткого проміжку часу по­рівняно з позикодавцями, якщо тільки вони не залежать від існування підприємства як головного клієнта.

5. Клієнти. Клієнти виявляють інтерес до інформації щодо без­перервності діяльності підприємства, особливо у випадках, коли вони мають довгострокові угоди з підприємством або залежать від нього.

6. Уряди та урядові установи. Уряди та урядові установи зацікав­лені у розміщенні ресурсів, а значить, і у діяльності підпри­ємства. Інформація їм також потрібна для того, щоб регулюва­ти діяльність підприємств, визначати податкову політику і як основа статистичних даних про національний дохід та ін­ших даних.

7. Громадськість. Підприємства впливають на членів суспіль­ства різним чином. Наприклад, підприємства можуть здій­снювати суттєвий внесок у місцеву економіку різними шля­хами, в тому числі шляхом забезпечення зайнятості і здій­снення патронажу серед місцевих постачальників. Фінансові звіти можуть допомогти громадськості через надання інфор­мації щодо останніх тенденцій і досягнень у добробуті під­приємства та обсягів його діяльності.

Тема 3. “Облік основних засобів та інших необоротних активів”

Мета лекції – сформувати знання щодо обліку основних засобів та інших необоротних активів.


Читайте також:

 1. V Потреби та мотиви стимулюють пізнання себе та прагнення до саморозвитку.
 2. Абсолютні показники фінансової стійкості
 3. Абсолютні показники фінансової стійкості та її типи
 4. Автомати­зовані інформаційні систе­ми для техніч­ного аналізу товар­них, фондових та валют­них ринків.
 5. Алфавітний підхід до вимірювання кількості інформації.
 6. Аналіз зовнішньої інформації
 7. Аналіз інформації та постановка задачі дослідження
 8. Аналіз руху грошових коштів у контексті нової фінансової звітності Важливим завданням аналізу фінансового стану підприємства є оцінка руху грошових коштів підприємства.
 9. Аналіз та інтерпретація інформації
 10. Аналіз та узагальнення отриманої інформації.
 11. Аналіз фінансової незалежності підприємства
 12. Аналіз фінансової стійкості підприємства
Переглядів: 692

<== попередня сторінка | наступна сторінка ==>
Загальні вимоги до подання фінансової звітності | Основні засоби. Визнання основних засобів. Первісна оцінка основних засобів

Не знайшли потрібну інформацію? Скористайтесь пошуком google:

 

© studopedia.com.ua При використанні або копіюванні матеріалів пряме посилання на сайт обов'язкове.


Генерація сторінки за: 0.001 сек.