Студопедия
Новини освіти і науки:
МАРК РЕГНЕРУС ДОСЛІДЖЕННЯ: Наскільки відрізняються діти, які виросли в одностатевих союзах


РЕЗОЛЮЦІЯ: Громадського обговорення навчальної програми статевого виховання


ЧОМУ ФОНД ОЛЕНИ ПІНЧУК І МОЗ УКРАЇНИ ПРОПАГУЮТЬ "СЕКСУАЛЬНІ УРОКИ"


ЕКЗИСТЕНЦІЙНО-ПСИХОЛОГІЧНІ ОСНОВИ ПОРУШЕННЯ СТАТЕВОЇ ІДЕНТИЧНОСТІ ПІДЛІТКІВ


Батьківський, громадянський рух в Україні закликає МОН зупинити тотальну сексуалізацію дітей і підлітків


Відкрите звернення Міністру освіти й науки України - Гриневич Лілії Михайлівні


Представництво українського жіноцтва в ООН: низький рівень культури спілкування в соціальних мережах


Гендерна антидискримінаційна експертиза може зробити нас моральними рабами


ЛІВИЙ МАРКСИЗМ У НОВИХ ПІДРУЧНИКАХ ДЛЯ ШКОЛЯРІВ


ВІДКРИТА ЗАЯВА на підтримку позиції Ганни Турчинової та права кожної людини на свободу думки, світогляду та вираження поглядівКонтакти
 


Тлумачний словник


Формування вибіркової сукупності

Типові помилки в проведенні експерименту

1. Сформульовані гіпотези не відбивають проблемну си­туацію, суттєві залежності у даного об'єкта.

2. Як незалежну змінну виділено фактор, який не може бути причиною, сталою детермінантою процесів, що прохо­дять у даному об'єкті.

3. Зв'язки між залежною і незалежною змінною мають випадковий характер.

4. Допущено помилки в попередньому описі об'єкта, що призвело до неправильної емпіричної інтерпретації змінних і вибору неадекватних показників.

5. Допущено помилки при формулюванні дослідних і кон­трольних вихідних результатів експерименту, виявляється значна їх різниця, що викликає сумніви в можливості по­рівняти ці групи за складом змінних.

6. Важко підібрати контрольний об'єкт за однорідними або схожими з експериментальними параметрами.

7. При аналізі результатів експерименту переоцінюється вплив незалежної змінної на залежну, без урахування впливу випадко­вих факторів на зміни в експериментальній ситуації.

У прикладному соціологічному дослідженні передусім важливо визначити обсяг вибірки, тобто число опитуваних. Це число залежить від загальної кількості соціальних об'єктів, що вивчаються, які утворюють генеральну сукупність. Якщо досліджується громадська думка жителів регіону, то гене­ральною сукупністю є всі жителі регіону. Якщо у межах ло­кального дослідження вивчаються потреби, пропозиції кори­стувачів конкретної бібліотеки (музею, архіву, дозвільної установи), генеральною сукупністю є сукупність усіх корис­тувачів, відвідувачів цієї установи. Вибірка має бути опти­мальною, або репрезентативною, яка б у мініатюрі відоб­ражала всі характерні особливості генеральної сукупності. Розрахунок обсягу вибірки часто залежить від методу дослі­дження. Так, при експертному опитуванні обсяг вибірки рідко перевищує 30 %, а при пробному (пілотажному) дослі­дженні він може досягати 100 %.

У більшості випадків великий розмір або мінливість гене­ральної сукупності не дають змоги здійснювати суцільне опитування. Тому застосовують вибірковий метод.

У вибіркових дослідженнях неможливо досягти 100 % точ­ності результатів, завжди залишається ризик помилки. Дос­татньо репрезентативним вважається вибірковий параметр, для якого гранична помилка не перевищує 5 %. Збільшення обся­гу вибірки підвищує точність дослідження через зменшення випадкових помилок, а зменшення обсягу вибірки економить час, кошти, людські ресурси, однак зменшує ймовірність отри­мання точних результатів. Необхідно вибирати "золоту сере­дину". Для цього користуються формулами і таблицями, за допомогою яких можна визначити мінімальний обсяг вибір­кової сукупності, виходячи з обсягу генеральної сукупності та прийнятого рівня значущості залежно від типу вибірки.

Конкретним прикладом розрахунку кількості вибіркової сукупності може послужити реальна і потенційна аудито­рія відвідувачів дозвільних установ. Припустимо, що населення міста становить 10 тис. жителів. Опитати усіх міських жителів дуже важко. Тому можна опитати кожного десятого жителя, тобто 1 тис. осіб, що і буде потенційною аудиторією міського дозвільного центру.

Щоб вибірка була достовірною, важливо визначити озна­ки, за якими вона буде здійснюватися. Серед таких ознак можуть бути:

а) стать.

Усе населення міста — генеральна сукупність:

 

Усього Чоловіки Жінки

10 000 4600 5400

 

Опитувана — вибіркова сукупність:

Усього Чоловіки Жінки

1000 460 540

 

б) вік.

Генеральна сукупність:

 

Усього до 20 Понад

років 21—25 26—30 31—40 41—50 51—60 60

10 000 1100 1240 1300 1800 1260 1100 2200

 

 

Вибіркова сукупність:

 

Усього До 20 Понад

років 21—25 26—30 31—40 41—50 51—60 60 років

1000 110 124 130 180 126 110 220

 

в) соціально-професійна структура населення.

Генеральна сукупність:

 

Усього Робітники Службовці Учні Пенсіонери

10 000 5000 1600 600 2800

 

Вибіркова сукупність:

Усього Робітники Службовці Учні Пенсіонери

1000 500 160 60 280

 

У табл. 3.1 подано соціально-демографічне групування вибіркової сукупності. Дані таблиці показують, скільки осіб із кожної соціально-демографічної групи слід опитати. Можна дещо змінити пропорції, наприклад, збільшити групу учнів-респондентів за рахунок зменшення кількості опитуваних пенсіонерів. Такий метод формування вибірки дасть змогу отримати цілісну картину соціально-демографічного складу населення, а отже, забезпечити достовірність інформації про генеральну сукупність.

 


Читайте також:

 1. АДАПТОВАНА ДО РИНКУ СИСТЕМА ФОРМУВАННЯ (НАБОРУ) ОКРЕМИХ КАТЕГОРІЙ ПЕРСОНАЛУ. ВІДБІР ТА НАЙМАННЯ НА РОБОТУ ПРАЦІВНИКІВ ФІРМИ
 2. Алгоритм формування комплексу маркетингових комунікацій
 3. Алгоритм формування потенціалу Ф2
 4. Алгоритм формування статутного фонду банку
 5. Альтернативні джерела формування підприємницького капіталу
 6. Аналіз ефективності формування та використання банківських ресурсів
 7. АНАЛІЗ ОБОРОТНИХ АКТИВІВ ЗА ДЖЕРЕЛАМИ ЇХ ФОРМУВАННЯ
 8. Аналіз процесу формування маркетингових комунікацій
 9. Аналіз руху та ефективності формування грошових потоків
 10. Аналіз стратегічних альтернатив та визначення оптимальної стратегії формування фінансових ресурсів
 11. Аналіз структури майна та динаміки джерел його формування
 12. Аналіз формування прибутку.
Переглядів: 457

<== попередня сторінка | наступна сторінка ==>
Експеримент | ЛК 5. Міжнародно-правові механізми закріплення і захисту прав людини

Не знайшли потрібну інформацію? Скористайтесь пошуком google:

 

© studopedia.com.ua При використанні або копіюванні матеріалів пряме посилання на сайт обов'язкове.


Генерація сторінки за: 0.002 сек.