Студопедия
Новини освіти і науки:
Контакти
 


Тлумачний словник


Поняття міжгалузевого управління

Лекція №10 Міжгалузеве (функціональне) управління

 

 

Вертикаль державного управління в Україні утворена за двома принципами із групи організаційних принципів побудови управлінського апарату:

а) галузевому;

б) міжгалузевому чи функціональному.

Таким чином здійснюється галузеве та міжгалузеве (функціональне) управління.

Галузеве управління — це вид державної управлінської діяльності, що полягає в управлінні з боку уповноваженого центрального органа виконавчої влади системою організаційно йому підлеглих однотипних підприємств, установ, організацій, що утворюють галузь у соціально-господарському комплексі держави.

Так, підприємства, установи, організації транспорту (залізничного, водного, повітряного та ін.) поєднуються в систему, якою керує Міністерства транспорту України, й утворюють окрему галузь.

Діяльність галузевих органів управління регламентована нормативними актами, що, по-перше, призначені безпосередньо для цієї галузі та відповідного органу управління, по-друге, для галузевого управління в цілому.

Такі органи відповідно до своєї компетенції покликані займатися питаннями стратегії розвитку галузі, створювати умови для її успішного функціонування. Зокрема, до них належать:

- забезпечення реалізації державної політики в межах галузі;

- виконання Програми Кабінету Міністрів у межах галузі;

- вироблення і проведення в життя ефективної структурної й інвестиційної політики;

- виявлення перспектив і найважливіших напрямів науково-технічного розвитку;

— забезпечення ефективної реалізації галузевих програм;

- розробка і вжиття заходів раціонального природокористування;

— підготовка необхідних галузі кадрів і т. ін.

Міжгалузеве чи функціональне управління — це діяльність, що полягає в керуванні з боку уповноваженого центрального органу виконавчої влади однією (чи кількома) функцією держави стосовно до будь-яких підприємств, установ, організацій незалежно від їх галузевої належності чи форми власності.

У запропонованому визначенні міститься головна особливість органу міжгалузевого управління. Такий орган має владні повноваження стосовно об'єктів, що організаційно йому не підлеглі та незалежні від нього. Тому такі повноваження дістали назву міжгалузевих (надвідомчих чи міжвідомчих), вид управління — назву міжгалузевого (функціонального), а органи, яким таке управління доручене, стали називатися органами міжгалузевого чи функціонального управління.

Головне призначення міжгалузевого управління — це забезпечення погодженого функціонування і розвитку всіх галузей та ланок соціально-господарського комплексу шляхом постійної та цілеспрямованої роботи з вирішення міжвідомчих проблем. Виходячи з цього органи міжгалузевого управління покликані:

- визначати основні напрями погодженого розвитку галузевих систем і гарантувати їх реалізацію;

— забезпечувати однакове, таке, що відповідає загальнодержавним інтересам, вирішення питань практичного керівництва господарським, соціально-культурним та адміністративно-політичним будівництвом.

 


Читайте також:

 1. ERP і управління можливостями бізнесу
 2. H) інноваційний менеджмент – це сукупність організаційно-економічних методів управління всіма стадіями інноваційного процесу.
 3. II. Поняття соціального процесу.
 4. III. КОНТРОЛЬ і УПРАВЛІННЯ РЕКЛАМУВАННЯМ
 5. Oracle Управління преміальними
 6. V. Поняття та ознаки (характеристики) злочинності
 7. А. Видання прав актів управління
 8. А/. Поняття про судовий процес.
 9. АВТОМАТИЗОВАНІ СИСТЕМИ ДИСПЕТЧЕРСЬКОГО УПРАВЛІННЯ
 10. АВТОМАТИЗОВАНІ СИСТЕМИ УПРАВЛІННЯ ДОРОЖНІМ РУХОМ
 11. Адаптивні організаційні структури управління.
 12. Адміністративне право і державне управління.
<== попередня сторінка | наступна сторінка ==>
Управління культурою | Місце міжгалузевого управління в державному управлінському механізмі

Не знайшли потрібну інформацію? Скористайтесь пошуком google:


 

© studopedia.com.ua При використанні або копіюванні матеріалів пряме посилання на сайт обов'язкове.


Генерація сторінки за: 0.001 сек.